Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy przeciągnąć okres zatrudnienia do okresu ochronnego?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2019-06-26

Mam 56 lat i pracuję u ostatniego pracodawcy od 13 lat. W czerwcu mają być wręczane wypowiedzenia dla tych, którzy nie aplikują na inne stanowiska w innej lokalizacji (czyli dla mnie między innymi). Po okresie wypowiedzenia będzie mi brakować 1 miesiąc do października, w którym wejdzie ustawa o skróconym wieku emerytalnym, a tym samym do okresu ochronnego, w którym bym się znalazła. Czy zgodzić się na odprawę 6-miesięczną, czy przeciągać okres zatrudnienia, aplikując na niechciane stanowisko w bardzo niedogodnej lokalizacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety sama Pani musi podjąć decyzję, czy woli Pani odprawę, czy zmianę miejsca pracy. Ze swojej strony mogę jedynie dodać, ze wejście w wiek ochronny przed emeryturą nie oznacza, że pracodawca nie może Pani zmienić warunków pracy i płacy w późniejszym terminie. Dodatkowo – jeśli będzie Pani aplikować o zmianę miejsca wykonywania pracy, to ochrona przedemerytalna nie przyda się Pani w ogóle, bo sama Pani zawnioskuje o zmianę, a nie narzuci jej Pani pracodawca.

Zgodnie z art. 39 ustawy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Wskazany w powyższym przepisie zakaz wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, należy stosować również do wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy lub płacy, co potwierdził ustawodawca w art. 42 § 1, stanowiąc, iż przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy.

Pracodawca w stosunku do pracownika objętego okresem ochronnym, o którym mowa w art. 39, nie może zastosować wypowiedzenia modyfikującego na niekorzyść pracownika jego dotychczasowe warunki pracy lub płacy.

Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której dochodzi do likwidacji stanowiska pracy danego pracownika. Wówczas zastosowanie znajda przepisy ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Zgodnie z art. 5 ust. 5 pkt 1 ustawy w okresie objęcia szczególną ochroną przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy pracodawca może jedynie wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy pracownikowi w wieku przedemerytalnym chronionemu na podstawie art. 39. Co więcej, jeżeli wypowiedzenie zmieniające powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownikowi przysługuje do końca okresu, w którym korzystałby ze szczególnej ochrony, dodatek wyrównawczy obliczony według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Oznacza to, że jedynym powodem do zmiany Pani stanowiska pracy w drodze wypowiedzenia jest likwidacja Pani stanowiska pracy (przy czym aby ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników mogła obowiązywać pracodawca musi zatrudniać co najmniej 20 pracowników).

Dodatkowo – jeśli będzie Pani aplikować na nowe stanowisko tylko po to, aby doczekać ochrony przedemerytalnej, pracodawca wcale nie będzie musiał zmieniać Pani warunków pracy i płacy – sama Pani będzie o taką zmianę wnioskować i to jeszcze przed osiągnięciem wieku przedemerytalnego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Wyjazd za granicę do pracy na emeryturze

Od miesiąca jestem na emeryturze (data mojego ur. 1957), mam 40 lat pracy. Chciałabym wyjechać do pracy za granicę do Anglii. Czy muszę powiadomić o tym...

 

Ile musi być przepracowanych lat w warunkach szkodliwych aby starać się o wcześniejszą emeryturę?

Kilka dni temu skończyłem 60 lat. W chwili obecnej mam przepracowane 45 lat, w tym lata w warunkach szkodliwych. Ile musi być tych lat, abym...

 

Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli - emerytura na tzw. starych zasadach

Od 2016 roku pobieram świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli. Podjęłam pracę w szkole w 1981 roku.Staram się o emeryturą na tzw. starych...

 

Jak zwiększyć małą emeryturę po przejściu z renty?

Pracowałam w pełnym wymiarze czasu pracy. W listopadzie 1984 r. przeszłam na rentę. Miałam przepracowane 21 lat. Czy wysokość mojej renty obliczana...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »