Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co zrobić żeby, odzyskać utraconą emeryturę za jeden miesiąc?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-05-20

Wiek emerytalny osiągnęłam 4 lata temu. Dnia 12 września br. złożyłam w ZUS-ie wniosek o emeryturę. W dniu 21 września ZUS wydał decyzję o przyznaniu mi emerytury od miesiąca września. Moje zatrudnienie trwało do 25 września br. W dniu 1 października odebrałam od pracodawcy świadectwo pracy i dnia następnego dostarczyłam je do ZUS-u. Obecnie otrzymałam decyzję o ustaleniu wysokości i podjęciu wypłaty emerytury z dnia 17.10, która informuje, że przyznano mi emeryturę od miesiąca października. Co mam teraz zrobić, bo utraciłam emeryturę za jeden miesiąc?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W przepisach emerytalnych prawo do emerytury nie jest tożsame z wypłatą emerytury. Nabyła Pani prawo do świadczenia, ZUS wydał decyzję, jednocześnie w decyzji jest zapewne informacja, że emerytura jest zawieszona do czasu przedłożenia świadectwa pracy

 

Emerytura Pani została zawieszona w związku z kontynuowaniem zatrudnienia na podstawie art. 103a ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (zwanej dalej: ustawą). Z pewnością w pierwszej decyzji jest informacja, że podstawą podjęcia wypłaty emerytury jest przedłożenie stosownego świadectwa pracy. 

 

Wstrzymanie wypłaty świadczeń następuje, jeżeli powstaną okoliczności uzasadniające zawieszenie prawa do świadczeń lub ustanie tego prawa (art. 134 ust. 1 pkt 1 ustawy). Jedną z tych okoliczności określa art. 103a ustawy, który mówi, że „prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego”. W razie ustania przyczyny powodującej wstrzymanie wypłaty świadczenia wypłatę wznawia się od miesiąca ustania tej przyczyny, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o wznowienie wypłaty lub wydano z urzędu decyzję o jej wznowieniu.

 

ZUS słusznie zawiesił Pani świadczenie na okres kontynuowania zatrudnienia i podjął na nowo po przedstawieniu świadectwa pracy.

 

Nie straciła Pani miesiąca emerytury, bowiem ZUS na nowo przeliczył Pani świadczenie, dodając do niego zgromadzone składki, waloryzację i dzieląc ponownie przez średnie dalsze trwanie życia. Zasadniczo więc nie straciła Pani. A ZUS postąpił prawidłowo.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »