Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co zrobić, by ZUS przejął płacenie składek chorobowych za firmę?

Filip Syrkiewicz • Opublikowane: 2018-09-26

Mój problem dotyczy braku wypłacania zasiłku chorobowego przez ZUS. Sytuacja zaś wygląda następująco. Od 1 lipca mam podpisaną umowę na cały etat na czas nieokreślony z pracodawcą, umowa nie została wypowiedziana i trwa nadal. Od 1 sierpnia nie dostaję wynagrodzenia, stacjonarnie w firmie pracowałam do końca sierpnia. Od września do końca listopada pracę wykonywałam zdalnie. 1 grudnia prezes firmy złożył rezygnację ze swojego stanowiska i od tego czasu nie posiadam kontaktu do żadnej z osób decyzyjnych w firmie. Nie mam również namiarów do właścicieli firmy. Firma zawiesiła działalność, zlikwidowała swoją siedzibę. Wczesnej zostało wyczyszczone konto firmy, a składki ZUS za pracowników nie były opłacane od początku 2017 roku. Deklaracje pracownicze były wysyłane do miesiąca lipca włącznie. Firma nie ogłosiła upadłości ani nie złożyła wniosku o upadłość. Na chwilę obecną ZUS wstrzymał mi wypłacanie zasiłku chorobowego, tłumacząc to brakiem kontaktu z firmą, brakiem składek oraz brakiem wypełnionego formularza Z-3. W związku z faktem, iż nie znam żadnego adresu kontaktowego firmy, firma się ulotniła, zwolnienia lekarskie wysyłałam bezpośrednio pod adres ZUS-u. Co zrobić, by ZUS przejął płacenie składek chorobowych za firmę? Firma zatrudniała poniżej 20 osób. Jakie mam szanse na to, by ZUS opłacał mi należne składki chorobowe i co powinnam zrobić, by tak się stało?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasady i tryb ustalania oraz wypłaty świadczeń z tytułu niezdolności do pracy regulują przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 1368). Stosownie do art. 4 ust. 1 tejże ustawy „ubezpieczony, podlegający obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu, nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego”.

Jako osoba pozostająca w stosunku pracy obligatoryjnie objęta jest Pani ubezpieczeniem chorobowym. Taką hipotezę można wysnuć na podstawie okoliczności opisanych w Pani zapytaniu, ustalając jednocześnie, iż wymagany do zasiłku okres nieprzerwanego ubezpieczenia upłynął. Z tych względów, co do zasady, dysponuje Pani uprawnieniem do zasiłku chorobowego w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających jego wypłatę.

Osobną kwestią pozostaje natomiast wysokość tego świadczenia, za podstawę którego przyjmuje się wysokość wynagrodzenia faktycznie wypłaconego. Jak wskazała Pani w swoim zapytaniu, od dnia 1 sierpnia ub. r. pracodawca nie wypłaca Pani wynagrodzenia. Zagadnienie wymiaru zasiłku w przypadku rażącego niewywiązywania się przez pracodawcę ze swoich obowiązków względem pracownika było przedmiotem oceny Sądu Najwyższego, który w wyroku z dnia 7 września 2005 r., sygn. akt II UK 20/05, zajął jednoznaczne stanowisko, stosownie do którego w przypadku, gdy wynagrodzenie nie jest wypłacane, za podstawę wymiaru zasiłku przyjmuje się minimalne wynagrodzenie za pracę.

Ponieważ taka sytuacja poważnie rzutuje na Pani sytuację majątkową, powodując wypłatę świadczenia w niższej niż spodziewana wysokości, przysługuje Pani względem pracodawcy roszczenie o wypłatę odszkodowania stanowiącego równowartość różnicy między wysokością zasiłku, którego podstawą byłoby umówione wynagrodzenie a zasiłkiem wypłaconym.

W tym miejscu należy wskazać, że na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy „ubezpieczony, którego uprawnienia w tym zakresie zostały naruszone może wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o ustalenie prawa do zasiłku”. Rozstrzygnięcie w tym przedmiocie zapada w formie decyzji.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Zakończenie umowy o pracę przed porodem a urlop macierzyński

Mam umowę o pracę na czas określony do 30 kwietnia 2017 roku i jestem w ciąży na chorobowym. Termin porodu mam na 2 marca. Czy przysługuje mi...

 

Nowy okres zasiłkowy po 60 dniach od poprzedniego świadczenia

Wykorzystałam 182 dni zwolnienia, chorobowego + 6 miesięcy świadczenia chorobowego. Wróciłam na 1 dzień do pracy, a potem na zaległy urlop....

 

Pracownik na świadczeniu rehabilitacyjnym a jego działalność gospodarcza i składki ZUS

Jestem zatrudniony na umowę o pracę, dodatkowo prowadzę działalność gospodarczą, firma jest jednoosobowa. Z działalności jest odprowadzana tylko...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »