Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak wiedzy o konieczności złożenia wniosku o emeryturę

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-05-25

Prawo do emerytury nabyłam w marcu 2015 roku, czytałam, że ZUS nalicza emeryturę z urzędu, więc spokojnie czekałam, a okazało się, że ZUS informuje i nalicza tym obywatelom, którzy już pobierają jakieś pieniądze. Poprzednie moje wnioski (o wcześniejszą emeryturę) były odrzucane. Wniosek o zwykłą emeryturę złożyłam więc w czerwcu i dostałam świadczenie. Czy mogę odwołać się i starać się o emeryturę z kwietnia i maja?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z treścią art. 129. ustawy emerytalnej:

„1. Świadczenia wypłaca się poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek lub wydano decyzję z urzędu, z uwzględnieniem ust. 2.

2. W razie zgłoszenia wniosku o rentę rodzinną w miesiącu przypadającym bezpośrednio po miesiącu, w którym nastąpiła śmierć ubezpieczonego, emeryta lub rencisty, rentę rodzinną wypłaca się od dnia śmierci, nie wcześniej jednak niż od dnia spełnienia warunków do renty przez uprawnionych członków rodziny.

3. Warunkiem podjęcia wypłaty emerytury, o której mowa w art. 26, dla członków otwartych funduszy emerytalnych jest zawarcie umowy emerytalnej, o której mowa w przepisach o zakładach emerytalnych”.

Prawo do świadczenia emerytalno-rentowego powstaje z dniem spełnienia się wszystkich warunków wymaganych do nabycia tego prawa (art. 100 ust. 1 tejże ustawy). Świadczenia wypłaca się, poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek lub wydano decyzję z urzędu (art. 129 ust. 1 tej ustawy).

Jeżeli organ rentowy – w terminach przewidzianych w przepisach określających zasady przyznawania i wypłacania świadczeń – nie ustalił prawa do świadczenia lub nie wypłacił tego świadczenia, jest obowiązany do wypłaty odsetek od tego świadczenia w wysokości odsetek ustawowych określonych przepisami prawa cywilnego. Nie dotyczy to przypadku, gdy opóźnienie w przyznaniu lub wypłaceniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które organ rentowy nie ponosi odpowiedzialności.

Szczegółowe zasady wypłacania odsetek za opóźnienie w ustaleniu lub wypłacie świadczeń z ubezpieczeń społecznych zostały uregulowane w rozporządzeniu wykonawczym Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 lutego 1999 r. (Dz. U. 1999 r. Nr 12 poz. 104). Przepis § 2 ust. 1 tego rozporządzenia przewiduje, że odsetki wypłaca się za okres od dnia następującego po upływie terminu na ustalenie prawa do świadczeń lub ich wypłaty, przewidzianego w przepisach określających zasady przyznawania i wypłacania świadczeń, do dnia wypłaty świadczeń.

Jeśli nie pobierała Pani renty, to ZUS nigdy nie przyznaje z urzędu świadczenia emerytalnego. Na plus jest tylko to, że dostała Pani więcej na rękę, niż gdyby złożyła Pani wcześniej taki wniosek.

Błędem było składanie wniosku w czerwcu, bo omijają Panią waloryzacje kwartalne. Jeśli decyzja się nie uprawomocniła, lepiej ją wycofać i złożyć wniosek w sierpniu. Emerytura liczona po nowemu ma to do siebie, że czerwcowe wnioski są najmniej korzystne.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »