Kategoria: Emerytura

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy będę mógł skorzystać z emerytury w wieku skróconym?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-09-02

Czy będę mógł skorzystać z emerytury w wieku skróconym z tytułu pracy górniczej? Mam przepracowanych 15 lat w pełnym wymiarze pracy górniczej. Czy będę mógł skorzystać z odliczenia 7,5 roku od wieku emerytalnego 65lat? Urodziłem się w 1962 r. Ukończyłem studia. W pełnym wymiarze pracowałem przez 15 lat. Potem pracowałem na powierzchni aż do teraz.

Marta Handzlik

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Zgodnie z art. 50 a ustawy górnicza „emerytura przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

ukończył 55 lat życia,

ma okres pracy górniczej wynoszący łącznie z okresami pracy równorzędnej co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 10 lat pracy górniczej,

nie przystąpił do otwartego funduszu emerytalnego albo złożył wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa”.

Wiek emerytalny wymagany od pracowników: kobiet mających co najmniej 20 lat, a mężczyzn co najmniej 25 lat pracy górniczej i równorzędnej, w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej, wynosi 50 lat.

W powyższych przypadkach prawo do górniczej emerytury przysługuje bez względu na datę urodzenia górnika.

Ustawa rozróżnia ponadto następujące rodzaje emerytur górniczych:

  1. emerytury dla górników urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 roku,
  2. emerytury dla górników urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 roku, a przed dniem 1 stycznia 1969 roku jeśli:
    • do dnia 31 grudnia 2008 roku spełnili warunki wymagane do przyznania tej emerytury od osób urodzonych przed 1949 rokiem, wymienione w art. 34 ustawy emerytalnej – 15-letni okres pracy w szczególnych warunkach w ogólnym okresie ubezpieczenia górnika (20/25 lat kobiety/mężczyźni),
    • nie są członkami otwartego funduszu emerytalnego lub złożą wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE, za pośrednictwem ZUS, do budżetu państwa,
    • rozwiążą stosunek pracy, jeśli są pracownikami (warunek ten może być spełniony również po dniu 31 grudnia 2008 r.).

Ważne jest ustalenie zakresu pojęcia „praca górnicza”. Pojęcie to generalnie oznacza okres zatrudnienia górnika pod ziemią oraz na odkrywce w kopalniach siarki i węgla brunatnego, tj. okresy pracy górniczej wymienione w art. 50c ust.1 ustawy wykonywane co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy (wymóg określony w art. 50b). W przypadku wykonywania pracy o charakterze mieszanym (tj. pod ziemią i na powierzchni) praca ta stanowi pracę górniczą, jeżeli jest wykonywana pod ziemią co najmniej przez połowę dniówek roboczych w miesiącu, obliczanych w stosunku do czasu pracy obowiązującego w myśl zasad Kodeksu pracy w danym zawodzie (wyrok SN z dnia 8 maja 1989 roku, sygn. akt II URN 34/89).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Generalnie może Pan skorzystać z emerytury już po ukończeniu 55. roku życia, ponieważ ma Pan okres pracy górniczej wynoszący łącznie z okresami pracy równorzędnej co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 10 lat pracy górniczej. Oczywiście nie może Pan być członkiem OFE, aby skorzystać z tej emerytury.

Inną możliwością jest skorzystanie z emerytury dla osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 roku, a przed dniem 1 stycznia 1969 roku, gdyż przed 31 grudnia 2008 r. miał Pan już 15 lat pracy górniczej – tu także nie może Pan być członkiem OFE.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zakaz pracy pod ziemią na urlopie górniczym

Czy po przejściu na urlop górniczy i podjęciu pracy w zabytkowej kopalni węgla jako elektromonter i konserwator urządzeń szybowych nie złamię...

Emerytura wojskowa po rozwodzie

Jestem żoną emeryta wojskowego, mam 55 lat. Czy po rozwodzie z jego winy będę mogła otrzymać emeryturę po nim?

Wyrównanie emerytury wstecz

W maju bieżącego roku zgłosiłam się do ZUS-u z wnioskiem o wypłatę emerytury i otrzymałam informację, że emerytura należy mi się od...

Czy mogę odjąć 2 lata od wieku emerytalnego?

Otrzymałam wypowiedzenie z pracy. Jestem urodzona w 1960 r., pracuję od 1980 r. Mam 2 lata pracy w szczególnych warunkach. Czy mogę je odjąć od...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »