Kategoria: Zasiłki

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Adopcja dwojga dzieci a zasiłek

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-12-16

Zamierzamy adoptować dwoje dzieci, wkrótce mają z nami zamieszkać. Czy należy mi się zasiłek macierzyński? Zastanawiamy się nad założeniem firmy i opłacaniem wysokich składek, by potem dostać spory zasiłek. Jak to wyglądać może w naszym przypadku? Do kiedy płaci się wysokie składki?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Rodzicom adopcyjnym przysługuje zasiłek za okres urlopu macierzyńskiego*. Chcecie Państwo założyć działalność, aby skorzystać z zasiłku.

W zakresie świadczeń chorobowych osoba prowadząca działalność i osoba współpracująca mają te same regulacje co do naliczania zasiłku chorobowego i macierzyńskiego. W odniesieniu do wszystkich tych osób ustawodawca przyjął zasadę, zgodnie z którą podstawę wymiaru zasiłku chorobowego ustala się z uwzględnieniem przychodu (art. 3 pkt 4 ustawy) z okresu 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego uwzględnia się przychód uzyskany za okres nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, z tytułu którego przysługuje zasiłek. Za okres nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego uważa się także kolejne okresy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu z tego samego tytułu (np. kolejne umowy zlecenia zawarte z tym samym zleceniodawcą, kolejne okresy prowadzenia działalności gospodarczej).

Jeżeli okres ubezpieczenia chorobowego był krótszy niż 12 miesięcy, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętny miesięczny przychód z pełnych miesięcy ubezpieczenia osiągnięty w faktycznym okresie ubezpieczenia  art. 36 ust. 3 ). Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za jeden dzień niezdolności do pracy stanowi 1/30 przychodu stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku (art. 36 ust. 4). Przeciętny miesięczny przychód ustala się przez podzielenie osiągniętego przychodu przez liczbę miesięcy, w których ten przychód został osiągnięty (art. 38 ust. 1). Składniki przychodu osiągane w okresach dłuższych niż miesiąc uwzględnia się według zasad określonych w art. 42 .

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W razie ponownego powstania prawa do zasiłku chorobowego podstawę wymiaru zasiłku oblicza się na nowo, jeżeli przerwa między okresami jego pobierania trwała co najmniej 3 miesiące kalendarzowe.

Obecnie wystarczy więc 1 pełen miesiąc maksymalnej wysokości ubezpieczenia przed macierzyńskim, aby móc pobierać zasiłek macierzyński w maksymalnej kwocie. Ma się to zmienić. Okres ubezpieczenia i opłacania składek zostanie podzielony przez 12.

Proponuje się, aby podstawę wymiaru zasiłku dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność i z tego tytułu podlegającej ubezpieczeniu chorobowemu oraz osoby współpracującej z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, w przypadku opłacania składki od wyższej niż najniższa podstawa wymiaru składek, stanowiła najniższa podstawa wymiaru składki powiększona o różnicę pomiędzy zadeklarowanym przychodem w miesiącach ubezpieczenia a najniższą podstawą wymiaru, podzielona przez 12 miesięcy.

Proponowane rozwiązanie w dodanym do art. 48 ust. 1a w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ma na celu uśrednienie podstawy wymiaru składki i w konsekwencji podstawy wymiaru zasiłku w przypadku krótkiego okresu ubezpieczenia chorobowego i zadeklarowanego przychodu, przekraczającego najniższą podstawę wymiaru składki.

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu nie będącemu pracownikiem stanowi przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, z zastrzeżeniem ust.1a, b, po ust.1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1.a. W przypadku ubezpieczonego prowadzącego pozarolniczą działalność i ubezpieczonego współpracującego z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, opłacającego składki na ubezpieczenie chorobowe przez okres krótszy niż 12 miesięcy, podstawę wymiaru zasiłku stanowi: suma najniższej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe za przebyte miesiące tego ubezpieczenia i ilorazu przychodu, zadeklarowanego w okresie ubezpieczenia, przekraczającego minimalną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, osiągniętego w miesiącach ubezpieczenia i liczby 12 miesięcy”.

Mówiąc prosto – nadwyżkę nad minimum składek sumuje się i dzieli przez 12.

Obecnie jeśli chce Pani otrzymać świadczenie w wysokości 5 tys. zł (mówię o 100% świadczeniu, inaczej, jeśli wybierze Pani 80% przez cały okres zasiłkowy lub 100% i 60%). Podaję podstawę 100%. Składki miesięcznie wyniosą: do zapłaty na konto 83.1 (ubezpieczenie społeczne): 1.595,00zł, do zapłaty na konto 73.3 (Fundusz Pracy): 122,50zł, do zapłaty na konto 78.2 (ubezpieczenie zdrowotne): 270,00zł. Do zapłaty na wszystkie konta: 1987,50 zł.

Nie wiem, czy wejdą w życie nowe przepisy i jaka będzie ich finalna treść. Prawo nie cofa się, ale będąc na macierzyńskim już w okresie zmian przepisów – nie ma mowy, aby zasiłek był przeliczony według nowych zasad.

Na macierzyńskim nie płaci się składek na ubezpieczenie społeczne. Nie trzeba więc odprowadzać tak wysokich składek za ten okres.

* Stan prawny z dnia 12.02.2015.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zasiłek rodzinny bez zgody męża

Od kilku lat jestem w separacji z mężem. Jestem osobą bezrobotną i bez prawa do zasiłku. W zeszłym miesiącu tego roku sąd okręgowy...

Zasiłek chorobowy ZUS

Moja żona ma dwie prace na umowę na czas nieokreślony. Niedawno zaszła w ciążę i wybiera się do lekarza. W pierwszej pracy ma kontakt ze...

Pomoc dla drugiej żony i siostry zmarłego

Mój były mąż zmarł 4 miesiące temu i zostawił bez zabezpieczenia swoją drugą żonę i siostrę. Chciałabym im jakoś pomóc. Siostra od wielu...

Czy ZUS ma prawo odmówić wypłaty zasiłku?

Moja żona jest zatrudniona na umowę o pracę w spółce z o.o., w której jest też udziałowcem (30%). Ja jestem prezesem zarządu tej...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »