Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy będę mógł skorzystać z emerytury w wieku skróconym?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-09-02 • Aktualizacja: 2022-09-23

Czy będę mógł skorzystać z emerytury w wieku skróconym z tytułu pracy górniczej? Mam przepracowanych 15 lat w pełnym wymiarze pracy górniczej. Czy będę mógł skorzystać z odliczenia 7,5 roku od wieku emerytalnego 65lat? Urodziłem się w 1962 r. Ukończyłem studia. W pełnym wymiarze pracowałem przez 15 lat. Potem pracowałem na powierzchni aż do teraz.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 50 a ustawy górnicza „emerytura przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

ukończył 55 lat życia,

ma okres pracy górniczej wynoszący łącznie z okresami pracy równorzędnej co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 10 lat pracy górniczej,

nie przystąpił do otwartego funduszu emerytalnego albo złożył wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa”.

Wiek emerytalny wymagany od pracowników: kobiet mających co najmniej 20 lat, a mężczyzn co najmniej 25 lat pracy górniczej i równorzędnej, w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej, wynosi 50 lat.

W powyższych przypadkach prawo do górniczej emerytury przysługuje bez względu na datę urodzenia górnika.

Ustawa rozróżnia ponadto następujące rodzaje emerytur górniczych:

  1. emerytury dla górników urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 roku,
  2. emerytury dla górników urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 roku, a przed dniem 1 stycznia 1969 roku jeśli:
    • do dnia 31 grudnia 2008 roku spełnili warunki wymagane do przyznania tej emerytury od osób urodzonych przed 1949 rokiem, wymienione w art. 34 ustawy emerytalnej – 15-letni okres pracy w szczególnych warunkach w ogólnym okresie ubezpieczenia górnika (20/25 lat kobiety/mężczyźni),
    • nie są członkami otwartego funduszu emerytalnego lub złożą wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE, za pośrednictwem ZUS, do budżetu państwa,
    • rozwiążą stosunek pracy, jeśli są pracownikami (warunek ten może być spełniony również po dniu 31 grudnia 2008 r.).

Ważne jest ustalenie zakresu pojęcia „praca górnicza”. Pojęcie to generalnie oznacza okres zatrudnienia górnika pod ziemią oraz na odkrywce w kopalniach siarki i węgla brunatnego, tj. okresy pracy górniczej wymienione w art. 50c ust.1 ustawy wykonywane co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy (wymóg określony w art. 50b). W przypadku wykonywania pracy o charakterze mieszanym (tj. pod ziemią i na powierzchni) praca ta stanowi pracę górniczą, jeżeli jest wykonywana pod ziemią co najmniej przez połowę dniówek roboczych w miesiącu, obliczanych w stosunku do czasu pracy obowiązującego w myśl zasad Kodeksu pracy w danym zawodzie (wyrok SN z dnia 8 maja 1989 roku, sygn. akt II URN 34/89).

Generalnie może Pan skorzystać z emerytury już po ukończeniu 55. roku życia, ponieważ ma Pan okres pracy górniczej wynoszący łącznie z okresami pracy równorzędnej co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 10 lat pracy górniczej. Oczywiście nie może Pan być członkiem OFE, aby skorzystać z tej emerytury.

Inną możliwością jest skorzystanie z emerytury dla osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 roku, a przed dniem 1 stycznia 1969 roku, gdyż przed 31 grudnia 2008 r. miał Pan już 15 lat pracy górniczej – tu także nie może Pan być członkiem OFE.

Zobacz również: Wypłata pierwszej emerytury za pierwszy niepełny miesiąc

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »