Kategoria: Zasiłki

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ciężka choroba wkrótce po podjęciu nowej pracy

Marek Gola • Opublikowane: 2015-04-19

Niedawno, tj. 2 miesiące temu, podjęłam nową pracę. Wczoraj lekarz wystawił mi zwolnienie lekarskie i skierował na dalsze badania. Zapowiada się niestety długie leczenie. Wiem, że w tej sytuacji pracodawca może wypowiedzieć mi umowę po 3 miesiącach niezdolności do pracy. Czy mogę już teraz ubiegać się o zasiłek rehabilitacyjny? Kto go wypłaca?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Panie Mecenasie! Bardzo dziękujemy za całą pomoc - wiele wątpliwości nam Pan wyjaśnił . Sądzę, że dalej będziemy próbować same rozplątywać te nasze sprawy, choć jeśli napotkamy kolejne trudności, pozwolimy sobie w nowych zapytaniach skorzystać z Pańskiej pomocy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
Ewa, 70 lat, obecnie emerytka
Bardzo dziękuje Pani Izabeli za niezwykle klarowną poradę prawną. To już kolejny raz kiedy korzystam z usług portalu i wiem, że jak tylko będę potrzebował prawnego wsparcia to tu wrócę. Pozdrawiam
Miłosz, 31 lat
Bardzo fajna sprawa. Porada prawna bez ruszania się z domu i poszukiwania kancelarii. I do tego prawie błyskawiczna odpowiedź. Z udzielonej odpowiedzi jestem zadowolona. Co do ceny, to nie wiem czy zapłaciłam dużo czy mało, bo nie korzystałam wcześniej z porad prawników, więc nie mam porównania. Wydaje mi się jednak, że cena nie była zbyt niska w porównaniu do stopnia złożoności sprawy.
Barbara
Rzeczowe wyjaśnienie i informacja której nie mogłam nigdzie znaleźć, nikt nie potrafił konkretnie odpowiedzieć co mam zrobić, jaki wniosek mam złożyć. Cena bardzo sensowna, zwłaszcza że bez wychodzenia z domu, bez starty czasu, paliwa i wszelkiego po drodze wiem co mam zrobić.
Ewa, 35 lat, Pracownik IT
Serdeczne i szczere podziękowania dla Pana Janusza Polanowskiego za okazaną pomoc i doradztwo. Pełen profesjonalizm. Polecam.
Dawid, 29 lat, Przedsiębiorca

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu pracy, zwanego dalej K.p., oraz przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Poniższa odpowiedź została oparta na Pani pytaniu i jego ocenie prawnej. Z treści Pani pytania wynika, iż od dnia 1 marca 2013 r. jest Pani zatrudniona u obecnego pracodawcy. W dniu 6 czerwca 2013 r. lekarz neurolog wystawił Pani zwolnienie lekarskie i skierował na dalsze badania. Kolejny lekarz zdiagnozował u Pani depresję i zapowiedział długotrwałe leczenie.

Istotny z punktu widzenia Pani interesu jest przepis art. 53 § 1 pkt 1a K.p., zgodnie z którym „pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy”.

W opisanym przez Panią przypadku pracodawca, jak słusznie Pani zauważyła, będzie miał prawo skorzystać z uprawnienia opisanego w cytowanym przepisie. Podkreślić należy jednak, iż pracodawca będzie mógł rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, a nie, jak Pani wskazywała, za wypowiedzeniem. Rozwiązanie umowy w trybie art. 53 K.p. jest natychmiastowe. Nie mamy w tym przypadku do czynienia z okresem wypowiedzenia.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jeżeli już teraz ma Pani wiedzę co do długości choroby, wskazać należy, iż zasadne będzie wystąpienie do ZUS z wnioskiem o świadczenie rehabilitacyjne. Wynagrodzenie, które zobowiązany będzie płacić pracodawca, zgodnie z art. 92 K.p. dotyczy pierwszych 33 dni choroby w danym roku kalendarzowym i wynagrodzenie wypłaca pracodawca. Ten okres pobierania wynagrodzenia zgodnie z ustawą zasiłkową wlicza się w ogóle do okresu zasiłkowego, bo po tych 33 dniach ZUS zaczyna wypłacać zasiłek chorobowy. Ten okres zasiłkowy, czyli pobierania wynagrodzenia i zasiłku, wynosi maksymalnie 182 dni, w przypadku gruźlicy 270 dni.

Jeżeli natomiast kończy się okres pobierania zasiłku chorobowego, pracownik jest nadal niezdolny do pracy, a rokuje na odzyskanie zdolności po rehabilitacji może uzyskać świadczenie rehabilitacyjne.

Świadczenie przyznaje się na okres do 1 roku, ale okres ochronny z art. 53 K.p. to są tylko 3 miesiące, więc ZUS przyznaje świadczenie rehabilitacyjne od razu na rok, to pracodawca po upływie tych 3 miesięcy może z Panią rozwiązać stosunek pracy w trybie art. 53 K.p., bowiem oznacza to, że skoro dalej ma Pani świadczenie rehabilitacyjne, to znaczy, że zdolności do pracy jeszcze nie odzyskała, a okres ochronny z art. 53 K.p. już się zakończył.

Świadczenie rehabilitacyjne wynosi 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych trzech miesięcy, 75% tej podstawy za pozostały okres, a jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży – 100% tej podstawy.

Zgodnie z art. 19 ust 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa „dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia tego świadczenia podlega waloryzacji według następujących zasad:

1) jeżeli pierwszy dzień okresu, na który przyznano świadczenie rehabilitacyjne, przypada w I kwartale kalendarzowym danego roku, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia tego świadczenia ulega podwyższeniu o procent wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego dla celów emerytalnych w III kwartale w stosunku do I kwartału ubiegłego roku kalendarzowego;

2) jeżeli pierwszy dzień okresu, na który przyznano świadczenie rehabilitacyjne, przypada w II kwartale kalendarzowym danego roku, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia tego świadczenia ulega podwyższeniu o procent wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego dla celów emerytalnych w IV kwartale w stosunku do II kwartału ubiegłego roku kalendarzowego;

3) jeżeli pierwszy dzień okresu, na który przyznano świadczenie rehabilitacyjne, przypada w III kwartale kalendarzowym danego roku, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia tego świadczenia ulega podwyższeniu o procent wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego dla celów emerytalnych w I kwartale tego roku kalendarzowego w stosunku do III kwartału ubiegłego roku kalendarzowego;

4) jeżeli pierwszy dzień okresu, na który przyznano świadczenie rehabilitacyjne, przypada w IV kwartale kalendarzowym danego roku, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia tego świadczenia ulega podwyższeniu o procent wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego dla celów emerytalnych w II kwartale tego roku kalendarzowego w stosunku do IV kwartału ubiegłego roku kalendarzowego”.

Innymi słowy wysokość świadczenia rehabilitacyjnego uzależniona jest od dnia, w którym przypada pierwszy dzień okresu, za który przyznano świadczenie rehabilitacyjne. Nie sposób zatem podać w tym przypadku dokładnych wyliczeń, bowiem wysokość świadczenia w Pani przypadku może się jeszcze zmienić.

Podkreślenia wymaga fakt, iż rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności.

Reasumując, może Pani ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne. W chwili obecnej złożenie takiego wniosku jest jednak przedwczesne, gdyż nie ma Pani pewności, czy spełnione zostaną przesłanki do nabycia świadczenia rehabilitacyjnego. Praktyka pokazuje, iż wniosek taki winien być złożony najpóźniej pod koniec piątego miesiąca zwolnienia lekarskiego. Co do zasady, o uprawnieniu takim winna powiadomić kadrowa, ale jak pokazuje praktyka, nie zawsze takie wskazówki pod kierunkiem pracownika są wypowiadane. Warunkiem koniecznym jest bowiem rokowanie do odzyskania zdolności do pracy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »