Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Choroba przedsiębiorcy a dalsze prowadzenie firmy przez żonę

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2018-03-16

Prowadzę działalność gospodarczą – sklep spożywczy. Nikogo nie zatrudniam. Pół roku temu uległem poważnemu wypadkowi (nie w pracy) i od tego czasu przebywałem na zwolnieniu lekarskim, a po upływie 182 dni ZUS przyznał mi świadczenie rehabilitacyjne na 4 miesiące. Problem polega na tym, że od wypadku sklep prowadzi żona, która przebywa na rencie chorobowej z KRUS. Ma moje ustne upoważnienie do prowadzenia sklepu. Czy nie popełniliśmy błędu, nie zgłaszając żony do ZUS? Jak najlepiej to zrobić, żeby sklep dalej funkcjonował do czasu mojego całkowitego powrotu do zdrowia? Czy ZUS może zakwestionować moje zwolnienie i nakazać zwrócić zasiłek?

Mateusz Rzeszowski

»Wybrane opinie klientów

Panie Mecenasie! Bardzo dziękujemy za całą pomoc - wiele wątpliwości nam Pan wyjaśnił . Sądzę, że dalej będziemy próbować same rozplątywać te nasze sprawy, choć jeśli napotkamy kolejne trudności, pozwolimy sobie w nowych zapytaniach skorzystać z Pańskiej pomocy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
Ewa, 70 lat, obecnie emerytka
Bardzo dziękuje Pani Izabeli za niezwykle klarowną poradę prawną. To już kolejny raz kiedy korzystam z usług portalu i wiem, że jak tylko będę potrzebował prawnego wsparcia to tu wrócę. Pozdrawiam
Miłosz, 31 lat
Bardzo fajna sprawa. Porada prawna bez ruszania się z domu i poszukiwania kancelarii. I do tego prawie błyskawiczna odpowiedź. Z udzielonej odpowiedzi jestem zadowolona. Co do ceny, to nie wiem czy zapłaciłam dużo czy mało, bo nie korzystałam wcześniej z porad prawników, więc nie mam porównania. Wydaje mi się jednak, że cena nie była zbyt niska w porównaniu do stopnia złożoności sprawy.
Barbara
Rzeczowe wyjaśnienie i informacja której nie mogłam nigdzie znaleźć, nikt nie potrafił konkretnie odpowiedzieć co mam zrobić, jaki wniosek mam złożyć. Cena bardzo sensowna, zwłaszcza że bez wychodzenia z domu, bez starty czasu, paliwa i wszelkiego po drodze wiem co mam zrobić.
Ewa, 35 lat, Pracownik IT
Serdeczne i szczere podziękowania dla Pana Janusza Polanowskiego za okazaną pomoc i doradztwo. Pełen profesjonalizm. Polecam.
Dawid, 29 lat, Przedsiębiorca

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Przepisy przewidują możliwość konieczności zwrotu zasiłku chorobowego za cały okres jego pobierania m.in. w oparciu o art. 17 ust. 1 omawianej regulacji:

Art. 17 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

1. Ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia.

Jednakże przez wykonywanie pracy zarobkowej należy rozumieć osobiste wykonywanie pracy przez ubezpieczonego pobierającego zasiłek chorobowy. Nie jest podstawą jego cofnięcia samo dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa ubezpieczonego podczas jego niezdolności do pracy. W związku z powyższym nie widzę tutaj możliwości zakwestionowania Pana zwolnienia lekarskiego i możliwości nakazania zwrotu pobranego świadczenia w sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo prowadzone jest przez Pana żonę. Co więcej, przyjmuje się, iż przedsiębiorca pozostający na zasiłku może podejmować pewne działania w odniesieniu do przedsiębiorstwa, jeśli nie mają charakteru zarobkowego, jak np. podpisywanie list płac. Przy czym warto pisemnie upoważnić do podejmowania wszelkich czynności, a zwłaszcza wystawiania faktur (często bywa podstawą cofnięcia zasiłku ujawnienie, że przedsiębiorca wystawiał faktury w okresie pobierania zasiłku) inną osobę, żeby nie budzić wątpliwości ZUS-u.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Także możliwość podejmowania pracy przez osobę pobierającą rentę chorobową z KRUS nie jest co do zasady sprzeczna z przepisami. Przy czym, jeśli Pana małżonka świadczy na Pana rzecz pracę za darmo i nie ma podpisanej z Panem żadnej umowy cywilnoprawnej, podpada ona pod definicję osoby współpracującej. Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych:

„Za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz zleceniobiorcami, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 5, uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia; nie dotyczy to osób, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego.”

W takim przypadku, w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt 5) omawianej ustawy powinna ona podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu w pełnej wysokości.

W opisanej sytuacji możliwe jest zatem podpisanie z małżonką umowy-zlecenia za symboliczną kwotę, co pozwoli na uniknięcie pełnych składek (przy czym należy mieć na uwadze, iż teoretycznie organ kontroli może stwierdzić, że stosunek spełnia tak naprawdę warunki umowy o pracę i jako taki powinien być rozumiany). Możliwe jest także zatrudnienie innej osoby do prowadzenia sklepu czy to na podstawie umowy o pracę, czy umowy-zlecenia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »