Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy decyzja ZUS jest zgodna z prawem?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-02-12

Urodziłem się w 1947 r. Jestem na wcześniejszej emeryturze od 2007r. (pracowałem w szkodliwych warunkach). Będąc na emeryturze, przepracowałem 32 miesiące składkowe. W tym roku zwróciłem się do ZUS o przeliczenie mi emerytury na nowo. Otrzymałem odpowiedz odmowną na podstawie przepisów art. 186 ustawy z dnia 1998r. Czy niniejsza decyzja jest zgodna z prawem? Proszę o wyjaśnienie i poradę w tej sprawie.

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Szybka i bardzo konkretna odpowiedź
Magdalena
Bardzo sprawna, szybka, fachowa rzetelna pomoc. 
Beata
Bardzo uprzejmie dziękuję za dotychczasową pomoc. Odpowiedź jest wyczerpująca mimo, że problem jest bardzo szeroki.
Janina
Bardzo dziękuję. :) Odpowiedz wyczerpująca - jestem zadowolona
Grażyna
Porada prawna konkretna, odpowiedź wyczerpująca, z podaniem podstawy prawnej. Usługa wykonana w ustalonym terminie. Zdecydowanie polecam.
Barbara, 55 lat

Chciałabym zobaczyć decyzję ZUS. Może ją Pan zeskanować lub sfotografować, telefonem, aparatem – aby była czytelna.

Z opisu wynika, iż dostał Pan emeryturę na starych zasadach – chodzi o sposób wyliczenia. Zgodnie z art. 109 ustawy emerytalnej:

„1. Na wniosek emeryta lub rencisty wysokość emerytury określonej w art. 53 oraz renty ulega ponownemu ustaleniu na zasadach określonych w art. 110–113.

2. Jeżeli w wyniku ponownego ustalenia emerytura lub renta jest niższa, świadczenie przysługuje w dotychczasowej wysokości.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do emerytury obliczonej zgodnie z art. 24a ust. 5 i art. 54a”.

Ponowne ustalenie podstawy wymiaru świadczenia polega na ponownym ustaleniu wskaźnika podstawy wymiaru świadczenia z okresów zatrudnienia (składkowych i nieskładkowych) z okresów wybranych przez ubezpieczonego.

Osoba uprawniona może wystąpić z wnioskiem, gdy spełnia łącznie następujące warunki (art. 110 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych):

 • prowadziła działalność zarobkową, od której odprowadzane były składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne i rentowe),
 • działalność ta w całości lub części przypada na okres po przyznaniu świadczenia,
 • nowo ustalony wskaźnik wysokości świadczenia jest wyższy od poprzednio obliczonego (warunek ten nie musi być jednak spełniony przez osobę, która od dnia ustalenia prawa do świadczenia do dnia zgłoszenia wniosku o ponowne ustalenie świadczenia, prawo do niego miała zawieszone),

lub:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 • prowadziła działalność zarobkową, od której odprowadzane były składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne i rentowe),
 • działalność ta w całości przypadała na okres po przyznaniu świadczenia (wyłącznie z tego okresu będzie ustalana nowa podstawa wymiaru świadczenia),
 • wskaźnik wysokości podstawy wymiaru świadczenia wynosi co najmniej 130%.

Zasady ustalania podstawy wymiaru renty (emerytury) ustalone zostały w art. 15. Pod uwagę bierze się podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne i rentowe) z okresu:

10 kolejnych lat kalendarzowych wybranych przez zainteresowanego z ostatnich 20 lat kalendarzowych zatrudnienia poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zgłoszono wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia lub

wybranych 20 lat z całego okresu zatrudnienia poprzedzających bezpośrednio rok zgłoszenia wniosku.

Rencista (emeryt), może zgłosić wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia przez doliczenie nie uwzględnionych dotychczas w wymiarze świadczenia okresów składkowych i nieskładkowych (art. 6 i 7). Uprawnienie to dotyczy także osoby pobierającej rentę rodzinną, przy czym okresy zgłoszone do ustalenia wysokości świadczenia musiały zostać wypracowane przez osobę zmarłą, w oparciu o której świadczenie zostało ustalone prawo do renty rodzinnej.

Środkami dowodowymi stwierdzającymi wysokość osiągniętego przychodu stanowiącego podstawę wymiaru emerytury lub renty zgodnie z przepisami ustawy oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń, są:

 • dla pracowników: zaświadczenia pracodawców wystawione według wzoru ustalonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych albo legitymacja ubezpieczeniowa zawierająca wpisy dotyczące okresów zatrudnienia i wysokości osiąganych zarobków,
 • dla adwokatów członków zespołu adwokackiego: zaświadczenie zespołu adwokackiego,
 • dla osoby opłacającej składki na własne ubezpieczenia emerytalne i rentowe: dowody potwierdzające opłacanie składek oraz wysokości podstawy wymiaru składek za okres przypadający po dniu 31 grudnia 1998 r. (art. 125a),
 • informacje zarejestrowane na koncie ubezpieczonego przez jednostkę organizacyjną Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • orzeczenie sądu.

W razie ponownego ustalenia przez organ rentowy wysokości świadczenia, podwyższone świadczenie wypłaca się poczynając od miesiąca w którym powstało prawo do świadczenia w nowej wysokości, jednak nie wcześniej niż:

 • od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia,
 • za okres 3 lat poprzedzających bezpośrednio miesiąc zgłoszenia wniosku, jeżeli odmowa przeliczenia świadczenia lub przyznanie niższych świadczeń było następstwem błędu organu rentowego (art. 133).

Proszę o treść decyzji. Wskażę Panu dokładnie, czy od decyzji należy się odwołać.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne materiały

Utrata emerytury za popełnienie przestępstwa

Odszedłem ze służby w PSP i przeszedłem na wcześniejszą emeryturę. W tym roku popełniłem przestępstwo (jazda pod wpływem alkoholu). Czy...

Chcę złożyć wniosek o emeryturę pomostową, czy muszę określić czas odejścia z pracy?

Jeśli chcę złożyć wniosek o emeryturę pomostową, czy muszę określić czas odejścia z aktualnego miejsca pracy? Nie chciałbym się zwalniać,...

Roszczenie o wypłatę odprawy emerytalno-rentowej

Mam umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony. W zeszłym miesiącu osiągnęłam wiek emerytalny. Dwa miesiące temu złożyłam wniosek do ZUS...

Emerytura z Ukrainy wypłacana w Polsce

Gdzie po uzyskaniu przez emeryta z Ukrainy stałego pobytu w Polsce powinien on się zgłosić (i jak wygląda procedura), aby mógł otrzymywać...

Emerytura z zagranicy a składka zdrowotna

Mam emeryturę polską (2300 zł) oraz niemiecką, która jest wypłacana raz do roku w kwocie ok. 800 zł. Dzisiaj dostałam informację z banku, który...

Praca w USA na wcześniejszej emeryturze, czy będą konsekwencje?

Mój wujek pracował w USA w latach 1997-2001, będąc w Polsce na wcześniejszej emeryturze. W 2002 r. skończył 60 lat. Czy może ubiegać...

Emerytura dla nauczyciela prowadzącego działalność gospodarczą

Spełniłem wszystkie warunki do przejścia na emeryturę z art. 88 KN (oprócz zwolnienia się z pracy). Od kilku lat prowadzę pozarolniczą...

Jakie warunki musi spełnić górnik, aby przejść na emeryturę pomostową?

Mój mąż urodził się w 1956 r. Pracuje w kopalni od 1976 r., jest górnikiem. Na dzień 01.01.1999 r. ma udowodnione okresy pracy: nieskładkowe 9...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »