Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co zrobić, by ZUS przejął płacenie składek chorobowych za firmę?

Filip Syrkiewicz • Opublikowane: 2018-09-26

Mój problem dotyczy braku wypłacania zasiłku chorobowego przez ZUS. Sytuacja zaś wygląda następująco. Od 1 lipca mam podpisaną umowę na cały etat na czas nieokreślony z pracodawcą, umowa nie została wypowiedziana i trwa nadal. Od 1 sierpnia nie dostaję wynagrodzenia, stacjonarnie w firmie pracowałam do końca sierpnia. Od września do końca listopada pracę wykonywałam zdalnie. 1 grudnia prezes firmy złożył rezygnację ze swojego stanowiska i od tego czasu nie posiadam kontaktu do żadnej z osób decyzyjnych w firmie. Nie mam również namiarów do właścicieli firmy. Firma zawiesiła działalność, zlikwidowała swoją siedzibę. Wczesnej zostało wyczyszczone konto firmy, a składki ZUS za pracowników nie były opłacane od początku 2017 roku. Deklaracje pracownicze były wysyłane do miesiąca lipca włącznie. Firma nie ogłosiła upadłości ani nie złożyła wniosku o upadłość. Na chwilę obecną ZUS wstrzymał mi wypłacanie zasiłku chorobowego, tłumacząc to brakiem kontaktu z firmą, brakiem składek oraz brakiem wypełnionego formularza Z-3. W związku z faktem, iż nie znam żadnego adresu kontaktowego firmy, firma się ulotniła, zwolnienia lekarskie wysyłałam bezpośrednio pod adres ZUS-u. Co zrobić, by ZUS przejął płacenie składek chorobowych za firmę? Firma zatrudniała poniżej 20 osób. Jakie mam szanse na to, by ZUS opłacał mi należne składki chorobowe i co powinnam zrobić, by tak się stało?

Filip Syrkiewicz

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Zasady i tryb ustalania oraz wypłaty świadczeń z tytułu niezdolności do pracy regulują przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 1368). Stosownie do art. 4 ust. 1 tejże ustawy „ubezpieczony, podlegający obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu, nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego”.

Jako osoba pozostająca w stosunku pracy obligatoryjnie objęta jest Pani ubezpieczeniem chorobowym. Taką hipotezę można wysnuć na podstawie okoliczności opisanych w Pani zapytaniu, ustalając jednocześnie, iż wymagany do zasiłku okres nieprzerwanego ubezpieczenia upłynął. Z tych względów, co do zasady, dysponuje Pani uprawnieniem do zasiłku chorobowego w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających jego wypłatę.

Osobną kwestią pozostaje natomiast wysokość tego świadczenia, za podstawę którego przyjmuje się wysokość wynagrodzenia faktycznie wypłaconego. Jak wskazała Pani w swoim zapytaniu, od dnia 1 sierpnia ub. r. pracodawca nie wypłaca Pani wynagrodzenia. Zagadnienie wymiaru zasiłku w przypadku rażącego niewywiązywania się przez pracodawcę ze swoich obowiązków względem pracownika było przedmiotem oceny Sądu Najwyższego, który w wyroku z dnia 7 września 2005 r., sygn. akt II UK 20/05, zajął jednoznaczne stanowisko, stosownie do którego w przypadku, gdy wynagrodzenie nie jest wypłacane, za podstawę wymiaru zasiłku przyjmuje się minimalne wynagrodzenie za pracę.

Ponieważ taka sytuacja poważnie rzutuje na Pani sytuację majątkową, powodując wypłatę świadczenia w niższej niż spodziewana wysokości, przysługuje Pani względem pracodawcy roszczenie o wypłatę odszkodowania stanowiącego równowartość różnicy między wysokością zasiłku, którego podstawą byłoby umówione wynagrodzenie a zasiłkiem wypłaconym.

W tym miejscu należy wskazać, że na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy „ubezpieczony, którego uprawnienia w tym zakresie zostały naruszone może wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o ustalenie prawa do zasiłku”. Rozstrzygnięcie w tym przedmiocie zapada w formie decyzji.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zakończenie umowy o pracę przed porodem a urlop macierzyński

Mam umowę o pracę na czas określony do 30 kwietnia 2017 roku i jestem w ciąży na chorobowym. Termin porodu mam na 2 marca. Czy przysługuje mi...

Nowy okres zasiłkowy po 60 dniach od poprzedniego świadczenia

Wykorzystałam 182 dni zwolnienia, chorobowego + 6 miesięcy świadczenia chorobowego. Wróciłam na 1 dzień do pracy, a potem na zaległy urlop....

Pracownik na świadczeniu rehabilitacyjnym a jego działalność gospodarcza i składki ZUS

Jestem zatrudniony na umowę o pracę, dodatkowo prowadzę działalność gospodarczą, firma jest jednoosobowa. Z działalności jest odprowadzana tylko...

Nowa choroba na zwolnieniu lekarskim, co z zasiłkiem chorobowym?

Jestem po operacji stawu kolanowego. Przy wypisie zmieniono mi nietrafnie leki, w wyniku czego choroba zaatakowała organizm. Lekarz reumatolog stwierdził,...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »