Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Choroba przedsiębiorcy a dalsze prowadzenie firmy przez żonę

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2018-03-16

Prowadzę działalność gospodarczą – sklep spożywczy. Nikogo nie zatrudniam. Pół roku temu uległem poważnemu wypadkowi (nie w pracy) i od tego czasu przebywałem na zwolnieniu lekarskim, a po upływie 182 dni ZUS przyznał mi świadczenie rehabilitacyjne na 4 miesiące. Problem polega na tym, że od wypadku sklep prowadzi żona, która przebywa na rencie chorobowej z KRUS. Ma moje ustne upoważnienie do prowadzenia sklepu. Czy nie popełniliśmy błędu, nie zgłaszając żony do ZUS? Jak najlepiej to zrobić, żeby sklep dalej funkcjonował do czasu mojego całkowitego powrotu do zdrowia? Czy ZUS może zakwestionować moje zwolnienie i nakazać zwrócić zasiłek?

Mateusz Rzeszowski

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Przepisy przewidują możliwość konieczności zwrotu zasiłku chorobowego za cały okres jego pobierania m.in. w oparciu o art. 17 ust. 1 omawianej regulacji:

Art. 17 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

1. Ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia.

Jednakże przez wykonywanie pracy zarobkowej należy rozumieć osobiste wykonywanie pracy przez ubezpieczonego pobierającego zasiłek chorobowy. Nie jest podstawą jego cofnięcia samo dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa ubezpieczonego podczas jego niezdolności do pracy. W związku z powyższym nie widzę tutaj możliwości zakwestionowania Pana zwolnienia lekarskiego i możliwości nakazania zwrotu pobranego świadczenia w sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo prowadzone jest przez Pana żonę. Co więcej, przyjmuje się, iż przedsiębiorca pozostający na zasiłku może podejmować pewne działania w odniesieniu do przedsiębiorstwa, jeśli nie mają charakteru zarobkowego, jak np. podpisywanie list płac. Przy czym warto pisemnie upoważnić do podejmowania wszelkich czynności, a zwłaszcza wystawiania faktur (często bywa podstawą cofnięcia zasiłku ujawnienie, że przedsiębiorca wystawiał faktury w okresie pobierania zasiłku) inną osobę, żeby nie budzić wątpliwości ZUS-u.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Także możliwość podejmowania pracy przez osobę pobierającą rentę chorobową z KRUS nie jest co do zasady sprzeczna z przepisami. Przy czym, jeśli Pana małżonka świadczy na Pana rzecz pracę za darmo i nie ma podpisanej z Panem żadnej umowy cywilnoprawnej, podpada ona pod definicję osoby współpracującej. Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych:

„Za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz zleceniobiorcami, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 5, uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia; nie dotyczy to osób, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego.”

W takim przypadku, w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt 5) omawianej ustawy powinna ona podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu w pełnej wysokości.

W opisanej sytuacji możliwe jest zatem podpisanie z małżonką umowy-zlecenia za symboliczną kwotę, co pozwoli na uniknięcie pełnych składek (przy czym należy mieć na uwadze, iż teoretycznie organ kontroli może stwierdzić, że stosunek spełnia tak naprawdę warunki umowy o pracę i jako taki powinien być rozumiany). Możliwe jest także zatrudnienie innej osoby do prowadzenia sklepu czy to na podstawie umowy o pracę, czy umowy-zlecenia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »