Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze świadczeniem przedemerytalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Błędnie podane w świadectwie pracy stanowisko pracy

Marta Handzlik • Opublikowane: 2019-12-02

Ubiegam się o świadczenie przedemerytalne. W ostatniej pracy zostałam zwolniona z tytułu likwidacji stanowiska pracy, dodam ze w świadectwie pracy stanowisko określono jako pracownik fizyczny. Po półrocznym okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych złożyłam wniosek o świadczenie przedemerytalne. ZUS wystosował pismo z prośbą o dostarczenie umowy o pracę oraz wypowiedzenie umowy o pracę z uwagi na błędnie podane w świadectwie pracy stanowisko pracy: pracownik fizyczny (to nie jest stanowisko). Co w takiej sytuacji powinnam zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Błędnie podane w świadectwie pracy stanowisko pracy

Jest już za późno na składanie wniosku o sprostowanie świadectwa pracy, wobec czego powinna Pani przedstawić w ZUS-ie wymagane dokumenty.

Jakie informacje zawarte są w świadectwie pracy

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy. (Dz. U. poz. 2292) w świadectwie pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych, dotyczące między innymi wykorzystanego urlopu rodzicielskiego i podstawy prawnej jego udzielenia, dotyczące m.in. rodzaju wykonywanej pracy lub zajmowanych stanowisk lub pełnionych funkcji. Odpowiednio rodzaj pracy (stanowisko) powinno wynikać z zawartej z pracownikiem umowy o pracę.

Określenie rodzaju pracy w świadectwie pracy

Rodzaj pracy jest jednym z istotnych warunków umowy o pracę zawieranej z pracownikiem. Musi zostać określony w taki sposób, aby można było z niego odczytać czynności pracownika. Rodzaj pracy może zostać doprecyzowany poprzez zakres obowiązków. 

Rodzaj pracy powierzonej pracownikowi może być ustalony w różny sposób: albo bezpośrednio w umowie o pracę (przez wskazanie stanowiska pracy, określenie charakteru pracy, opisanie powierzonych pracownikowi zadań), albo poza treścią umowy o pracę (w zakresie czynności, zakresie obowiązków, karcie stanowiska pracy, innym dokumencie). Może też wynikać z zakresu czynności faktycznie powierzonych pracownikowi do wykonania i podjętych przez niego (określenie rodzaju pracy w sposób dorozumiany). Rodzaj pracy powinien być jednak tak określony, aby można było na jego podstawie ustalić zakres obowiązków pracownika. Zwyczajowo odbywa się to poprzez określenie stanowiska pracy w umowie o pracę, ale jak wynika z powyższego, rodzaj pracy może zostać określony w inny sposób.

Dlatego tez jeśli w świadectwie pracy źle wpisano Pani stanowisko pracy, musi Pani dostarczyć do ZUS-u wymagane dokumenty.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Odwołanie od decyzji odmownej w sprawie świadczenia przedemerytalnego

Otrzymałam decyzję odmowną w sprawie świadczenia przedemerytalnego. Czy mogę się od niej odwołać? Nie spełniam warunku ukończenia 55 lat...

 

Problem z ustaleniem wysokości świadczenia emerytalnego

Mam problem z ustaleniem wysokości świadczenia emerytalnego. Otóż Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie uwzględnił mi do ustalenia wartości kapitału...

 

Zatrudnienie na świadczeniu przedemerytalnym

Zatrudnienie na świadczeniu przedemerytalnym

Przebywam na świadczeniu przedemerytalnym. Chcę zatrudnić się jako agent w biurze nieruchomości. Co jest bardziej korzystne dla mnie: umowa-zlecenie czy...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »