Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze świadczeniem przedemerytalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Błędnie podane w świadectwie pracy stanowisko pracy

Marta Handzlik • Opublikowane: 2019-12-02

Ubiegam się o świadczenie przedemerytalne. W ostatniej pracy zostałam zwolniona z tytułu likwidacji stanowiska pracy, dodam ze w świadectwie pracy stanowisko określono jako pracownik fizyczny. Po półrocznym okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych złożyłam wniosek o świadczenie przedemerytalne. ZUS wystosował pismo z prośbą o dostarczenie umowy o pracę oraz wypowiedzenie umowy o pracę z uwagi na błędnie podane w świadectwie pracy stanowisko pracy: pracownik fizyczny (to nie jest stanowisko). Co w takiej sytuacji powinnam zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jest już za późno na składanie wniosku o sprostowanie świadectwa pracy, wobec czego powinna Pani przedstawić w ZUS-ie wymagane dokumenty.

Jakie informacje zawarte są w świadectwie pracy

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy. (Dz. U. poz. 2292) w świadectwie pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych, dotyczące między innymi wykorzystanego urlopu rodzicielskiego i podstawy prawnej jego udzielenia, dotyczące m.in. rodzaju wykonywanej pracy lub zajmowanych stanowisk lub pełnionych funkcji. Odpowiednio rodzaj pracy (stanowisko) powinno wynikać z zawartej z pracownikiem umowy o pracę.

Określenie rodzaju pracy w świadectwie pracy

Rodzaj pracy jest jednym z istotnych warunków umowy o pracę zawieranej z pracownikiem. Musi zostać określony w taki sposób, aby można było z niego odczytać czynności pracownika. Rodzaj pracy może zostać doprecyzowany poprzez zakres obowiązków. 

Rodzaj pracy powierzonej pracownikowi może być ustalony w różny sposób: albo bezpośrednio w umowie o pracę (przez wskazanie stanowiska pracy, określenie charakteru pracy, opisanie powierzonych pracownikowi zadań), albo poza treścią umowy o pracę (w zakresie czynności, zakresie obowiązków, karcie stanowiska pracy, innym dokumencie). Może też wynikać z zakresu czynności faktycznie powierzonych pracownikowi do wykonania i podjętych przez niego (określenie rodzaju pracy w sposób dorozumiany). Rodzaj pracy powinien być jednak tak określony, aby można było na jego podstawie ustalić zakres obowiązków pracownika. Zwyczajowo odbywa się to poprzez określenie stanowiska pracy w umowie o pracę, ale jak wynika z powyższego, rodzaj pracy może zostać określony w inny sposób.

Dlatego tez jeśli w świadectwie pracy źle wpisano Pani stanowisko pracy, musi Pani dostarczyć do ZUS-u wymagane dokumenty.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z świadczeniem przedemerytalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne materiały

Odwołanie od decyzji odmownej w sprawie świadczenia przedemerytalnego

Otrzymałam decyzję odmowną w sprawie świadczenia przedemerytalnego. Czy mogę się od niej odwołać? Nie spełniam warunku ukończenia 55 lat...

Problem z ustaleniem wysokości świadczenia emerytalnego

Mam problem z ustaleniem wysokości świadczenia emerytalnego. Otóż Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie uwzględnił mi do ustalenia wartości kapitału...

Zatrudnienie na świadczeniu przedemerytalnym

Przebywam na świadczeniu przedemerytalnym. Chcę zatrudnić się jako agent w biurze nieruchomości. Co jest bardziej korzystne dla mnie: umowa-zlecenie czy...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »