Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rentą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy po śmierci męża przysługuje renta lub emerytura?

Marcin Sądej • Opublikowane: 2018-05-16

Czy po śmierci męża (miał 61 lat) przysługuje mi jego renta lub emerytura, którą by otrzymywał? Ja mam 57 lat i jestem na wcześniejszej emeryturze. Jak mam starać się o świadczenie po mężu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Opisane przez Panią w pytaniu kwestie zostały uregulowane w ustawie o emeryturach i rentach. Zgodnie z zawartymi tam regulacjami przysługuje Pani po zmarłym mężu renta rodzinna. Jak stanowi art. 65 wspomnianej ustawy, renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń.

Na podstawie art. 70 ustawy „wdowa ma prawo do renty rodzinnej, jeśli:

  1. w chwili śmierci męża osiągnęła wiek 50 lat lub była niezdolna do pracy (niezdolność stwierdzona przez lekarza czy komisję lekarską ZUS) albo
  2. wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole – 18 lat życia, lub jeżeli sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej.
  3. osiągnęła wiek 50 lat lub stała się niezdolna do pracy po śmierci męża, nie później jednak niż w ciągu 5 lat od jego śmierci lub od zaprzestania wychowywania osób wyżej wymienionych”.

Zgodnie z art. 73 ustawy „wysokość renty rodzinnej wdowy wynosi 85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu”.

Należy również podkreślić, że jeżeli równocześnie przysługuje Pani prawo do Pani własnej emerytury, to nie może Pani pobierać równocześnie dwóch świadczeń. W konsekwencji musi wybrać albo własną emeryturę, albo rentę po zmarłym mężu. Gdy nie dokona Pani wyboru, decyzję podejmie za Panią Zakład Ubezpieczeń Społecznych, kierując się wysokością świadczeń. Pierwszeństwo będzie przysługiwało wyższemu z nich.

Wniosek o rentę rodzinną składa Pani do ZUS-u na formularzu Rp-2. Do wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający datę urodzenia i datę zgonu osoby, po której ma być przyznana renta rodzinna.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Spór z ZUS-em o rentę socjalną

Mam spór z ZUS-em o rentę socjalną. Boję się, że ZUS może odwołać się do sądu apelacyjnego – co wtedy zrobić? Obecnie mam pozytywną...

 

Wyjazd za granicę z niepełnosprawną dziewczyną otrzymującą rentę socjalną

Moja dziewczyna jest niepełnosprawna, ma rentę socjalną, a jej mama jako jej opiekun dostaje dofinansowanie z organizacji. Chcę zacząć pracę...

 

Renta rodzinna w rodzinie zastępczej

Czy istnieje szansa, by córka będąca w rodzinie zastępczej otrzymała rentę rodzinną po moim  zmarłym mężu? Córkę wychowywaliśmy...

 

Nowy związek małżeński a renta po zmarłym mężu

Nowy związek małżeński a renta po zmarłym mężu

Mam 42 lata i od 5 lat rentę rodzinną po zmarłym emerytowanym już mężu funkcjonariuszu. Dzieci też mają rentę. Chciałabym ponownie wyjść za mąż....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »