Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Całkowita niezdolność do pracy a otrzymanie renty

Autor: Katarzyna Nosal

Pobierałam rentę rodzinną po zmarłej mamie do 26. roku życia. W wieku 24 lat zachorowałam na depresję i zaczęłam się leczyć psychiatrycznie. Obecnie mam 35 lat i jakiś czas temu lekarz diagnozował u mnie schizofrenię, byłam także w szpitalu. Złożyłam wniosek do ZUS-u o rentę rodzinna. Lekarz orzecznik wydał decyzję, że jestem niezdolna do pracy, ale napisał, że całkowita niezdolność do pracy powstała od zeszłego roku (pobyt w szpitalu). a nie od rozpoczęcia leczenia (wtedy pobierałam rentę rodzinną i nie pracowałam ani też nie starałam się o takie orzeczenie). Czy obecnie otrzymam rentę, czy też ZUS odmówi?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Całkowita niezdolność do pracy a renta rodzinna

Zgodnie z art. 65 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych „renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Przy ocenie prawa do renty przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy”.

„Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione mają prawo do renty rodzinnej:

1) do ukończenia 16 lat;

2) do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia, albo

3) bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie, o którym mowa w pkt 1 lub 2”.

Pani chciałaby otrzymać rentę w sytuacji opisanej w punkcie trzecim. Tutaj wymagane jest jednak, by niezdolność do pracy powstała w czasie, gdy miała Pani prawo do renty z samego faktu bycia dzieckiem lub dzieckiem uczącym się.

Tymczasem orzecznik uznał, że Pani niezdolność do pracy powstała dopiero od zeszłego roku. W takiej sytuacji ZUS na pewno odmówi Pani świadczenia. Trzeba pamiętać, że niezdolność do pracy nie jest tożsama z samym podjęciem leczenia na jakąś chorobę. Jeśli choroba jest przewlekła, to stan niezdolności do pracy może pojawić się na późniejszym etapie rozwoju choroby. Stąd możliwe jest takie, a nie inne orzeczenie lekarza orzecznika.

Oczywiście od orzeczenia takiego może się Pani odwołać. Najpierw, zgodnie z pouczeniem na orzeczeniu, do komisji lekarskiej ZUS, a potem, po negatywnej decyzji ZUS-u także do sądu, gdzie Pani ewentualna niezdolność do pracy i czas jej powstania ustali niezależny biegły, który nie jest orzecznikiem ZUS.

Zobacz również: Renta inwalidzka ZUS ile wynosi?

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl