Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy po śmierci męża przysługuje renta lub emerytura?

Autor: Marcin Sądej

Czy po śmierci męża (miał 61 lat) przysługuje mi jego renta lub emerytura, którą by otrzymywał? Ja mam 57 lat i jestem na wcześniejszej emeryturze. Jak mam starać się o świadczenie po mężu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kiedy wdowa ma prawo do renty rodzinnej?

Opisane przez Panią w pytaniu kwestie zostały uregulowane w ustawie o emeryturach i rentach. Zgodnie z zawartymi tam regulacjami przysługuje Pani po zmarłym mężu renta rodzinna. Jak stanowi art. 65 wspomnianej ustawy, renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń.

Na podstawie art. 70 ustawy „wdowa ma prawo do renty rodzinnej, jeśli:

  1. w chwili śmierci męża osiągnęła wiek 50 lat lub była niezdolna do pracy (niezdolność stwierdzona przez lekarza czy komisję lekarską ZUS) albo
  2. wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole – 18 lat życia, lub jeżeli sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej.
  3. osiągnęła wiek 50 lat lub stała się niezdolna do pracy po śmierci męża, nie później jednak niż w ciągu 5 lat od jego śmierci lub od zaprzestania wychowywania osób wyżej wymienionych”.

Zgodnie z art. 73 ustawy „wysokość renty rodzinnej wdowy wynosi 85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu”.

Należy również podkreślić, że jeżeli równocześnie przysługuje Pani prawo do Pani własnej emerytury, to nie może Pani pobierać równocześnie dwóch świadczeń. W konsekwencji musi wybrać albo własną emeryturę, albo rentę po zmarłym mężu. Gdy nie dokona Pani wyboru, decyzję podejmie za Panią Zakład Ubezpieczeń Społecznych, kierując się wysokością świadczeń. Pierwszeństwo będzie przysługiwało wyższemu z nich.

Wniosek o rentę rodzinną składa Pani do ZUS-u na formularzu Rp-2. Do wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający datę urodzenia i datę zgonu osoby, po której ma być przyznana renta rodzinna.

Zobacz również: Renta rodzinna dla wdowca

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl