Kategoria: Emerytura

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mogę nie wykazywać pracy w UK w ZUS-ie?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-05-31

Za kilka miesięcy nabywam prawo do emerytury w Polsce. Przepracowałam w kraju 20 lat, teraz od 10 lat pracuję w UK. Czy mogę nie wykazywać pracy w UK w ZUS-ie? Co robić? Jak nie stracić świadczenia?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Zgodnie z ustawą emerytalną:

„Art. 103. 1. Prawo do emerytur i rent ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu na zasadach określonych w art. 104–106.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do emerytów, którzy ukończyli 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni), z zastrzeżeniem ust. 2a.

2a. Prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego.

3. Prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, może ulec zawieszeniu również na wniosek emeryta lub rencisty”.

Należy w tej sytuacji odróżnić prawo do emerytury od prawa do świadczenia emerytalnego. Prawo do emerytury nabywa osoba ubezpieczona po spełnieniu przesłanek przewidzianych ustawą, czyli osiągnięciu odpowiedniego wieku oraz stażu zawodowego lub jedynie wymaganego wieku. Prawo do świadczeń emerytalnych będzie przysługiwało osobie uprawnionej do emerytury na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Emeryt, który spełnia warunki do nabycia prawa do emerytury, celem nabycia prawa do świadczenia musi wystąpić ze stosownym wnioskiem, bezpośrednio lub za pośrednictwem zakładu pracy, do organu emerytalno-rentowego.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Uzależnienie wypłaty świadczenia emerytalnego od rozwiązania stosunku pracy wprowadził art. 2 ustawy z dnia z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Uregulowanie to weszło w życie dnia 1 lipca 2000 r., i dotyczy zarówno osób posiadających prawo do świadczenia emerytalnego ustalone przed 1 lipca 2000 r., jak i osób starających się o jego przyznanie po tej dacie.

Emeryt posiadający prawo do świadczenia i pobierający emeryturę przed dniem 1 lipca 2000 r. obowiązany był do dnia wejścia w życie ustawy (tj. do dnia 1 lipca 2000 r.) rozwiązać stosunek pracy w przypadku kontynuowania zatrudnienia u tego samego pracodawcy w okresie przed przyznaniem prawa do świadczenia i po przyznaniu (art. 103 ust. 2a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W przeciwnym razie prawo do świadczenia emerytalnego ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta.

W przypadku, gdy osoba posiadająca ustalone prawo do świadczenia emerytalnego zgłosiła przed dniem 1 lipca 2000 r. wniosek o zawieszenie wypłaty świadczenia, nie jest zobowiązana do rozwiązania umowy o pracę, do czasu zgłoszenia wniosku o wznowienie wypłaty świadczenia. Osoba, która z wnioskiem o ustalenie prawa do świadczenia emerytalnego wystąpiła po dniu 1 lipca 2000 r. powinna przedstawić świadectwo pracy, będące dowodem rozwiązania zatrudnienia.

Nierozwiązanie stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego emeryt lub osoba występująca o przyznanie prawa do świadczenia emerytalnego wykonywali zatrudnienie bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, powoduje zawieszenie wypłaty świadczenia, do czasu rozwiązania stosunku pracy. Obowiązek rozwiązania umowy o pracę nie dotyczy osoby która wprawdzie spełnia warunki do nabycia prawa do emerytury, ale nie występuje z wnioskiem o przyznanie prawa do pobierania tego świadczenia.

Podsumowując, brak rozwiązania umowy o pracę nie wstrzymuje procedury przyznania prawa do emerytury, jedynie wypłatę świadczenia. Ustawa natomiast nie przewiduje zakazu ponownego zatrudnienia emeryta przez pracodawcę po przyznaniu prawa do świadczenia. Może Pani ubiegać się o emeryturę tylko z lat przepracowanych w Polsce. Nie musi Pani dołączać lat pracy z UK, ale nie otrzyma Pani wypłaty świadczenia, dopóki nie rozwiąże Pani stosunku pracy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Doliczenie do stażu pracy na stanowisku ślusarz-spawacz

W styczniu ukończę 60 lat. Do końca 1998 r. mam ponad 26 letni staż pracy, w tym do 14 maja 1996 r. udokumentowane 14,5 roku pracy w warunkach...

Czy choroba zawodowa wpłynie na wysokość emerytury?

Jestem pracownikiem Lasów Państwowych, na emeryturę przechodzę w 2018 r. Mam orzeczenie lekarskie o rozpoznaniu choroby zawodowej (borelioza). Czy ta...

Czy dostanę zaległą emeryturę, jak już skończę pracę?

Otrzymałem decyzję ZUS-u z przyznaniem emerytury z warunków szczególnych, na podstawie prawomocnego wyroku sądu okręgowego z datą...

Czy sprawa odprawy emerytalnej jest przedawniona?

Czy należy mi się odprawa emerytalna, czy nie uległa przedawnieniu? W 1998 roku dostałam emeryturę EWK, w 2000 r. został rozwiązany stosunek pracy...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »