Kategoria: Zasiłki

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak informacji z ZUS-u po komisji lekarskiej

Michał Kowalski • Opublikowane: 2018-08-15

12.10 skończył mi się zasiłek rehabilitacyjny. 22.09 byłem na komisji lekarskiej w ZUS-ie i lekarz dał mi orzeczenie „czasowo niezdolny do pracy do 30.04 r.” Z ZUS-u nie otrzymałem żadnej informacji i firma każe zgłosić się do pracy, bo też nie mają żadnej informacji na mój temat. Nie wiem, co mam robić.

Michał Kowalski

»Wybrane opinie klientów

Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog
Panie Mecenasie! Bardzo dziękujemy za całą pomoc - wiele wątpliwości nam Pan wyjaśnił . Sądzę, że dalej będziemy próbować same rozplątywać te nasze sprawy, choć jeśli napotkamy kolejne trudności, pozwolimy sobie w nowych zapytaniach skorzystać z Pańskiej pomocy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
Ewa, 70 lat, obecnie emerytka
Bardzo dziękuje Pani Izabeli za niezwykle klarowną poradę prawną. To już kolejny raz kiedy korzystam z usług portalu i wiem, że jak tylko będę potrzebował prawnego wsparcia to tu wrócę. Pozdrawiam
Miłosz, 31 lat
Bardzo fajna sprawa. Porada prawna bez ruszania się z domu i poszukiwania kancelarii. I do tego prawie błyskawiczna odpowiedź. Z udzielonej odpowiedzi jestem zadowolona. Co do ceny, to nie wiem czy zapłaciłam dużo czy mało, bo nie korzystałam wcześniej z porad prawników, więc nie mam porównania. Wydaje mi się jednak, że cena nie była zbyt niska w porównaniu do stopnia złożoności sprawy.
Barbara
Rzeczowe wyjaśnienie i informacja której nie mogłam nigdzie znaleźć, nikt nie potrafił konkretnie odpowiedzieć co mam zrobić, jaki wniosek mam złożyć. Cena bardzo sensowna, zwłaszcza że bez wychodzenia z domu, bez starty czasu, paliwa i wszelkiego po drodze wiem co mam zrobić.
Ewa, 35 lat, Pracownik IT

Orzeczenie lekarskie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy wydawane przez lekarza orzecznika ZUS-u służy ustaleniu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy (art. 14 ustawy o emeryturach i rentach z FUS). Orzeczenie to pozostaje natomiast bez znaczenia przy ocenie, czy istnieją przeciwwskazania do podjęcia pracy podejmowanej w orzeczeniu lekarza medycyny pracy wydanym w następstwie badań profilaktycznych, na które pracownika skierował pracodawca. Nierzadko dochodzi do sytuacji, gdy orzeczenie wydane przez lekarza orzecznika ZUS-u stoi w sprzeczności do orzeczenia wydanego przez lekarza medycyny pracy.

Orzeczenie wydane przez lekarza orzecznika ZUS-u otwiera szansę na uzyskanie renty z tytułu niezdolności do pracy, oczywiście, o ile spełnia Pan pozostałe warunki przyznania renty, tj. posiada Pan odpowiedni staż ubezpieczeniowy (okresy składkowe i nieskładkowe). Istotna jest również data powstania niezdolności do pracy.

Niezależnie od powyższego powinien Pan niezwłocznie zgłosić się do pracy, aby pracodawca wydał Panu skierowanie na kontrolne badania lekarskie do lekarza medycyny pracy. Pracodawca nie może bowiem dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie (art. 229 § 4 Kodeksu pracy). Gdy lekarz medycyny pracy stwierdzi brak przeciwwskazań do podjęcia pracy (czego z góry wykluczyć nie można), wówczas będzie mógł Pan kontynuować zatrudnienie, ale także rozwiązać umowę o pracę z własnej inicjatywy, za porozumieniem stron. Z kolei jeżeli lekarz medycyny pracy orzeknie o istnieniu takich przeciwwskazań, wówczas pracodawca rozwiąże Pana umowę o pracę za 3-miesięcznym wypowiedzeniem. Jeśli natomiast nie stawi się Pan do pracy, wówczas pracodawca będzie mógł rozwiązać Pana umowę o pracę bez wypowiedzenia z powodu przekroczenia okresu niezdolności do pracy (art. 53 § 1 Kodeksu pracy).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Z uwagi na to, że w każdym z ww. przypadków rozwiązanie stosunku pracy nastąpi z przyczyn dotyczących pracownika (a konkretnie stanu zdrowia), to nie będzie mógł Pan ubiegać się o odprawę z tytułu rozwiązania stosunku pracy. Taka odprawa przysługiwałaby tylko wówczas, gdyby przyczyny rozwiązania stosunku pracy nie dotyczyły pracownika (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników).

Natomiast w związku z niewykorzystaniem urlopu wypoczynkowego i rozwiązaniem stosunku pracy przysługiwać będzie Panu ekwiwalent urlopowy odpowiadający wynagrodzeniu urlopowemu za okres niewykorzystanego urlopu (art. 171 Kodeksu pracy).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »