Kategoria: Zasiłki

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Aneksowanie umowy zlecenia i otrzymanie zasiłku

Eliza Rumowska • Opublikowane: 2015-05-28

Pracowałam w spółce na umowę-zlecenie, odnawianą dwa razy. Od maja 2013 r. przebywałam na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży, umowa zawarta była do końca lipca. Wystąpiłam do sądu pracy i zaproponowano nam, byśmy zawarli ugodę. Umowa miałaby być przedłużona do dnia porodu. Były odprowadzane za mnie składki chorobowe. Czy po zawarciu ugody i podpisaniu aneksu do umowy-zlecenia otrzymam zasiłek macierzyński na nowych zasadach?

Eliza Rumowska

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Zasiłek macierzyński przysługuje objętym ubezpieczeniem chorobowym:

 1. pracownikom,
 2. członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,
 3. osobom wykonującym pracę nakładczą,
 4. osobom wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osobom z nimi współpracującym, w tym osobom świadczącym pracę na podstawie umowy uaktywniającej określonej przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457),
 5. osobom prowadzącym pozarolniczą działalność oraz osobom z nimi współpracującym,
 6. osobom wykonującym odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 7. osobom odbywającym służbę zastępczą,
 8. duchownym.

Zleceniobiorca zasadniczo automatycznie nie zyskuje przywilejów gwarantowanych przez przepisy prawa pracy. Kobieta zatrudniona na podstawie umowy-zlecenia nie ma prawa do urlopu macierzyńskiego, chyba że strony ustalą w umowie taki zakres ochrony prawnej. Ten warunek został w Pani przypadku spełniony – jednak nie czyni to z Pani pracownika.

Przepisy prawa umożliwiły objęcie ochroną finansową także zleceniobiorcę (Pani z tego korzysta oczywiście na zasadach dobrowolności z racji odprowadzanej składki). Warunkiem wypłaty zasiłku jest:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 1. urodzeniu dziecka,
 2. przyjęciu na wychowanie dziecka w wieku do 7 lat lub w przypadku dziecka wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10. roku życia i wystąpieniu do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia,
 3. przyjęciu na wychowanie dziecka (w wieku jw.) w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.

Powyższe zdarzenia muszą jednak nastąpić w okresie ubezpieczenia chorobowego. Proszę więc zwrócić uwagę, że Pani ugoda dotyczy czasu (okresu), kiedy urodziła Pani dziecko, tj. przed wejściem nowych regulacji, które dotyczą dzieci urodzonych po 1 stycznia 2014 r. Stąd fakt zawarcia ugody w 2014 r. niczego w tym względzie zmienić nie może. Kryterium ustawowym jest bowiem data urodzenia dziecka, a nie rozstrzygnięcia sporu czy zawarcia ugody.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Ciężka choroba wkrótce po podjęciu nowej pracy

Niedawno, tj. 2 miesiące temu, podjęłam nową pracę. Wczoraj lekarz wystawił mi zwolnienie lekarskie i skierował na dalsze badania. Zapowiada się...

Umowa na zastępstwo a zasiłek macierzyński

Moja umowa o pracę na zastępstwo wygasa za 3 miesiące. Miesiąc temu urodziłam dziecko i aktualnie przebywam na urlopie macierzyńskim. Chcę jednak...

Jakie zmiany należy zrobić w ZUS, by dostać duży macierzyński?

Od kilku lat prowadzę działalność. Jestem w 5. miesiącu ciąży. Chcę podwyższyć składkę na ubezpieczenie chorobowe, mając na uwadze wysoki zasiłek...

Składka zdrowotna od wypłacanego świadczenia rehabilitacyjnego

Czy prowadzący działalność gospodarczą, będąc na zasiłku rehabilitacyjnym, miał obowiązek odprowadzać składkę zdrowotną od wypłaconego świadczenia...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »