Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Brak opłacania składek na FEP

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-06-23 • Aktualizacja: 2021-12-29

Pracowałem jako monter instalacji gazowych i kierowca pojazdu uprzywilejowanego pogotowia gazowego. Od 2009 r. zakład pracy nie opłacał składek na FEP, tłumacząc, że mój pojazd nie jeździ stale na sygnale. Czy ta argumentacja jest słuszna? Co mam robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Brak opłacania składek na FEP

Kiedy płatnik składek jest obowiązany opłacać składkę na FEP?

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych (zwanej danej ustawą) składka na Fundusz Emerytur Pomostowych (zwana dalej składką na FEP) winna być opłacana za okres od 1 stycznia 2010 r. za pracownika, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.,
  2. wykonuje prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy.

Płatnik składek obowiązany jest więc opłacać składkę na FEP za wszystkich pracowników spełniających powyższe warunki, w tym także za tych, którzy wykonują prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w niepełnym wymiarze czasu pracy.

W myśl art. 41 ust. 4 pkt 1 ustawy pomostowej pracodawca jest zobowiązany prowadzić wykaz stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Najpierw powinien dokonać rozeznania, jakie rodzaje prac z wymienionych w wykazach w załączniku nr 1 lub nr 2 do ustawy pomostowej występują w zakładzie pracy. Wówczas należy umieścić je w wykazie, a co za tym idzie naliczać i opłacać za nich składki na FEP.

Czy praca kierowców pojazdów uprzywilejowanych znajduje się w wykazie prac o szczególnym charakterze?

Zgodnie z załącznikiem do ustawy nr 2 wykaz prac o szczególnym charakterze wymienia się prace kierowców pojazdów uprzywilejowanych.

Art. 53 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym precyzuje, że jest to wysyłający sygnały świetlne i dźwiękowe, przy czym po zatrzymaniu takiego pojazdu dopuszczalne jest używanie wyłączenie sygnałów świetlnych. Kierujący, pomimo tego, iż nie musi się stosować do przepisów ruchu drogowego, musi dostosować się do poleceń wydawanych przez kierującego ruchem.

Treść przepisu art. 53 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo o ruchu drogowym wskazuje, że zezwolenie na uprzywilejowanie w ruchu drogowym pojazdu wydawane jest w ramach uznania administracyjnego, przy spełnieniu przesłanek zawartych w tym przepisie.

Jeśli pojazd posiada zezwolenie, to jest Pan kierowcą pojazdu uprzywilejowanego. A jeśli pracodawca nie umieścił Pana stanowiska w wykazie służącym do opłacania składek, to należy zgłosić to do PIP.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »