Kategoria: Zasiłki

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ciąża a ZUS

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2015-01-21

Pracuję na umowę-zlecenie i umowę o dzieło dla jednego pracodawcy, w sumie z obu tych umów mam brutto 2500 zł. Umowy są podpisywane co miesiąc, jednak nie mam ciągłości, bo na przykład umowa zaczyna się 02.01 i kończy 30.01, a następna zaczyna się 03.02. Jestem w trzecim miesiącu w ciąży. Z tego co wiem mogę ubiegać się w ZUS o zasiłek macierzyński, jednak aby go otrzymać należy podlegać ubezpieczeniu chorobowemu przez okres 3 miesięcy. Bardzo proszę o informację, czy ubezpieczenie chorobowe może być odprowadzane jednocześnie od umowy-zlecenia i umowy o dzieło. Czy nie stanowi problemu brak ciągłości tych umów?

Wioletta Dyl

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Generalną zasadą jest, że zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego urodziła dziecko (art. 29 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa). A zatem kobieta pracująca na podstawie umowy-zlecenia czy o dzieło nie ma prawa do urlopu, ale ma prawo do zasiłku macierzyńskiego pod warunkiem, że przystąpiła do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Osoba wykonująca umowę-zlecenie czy o dzieło, podobnie jak pracownicy, nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu. Zatem musi przystąpić do niego dobrowolnie. Wynika to z brzmienia art. 11 ust. 2 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Wystarczy złożyć wniosek w kadrach. Objęcie ubezpieczeniem następuje od dnia wskazanego we wniosku. Składki odprowadza pracodawca. Wynoszą 2,45 proc. pensji.

Jeżeli zatem poród nastąpi w trakcie trwania umowy-zlecenia, ubezpieczonej dobrowolnie przysługuje zasiłek macierzyński. Żeby zatem mieć prawo do zasiłku macierzyńskiego, trzeba urodzić dziecko „w czasie ubezpieczenia chorobowego”. Oznacza to, że poród musi nastąpić w okresie, kiedy trwa „oskładkowane” ubezpieczenie, i że składki powinny być opłacane w terminie. Nie jest wymagany żaden okres ubezpieczenia poprzedzający urodzenie dziecka, ponieważ prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje bez okresu wyczekiwania.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Natomiast jeżeli został złożony do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek o objęcie zleceniobiorcy dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, lecz poród nastąpił po zakończeniu umowy-zlecenia, wówczas zasiłek macierzyński nie przysługuje.

Osoba wykonująca umowę-zlecenie o wypłatę zasiłku macierzyńskiego występuje z pisemnym wnioskiem do płatnika. Należy pamiętać, aby taki wniosek złożyć jeszcze przed rozpoczęciem korzystania z zasiłku macierzyńskiego oraz wskazać w nim datę, od której zamierza korzystać z zasiłku. Zleceniodawca ma obowiązek wypłacić zasiłek macierzyński za wnioskowany przez ubezpieczonego okres.

Celem wypłaty zleceniobiorcy zasiłku macierzyńskiego należy dołączyć:

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
  • oświadczenie zleceniobiorcy, że zasiłek macierzyński nie został pobrany z innego tytułu.

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy zasiłkowej miesięczny zasiłek macierzyński wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku. Jest on równy wymiarowi ustawowego urlopu macierzyńskiego (art. 29 ust. 5 ww. ustawy zasiłkowej).

Ważne: Przy zasiłku macierzyńskim nie obowiązuje okres wyczekiwania, wystarczy, że zleceniobiorca opłacał składkę na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przez jeden miesiąc i już ma prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Jak z powyższego wynika, składka dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego winna być opłacona co najmniej za 1 pełny miesiąc przed porodem. Podstawę wymiaru zasiłku stanowi przeciętny miesięczny przychód z okresu poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpi poród. Musi być to przychód, od którego opłacona została składka na ubezpieczenie chorobowe. Przy czym uwzględnia się przychód uzyskany w nieprzerwanym ubezpieczeniu chorobowym, z tytułu którego przysługuje zasiłek.

Podstawę wypłaty zasiłku stanowi zadeklarowana kwota, która nie może być jednak mniejsza niż 60% i nie większa niż 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce.

Zatem, w celu uzyskania zasiłku macierzyńskiego od umowy-zlecenia należy złożyć deklarację dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w ZUS.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zapadnięcie na inną chorobę po 182 dniach zwolnienia

Czy przysługuje mi zasiłek chorobowy po 182 dniach choroby na inną chorobę, po upływie 14 dni od zakończenia leczenia? Złożyłam wniosek o zasiłek...

Choroba w ostatnim tygodniu zatrudnienia a zasiłek

Prowadząc firmę, zostałem zatrudniony na umowę o pracę. W ostatnim tygodniu zatrudnienia poszedłem na zwolnienie, a ZUS odmówił mi wypłaty...

Pobieranie zasiłku rodzinnego mimo pracy męża

W zeszłym roku pobierałam przez 10 miesięcy zasiłek rodzinny i dodatek do zasiłku, ponieważ przebywałam na urlopie wychowawczym. W tym czasie mąż...

Na jaki zasiłek mogę liczyć w zagrożonej ciąży?

Pracowałam na umowę o pracę (do końca października) i prowadziłam własną działalność do końca listopada. Od 15 grudnia prowadzę nową firmę....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »