Kategoria: Renta

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rentą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak dokumentów o zarobkach do obliczenia renty

Marek Gola • Opublikowane: 2016-04-15

Ojciec jest rencistą, niestety dla większości swoich okresów zatrudnienia nie jest w stanie udokumentować wysokości zarobków. Dokumenty z kilku lat, które posiada, wskazują na wynagrodzenie dużo wyższe niż średnia krajowa. Ojciec przez wiele lat pracował w tej samej firmie, na tym samym stanowisku i bardzo dobrze zarabiał. ZUS już kilkakrotnie wyliczał mu podstawę wymiaru, ale z powodu braku dokumentów przyjmował najniższe wynagrodzenie. Ostatnio ZUS ponownie przeliczył podstawę wymiaru w oparciu o wskazówki sądu, ale nie wyszło dużo więcej, a więc cały czas renta wychodzi bardzo niska, co jest krzywdzące dla taty. Zastanawiam się więc, czy do wyliczenia podstawy wymiaru renty ZUS mógłby przyjąć wynagrodzenie kolegi, który w tym samym czasie pracował w tej samej firmie na tym samym stanowisku.

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zwanej dalej ustawą emerytalną, przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe oraz przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

Zgodnie z § 21 ust. 1 rozporządzenia środkiem dowodowym stwierdzającym wysokość wynagrodzenia, dochodu, przychodu oraz uposażenia przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty są zaświadczenia pracodawcy lub innego płatnika składek, legitymacja ubezpieczeniowa lub inny dokument, na podstawie którego można ustalić wysokość wynagrodzenia, dochodu, przychodu lub uposażenia.

Na korzyść Pani ojca świadczy pogląd wyrażony przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 30 października 2013 r., sygn. akt III AUa 269/13, zgodnie z którym „w postępowaniu przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych okoliczności mające wpływ na prawo do świadczeń lub ich wysokości mogą być udowadniane wszelkimi środkami dowodowymi, przewidzianymi w kodeksie postępowania cywilnego. Zaliczenie nieudokumentowanych okresów składkowych do uprawnień oraz wzrostu świadczeń emerytalno-rentowych wymaga dowodów nie budzących wątpliwości, spójnych i precyzyjnych”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Podobny pogląd wyraził Sąd Okręgowy w Tarnowie w wyroku z dnia 16 października 2013 r., sygn. akt IV U 237/13, zgodnie z którym „w postępowaniu przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych okoliczności mające wpływ na prawo do świadczeń lub ich wysokości mogą być jednak dowodzone wszelkimi środkami dowodowymi, przewidzianymi w kodeksie postępowania cywilnego. Ograniczenia dowodowe zawarte w rozporządzeniu w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe dotyczą wyłącznie postępowania przed tymi organami. Nie mają więc zastosowania w postępowaniu sądowym, opartym na zasadzie swobodnej oceny dowodów”.

Nie ma zatem przeszkód w dowodzeniu wysokości wynagrodzenia Pani ojca za pomocą zarobków jego kolegi zatrudnionego na tym samym stanowisku pracy. Teraz konieczne jest uzyskanie decyzji ZUS i zaskarżenie jej do sądu. Wobec powszechności problemów z udowadnianiem wysokości wynagrodzeń dla potrzeb emerytalno-rentowych na aprobatę zasługuje pogląd przemawiający za tendencją liberalizującą formalizm dowodowy. Wyrazem tej tendencji może być np. możliwość hipotetycznego ustalenia wysokości płac otrzymywanych we wcześniejszym okresie na podstawie niepełnych danych (angaży z części badanego okresu), możliwości ustalania wysokości wynagrodzenia przy pomocy zeznań świadków.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rentą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »