Kategoria: Zasiłki

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co zrobić, by ZUS przejął płacenie składek chorobowych za firmę?

Filip Syrkiewicz • Opublikowane: 2018-09-26

Mój problem dotyczy braku wypłacania zasiłku chorobowego przez ZUS. Sytuacja zaś wygląda następująco. Od 1 lipca mam podpisaną umowę na cały etat na czas nieokreślony z pracodawcą, umowa nie została wypowiedziana i trwa nadal. Od 1 sierpnia nie dostaję wynagrodzenia, stacjonarnie w firmie pracowałam do końca sierpnia. Od września do końca listopada pracę wykonywałam zdalnie. 1 grudnia prezes firmy złożył rezygnację ze swojego stanowiska i od tego czasu nie posiadam kontaktu do żadnej z osób decyzyjnych w firmie. Nie mam również namiarów do właścicieli firmy. Firma zawiesiła działalność, zlikwidowała swoją siedzibę. Wczesnej zostało wyczyszczone konto firmy, a składki ZUS za pracowników nie były opłacane od początku 2017 roku. Deklaracje pracownicze były wysyłane do miesiąca lipca włącznie. Firma nie ogłosiła upadłości ani nie złożyła wniosku o upadłość. Na chwilę obecną ZUS wstrzymał mi wypłacanie zasiłku chorobowego, tłumacząc to brakiem kontaktu z firmą, brakiem składek oraz brakiem wypełnionego formularza Z-3. W związku z faktem, iż nie znam żadnego adresu kontaktowego firmy, firma się ulotniła, zwolnienia lekarskie wysyłałam bezpośrednio pod adres ZUS-u. Co zrobić, by ZUS przejął płacenie składek chorobowych za firmę? Firma zatrudniała poniżej 20 osób. Jakie mam szanse na to, by ZUS opłacał mi należne składki chorobowe i co powinnam zrobić, by tak się stało?

Filip Syrkiewicz

»Wybrane opinie klientów

Panie Mecenasie! Bardzo dziękujemy za całą pomoc - wiele wątpliwości nam Pan wyjaśnił . Sądzę, że dalej będziemy próbować same rozplątywać te nasze sprawy, choć jeśli napotkamy kolejne trudności, pozwolimy sobie w nowych zapytaniach skorzystać z Pańskiej pomocy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
Ewa, 70 lat, obecnie emerytka
Bardzo dziękuje Pani Izabeli za niezwykle klarowną poradę prawną. To już kolejny raz kiedy korzystam z usług portalu i wiem, że jak tylko będę potrzebował prawnego wsparcia to tu wrócę. Pozdrawiam
Miłosz, 31 lat
Bardzo fajna sprawa. Porada prawna bez ruszania się z domu i poszukiwania kancelarii. I do tego prawie błyskawiczna odpowiedź. Z udzielonej odpowiedzi jestem zadowolona. Co do ceny, to nie wiem czy zapłaciłam dużo czy mało, bo nie korzystałam wcześniej z porad prawników, więc nie mam porównania. Wydaje mi się jednak, że cena nie była zbyt niska w porównaniu do stopnia złożoności sprawy.
Barbara
Rzeczowe wyjaśnienie i informacja której nie mogłam nigdzie znaleźć, nikt nie potrafił konkretnie odpowiedzieć co mam zrobić, jaki wniosek mam złożyć. Cena bardzo sensowna, zwłaszcza że bez wychodzenia z domu, bez starty czasu, paliwa i wszelkiego po drodze wiem co mam zrobić.
Ewa, 35 lat, Pracownik IT
Serdeczne i szczere podziękowania dla Pana Janusza Polanowskiego za okazaną pomoc i doradztwo. Pełen profesjonalizm. Polecam.
Dawid, 29 lat, Przedsiębiorca

Zasady i tryb ustalania oraz wypłaty świadczeń z tytułu niezdolności do pracy regulują przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 1368). Stosownie do art. 4 ust. 1 tejże ustawy „ubezpieczony, podlegający obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu, nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego”.

Jako osoba pozostająca w stosunku pracy obligatoryjnie objęta jest Pani ubezpieczeniem chorobowym. Taką hipotezę można wysnuć na podstawie okoliczności opisanych w Pani zapytaniu, ustalając jednocześnie, iż wymagany do zasiłku okres nieprzerwanego ubezpieczenia upłynął. Z tych względów, co do zasady, dysponuje Pani uprawnieniem do zasiłku chorobowego w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających jego wypłatę.

Osobną kwestią pozostaje natomiast wysokość tego świadczenia, za podstawę którego przyjmuje się wysokość wynagrodzenia faktycznie wypłaconego. Jak wskazała Pani w swoim zapytaniu, od dnia 1 sierpnia ub. r. pracodawca nie wypłaca Pani wynagrodzenia. Zagadnienie wymiaru zasiłku w przypadku rażącego niewywiązywania się przez pracodawcę ze swoich obowiązków względem pracownika było przedmiotem oceny Sądu Najwyższego, który w wyroku z dnia 7 września 2005 r., sygn. akt II UK 20/05, zajął jednoznaczne stanowisko, stosownie do którego w przypadku, gdy wynagrodzenie nie jest wypłacane, za podstawę wymiaru zasiłku przyjmuje się minimalne wynagrodzenie za pracę.

Ponieważ taka sytuacja poważnie rzutuje na Pani sytuację majątkową, powodując wypłatę świadczenia w niższej niż spodziewana wysokości, przysługuje Pani względem pracodawcy roszczenie o wypłatę odszkodowania stanowiącego równowartość różnicy między wysokością zasiłku, którego podstawą byłoby umówione wynagrodzenie a zasiłkiem wypłaconym.

W tym miejscu należy wskazać, że na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy „ubezpieczony, którego uprawnienia w tym zakresie zostały naruszone może wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o ustalenie prawa do zasiłku”. Rozstrzygnięcie w tym przedmiocie zapada w formie decyzji.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »