Kategoria: Emerytura

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy muszę godzić się z decyzją ZUS-u?

Paulina Dąbrowska • Opublikowane: 2017-03-29

Otrzymałem decyzję ZUS-u o obliczeniu mojej emerytury i zawieszeniu jej, gdyż pobieram emeryturę wojskową. Czy muszę godzić się z decyzją ZUS-u? Ponad 20 lat płacenia składek i zero emerytury?

Paulina Dąbrowska

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Może Pan pobierać tylko jedną emeryturę – albo emeryturę powszechną, albo wojskową. Do Pana należy wybór, a co do zasady przysługuje Panu świadczenie wyższe.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 95 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych „w razie zbiegu u jednej osoby prawa do kilku świadczeń przewidzianych w ustawie wypłaca się jedno z tych świadczeń - wyższe lub wybrane przez zainteresowanego”.

Powyższą zasadę stosuje się również w razie zbiegu prawa do emerytury lub renty określonych w ustawie z prawem do świadczeń przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnych żołnierzy zawodowych i innych osób, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy FUS, z wyjątkiem przypadku, gdy emerytura wojskowa lub policyjna została obliczona według zasad określonych w art. 15a albo art. 18e ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, czyli dotyczących żołnierzy powołanych do służby wojskowej po raz pierwszy odpowiednio po 1 stycznia 1999 oraz po 31 grudnia 2012 r., co oznacza, że ten wyjątek nie dotyczy żołnierzy, którzy służbę zakończyli wcześniej.

Zgodnie również z art. 7 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin „w razie zbiegu prawa do emerytury lub renty przewidzianych w ustawie z prawem do emerytury lub renty albo do uposażenia w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego przewidzianych w odrębnych przepisach wypłaca się świadczenie wyższe lub wybrane przez osobę uprawnioną, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Również w orzecznictwie nie wskazuje się wyjątków od literalnej wykładni tych przepisów. Przykładowo wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 2013 r. (aygn. akt II UK 223/13), gdzie wskazano, że „prawo do otrzymywania jednego świadczenia wynika wprost z przepisów. Zarówno art. 95 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, jak i analogiczny art. 7 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym wojskowych wskazują, że ubezpieczony uprawniony do emerytury z FUS nie może jednocześnie pobierać emerytury wojskowej, mimo że spełnił warunki do jej nabycia”. Podobnie SN orzekł wyrokach w z dnia 24 maja 2012 r. II UK 261/11 i z dnia 8 maja 2012 r., sygn. akt II UK 237/11.

Z powyższych przepisów i z przyjętej wykładni wynika, że w Pana przypadku będzie mieć zastosowania zasada ogólna oznaczająca, że w przypadku nabycia prawa do dwóch świadczeń wypłacane może być jedno, co do zasady wyższe. Jeśli zatem emerytura powszechna byłaby wyższa, może Pan dokonać wyboru wypłaty tego świadczenia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Kiedy nabędę prawo do emerytury?

Przy ciągle zmieniających się przepisach dotyczących wieku przejścia na emeryturę nie wiem, od kiedy byłabym do niej upoważniona. Mój rocznik to 1959,...

Praca w gospodarstwie rolnym a staż pracy policjanta

Jestem policjantem i chciałbym odejść na emeryturę. W latach 1985-1988, między 16 a 19 rokiem życia, mieszkałem w gospodarstwie rolnym...

Wniosek o emeryturę w ZUS czy KRUS?

Jestem urodzona w 1948 roku. Przez 8 lat opłacałam składki ZUS. Od 14 lat posiadam gospodarstwo rolne i płacę składki KRUS. Gdzie mogę obecnie...

Przejście z emerytury policyjnej do Wojskowego Biura Emerytalnego

Czy istnieje możliwość prawna przejścia z emerytury policyjnej do Wojskowego Biura Emerytalnego? W 1992 r., przechodząc zna emeryturę ze straży...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »