Kategoria: Emerytura

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy decyzja ZUS jest zgodna z prawem?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-02-12

Urodziłem się w 1947 r. Jestem na wcześniejszej emeryturze od 2007r. (pracowałem w szkodliwych warunkach). Będąc na emeryturze, przepracowałem 32 miesiące składkowe. W tym roku zwróciłem się do ZUS o przeliczenie mi emerytury na nowo. Otrzymałem odpowiedz odmowną na podstawie przepisów art. 186 ustawy z dnia 1998r. Czy niniejsza decyzja jest zgodna z prawem? Proszę o wyjaśnienie i poradę w tej sprawie.

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Chciałabym zobaczyć decyzję ZUS. Może ją Pan zeskanować lub sfotografować, telefonem, aparatem – aby była czytelna.

Z opisu wynika, iż dostał Pan emeryturę na starych zasadach – chodzi o sposób wyliczenia. Zgodnie z art. 109 ustawy emerytalnej:

„1. Na wniosek emeryta lub rencisty wysokość emerytury określonej w art. 53 oraz renty ulega ponownemu ustaleniu na zasadach określonych w art. 110–113.

2. Jeżeli w wyniku ponownego ustalenia emerytura lub renta jest niższa, świadczenie przysługuje w dotychczasowej wysokości.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do emerytury obliczonej zgodnie z art. 24a ust. 5 i art. 54a”.

Ponowne ustalenie podstawy wymiaru świadczenia polega na ponownym ustaleniu wskaźnika podstawy wymiaru świadczenia z okresów zatrudnienia (składkowych i nieskładkowych) z okresów wybranych przez ubezpieczonego.

Osoba uprawniona może wystąpić z wnioskiem, gdy spełnia łącznie następujące warunki (art. 110 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych):

 • prowadziła działalność zarobkową, od której odprowadzane były składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne i rentowe),
 • działalność ta w całości lub części przypada na okres po przyznaniu świadczenia,
 • nowo ustalony wskaźnik wysokości świadczenia jest wyższy od poprzednio obliczonego (warunek ten nie musi być jednak spełniony przez osobę, która od dnia ustalenia prawa do świadczenia do dnia zgłoszenia wniosku o ponowne ustalenie świadczenia, prawo do niego miała zawieszone),

lub:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 • prowadziła działalność zarobkową, od której odprowadzane były składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne i rentowe),
 • działalność ta w całości przypadała na okres po przyznaniu świadczenia (wyłącznie z tego okresu będzie ustalana nowa podstawa wymiaru świadczenia),
 • wskaźnik wysokości podstawy wymiaru świadczenia wynosi co najmniej 130%.

Zasady ustalania podstawy wymiaru renty (emerytury) ustalone zostały w art. 15. Pod uwagę bierze się podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne i rentowe) z okresu:

10 kolejnych lat kalendarzowych wybranych przez zainteresowanego z ostatnich 20 lat kalendarzowych zatrudnienia poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zgłoszono wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia lub

wybranych 20 lat z całego okresu zatrudnienia poprzedzających bezpośrednio rok zgłoszenia wniosku.

Rencista (emeryt), może zgłosić wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia przez doliczenie nie uwzględnionych dotychczas w wymiarze świadczenia okresów składkowych i nieskładkowych (art. 6 i 7). Uprawnienie to dotyczy także osoby pobierającej rentę rodzinną, przy czym okresy zgłoszone do ustalenia wysokości świadczenia musiały zostać wypracowane przez osobę zmarłą, w oparciu o której świadczenie zostało ustalone prawo do renty rodzinnej.

Środkami dowodowymi stwierdzającymi wysokość osiągniętego przychodu stanowiącego podstawę wymiaru emerytury lub renty zgodnie z przepisami ustawy oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń, są:

 • dla pracowników: zaświadczenia pracodawców wystawione według wzoru ustalonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych albo legitymacja ubezpieczeniowa zawierająca wpisy dotyczące okresów zatrudnienia i wysokości osiąganych zarobków,
 • dla adwokatów członków zespołu adwokackiego: zaświadczenie zespołu adwokackiego,
 • dla osoby opłacającej składki na własne ubezpieczenia emerytalne i rentowe: dowody potwierdzające opłacanie składek oraz wysokości podstawy wymiaru składek za okres przypadający po dniu 31 grudnia 1998 r. (art. 125a),
 • informacje zarejestrowane na koncie ubezpieczonego przez jednostkę organizacyjną Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • orzeczenie sądu.

W razie ponownego ustalenia przez organ rentowy wysokości świadczenia, podwyższone świadczenie wypłaca się poczynając od miesiąca w którym powstało prawo do świadczenia w nowej wysokości, jednak nie wcześniej niż:

 • od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia,
 • za okres 3 lat poprzedzających bezpośrednio miesiąc zgłoszenia wniosku, jeżeli odmowa przeliczenia świadczenia lub przyznanie niższych świadczeń było następstwem błędu organu rentowego (art. 133).

Proszę o treść decyzji. Wskażę Panu dokładnie, czy od decyzji należy się odwołać.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Utrata emerytury za popełnienie przestępstwa

Odszedłem ze służby w PSP i przeszedłem na wcześniejszą emeryturę. W tym roku popełniłem przestępstwo (jazda pod wpływem alkoholu). Czy...

Chcę złożyć wniosek o emeryturę pomostową, czy muszę określić czas odejścia z pracy?

Jeśli chcę złożyć wniosek o emeryturę pomostową, czy muszę określić czas odejścia z aktualnego miejsca pracy? Nie chciałbym się zwalniać,...

Roszczenie o wypłatę odprawy emerytalno-rentowej

Mam umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony. W zeszłym miesiącu osiągnęłam wiek emerytalny. Dwa miesiące temu złożyłam wniosek do ZUS...

Emerytura z Ukrainy wypłacana w Polsce

Gdzie po uzyskaniu przez emeryta z Ukrainy stałego pobytu w Polsce powinien on się zgłosić (i jak wygląda procedura), aby mógł otrzymywać...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »