Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak opłacania składek na FEP

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-06-23

Pracowałem jako monter instalacji gazowych i kierowca pojazdu uprzywilejowanego pogotowia gazowego. Od 2009 r. zakład pracy nie opłacał składek na FEP, tłumacząc, że mój pojazd nie jeździ stale na sygnale. Czy ta argumentacja jest słuszna? Co mam robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych (zwanej danej ustawą) składka na Fundusz Emerytur Pomostowych (zwana dalej składką na FEP) winna być opłacana za okres od 1 stycznia 2010 r. za pracownika, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.,
  2. wykonuje prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy.

Płatnik składek obowiązany jest więc opłacać składkę na FEP za wszystkich pracowników spełniających powyższe warunki, w tym także za tych, którzy wykonują prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w niepełnym wymiarze czasu pracy.

W myśl art. 41 ust. 4 pkt 1 ustawy pomostowej pracodawca jest zobowiązany prowadzić wykaz stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Najpierw powinien dokonać rozeznania, jakie rodzaje prac z wymienionych w wykazach w załączniku nr 1 lub nr 2 do ustawy pomostowej występują w zakładzie pracy. Wówczas należy umieścić je w wykazie, a co za tym idzie naliczać i opłacać za nich składki na FEP.

Zgodnie z załącznikiem do ustawy nr 2 wykaz prac o szczególnym charakterze wymienia się prace kierowców pojazdów uprzywilejowanych.

Art. 53 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym precyzuje, że jest to wysyłający sygnały świetlne i dźwiękowe, przy czym po zatrzymaniu takiego pojazdu dopuszczalne jest używanie wyłączenie sygnałów świetlnych. Kierujący, pomimo tego, iż nie musi się stosować do przepisów ruchu drogowego, musi dostosować się do poleceń wydawanych przez kierującego ruchem.

Treść przepisu art. 53 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo o ruchu drogowym wskazuje, że zezwolenie na uprzywilejowanie w ruchu drogowym pojazdu wydawane jest w ramach uznania administracyjnego, przy spełnieniu przesłanek zawartych w tym przepisie.

Jeśli pojazd posiada zezwolenie, to jest Pan kierowcą pojazdu uprzywilejowanego. A jeśli pracodawca nie umieścił Pana stanowiska w wykazie służącym do opłacania składek, to należy zgłosić to do PIP.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Przejście na wysoką rentę po mężu po 50. roku życia

Przejście na wysoką rentę po mężu po 50. roku życia

Dwa lata temu zmarł mój mąż – emerytowany żołnierz. Ja miałam wtedy niecałe 49 lat, a nasz syn – 17. Syn dostał po ojcu rentę rodzinną....

Czy sprawa odprawy emerytalnej jest przedawniona?

Czy należy mi się odprawa emerytalna, czy nie uległa przedawnieniu? W 1998 roku dostałam emeryturę EWK, w 2000 r. został rozwiązany stosunek pracy...

 

Szkoła policealna a lata pracy

Szkoła policealna a lata pracy

Czy 2-letnia szkoła policealna liczy się do lat pracy (chodzi o emeryturę)?

Ile można dorobić na wcześniejszej emeryturze?

Mąż jest na wcześniejszej emeryturze. Ie mąż może dorobić do swojej emerytury w nie swoim zakładzie pracy? Jest to emeryt z wcześniejszą...

 

Czy mogę otrzymywać dodatkowo emeryturę po mężu z Niemiec?

Czy mogę otrzymywać dodatkowo emeryturę po mężu z Niemiec?

Jestem obywatelką Polski. W 2013 roku wyszłam za mąż za Niemca i byłam zameldowana na stałe w Niemczech (w Polsce również – teraz...

Zgłoszenie żony i dzieci do ubezpieczenia KRUS jako domowników

Zgłoszenie żony i dzieci do ubezpieczenia KRUS jako domowników

Posiadam gospodarstwo od dwóch lat. Pracuję jeszcze i jestem na ZUS-ie. Pracodawca płaci składki. Czy mogę żonę i dzieci zgłosić do KRUS-u jako...

Kontrolowanie przez przełożonego podczas L4

Kontrolowanie przez przełożonego podczas L4

Jestem funkcjonariuszem Straży Pożarnej. Po 16 latach pracy sytuacja w mojej firmie zrobiła się bardzo niedobra, wręcz frustrująca, ze strony...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »