Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Choroba i zawieszenie działalności a składki

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-08-21

Prowadzę działalność gospodarczą. Nagle zachorowałem i byłem 4 tygodnie w szpitalu, teraz jestem na L4. Nie mam szans na wyleczenie, nastawiam się na rentę. Mam 63 lata. Co zrobić, by nie płacić składki zdrowotnej? Czy jak zawieszę działalność, będę miał ubezpieczenie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, podlega obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz ubezpieczeniom społecznym, zwolniona jest z tych składek na czas np. zwolnienia lekarskiego, za które zachowuje prawa do zasiłku.

Przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nie przewidują okresów bezskładkowych dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, z powodu przebywania na zwolnieniu lekarskim i pobierania z tego tytułu zasiłku chorobowego.

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, zobowiązana jest do opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wyłączeniu podlegają jedynie osoby, które zawiesiły wykonywanie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ubezpieczenie zdrowotne obowiązuje 30 dni od momentu ustania obowiązku do ubezpieczeń. Po tym okresie utraci Pani możliwość korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej.

Można dobrowolnie kontynuować ubezpieczenie zdrowotne lub poczekać na rentę, wówczas powstanie prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, można także na pewien okres zarejestrować się do ubezpieczenia członka rodziny. Za członka rodziny – do celów ubezpieczenia zdrowotnego – uważa się:

  • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, uczelni lub jednostce naukowej prowadzącej studia doktoranckie – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,
  • małżonka,
  • wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym/

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Kiedy następuje przedawnienie zaległości w ZUS?

Mam stare długi w ZUS, od prawie 10 lat mieszkam za granicą, nie posiadam meldunku w Polsce. Dowiedziałem się, że ZUS poprzez policję usiłuje...

 

Do ilu lat wstecz ZUS może domagać się składek i odsetek?

W firmie pracował na umowę-zlecenie pracownik, który był emerytem. Zlecenia zaczęły się w 2004 r. i składki były odprowadzane tylko zdrowotne,...

 

Współpraca z byłym pracodawcą a preferencyjne składki ZUS

Chciałabym dopytać o preferencyjne składki ZUS. Jeżeli rozpocznę działalność gospodarczą, a będę wykonywać usługi na rzecz byłego pracodawcy...

 

Pismo z ZUS z żądaniem zaległych składek

W 2004 r. zgłosiłam do ZUS-u działalność gospodarczą. Ze względu na różne problemy finansowe nie płaciłam obowiązkowego ubezpieczenia. Z opieki...

 

Self-employed w UK a ubezpieczenie zdrowotne w Polsce

Jestem zatrudniony w formie self-employed w UK. Zamierzam przenieść się na stałe do Polski, ale w dalszym ciągu będę pracował...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »