Kategoria: Składki

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy firma może żądać niepobranych składek od byłego pracownika?

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2015-03-08

W firmie, w której pracowałam, ZUS przeprowadził kontrolę. Okazało się, że nie naliczono składek z wypłat od ZFŚS za lata 2010–2013. Z uwagi na przejście na emeryturę odmówiłam potrącenia powyższych składek z odprawy emerytalnej. Obecnie firma przysyła mi wezwanie do zapłaty. Czy pracodawca ma prawo żądać niepobranych składek od byłego pracownika?

»Wybrane opinie klientów

Panie Mecenasie! Bardzo dziękujemy za całą pomoc - wiele wątpliwości nam Pan wyjaśnił . Sądzę, że dalej będziemy próbować same rozplątywać te nasze sprawy, choć jeśli napotkamy kolejne trudności, pozwolimy sobie w nowych zapytaniach skorzystać z Pańskiej pomocy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
Ewa, 70 lat, obecnie emerytka
Bardzo dziękuje Pani Izabeli za niezwykle klarowną poradę prawną. To już kolejny raz kiedy korzystam z usług portalu i wiem, że jak tylko będę potrzebował prawnego wsparcia to tu wrócę. Pozdrawiam
Miłosz, 31 lat
Bardzo fajna sprawa. Porada prawna bez ruszania się z domu i poszukiwania kancelarii. I do tego prawie błyskawiczna odpowiedź. Z udzielonej odpowiedzi jestem zadowolona. Co do ceny, to nie wiem czy zapłaciłam dużo czy mało, bo nie korzystałam wcześniej z porad prawników, więc nie mam porównania. Wydaje mi się jednak, że cena nie była zbyt niska w porównaniu do stopnia złożoności sprawy.
Barbara
Rzeczowe wyjaśnienie i informacja której nie mogłam nigdzie znaleźć, nikt nie potrafił konkretnie odpowiedzieć co mam zrobić, jaki wniosek mam złożyć. Cena bardzo sensowna, zwłaszcza że bez wychodzenia z domu, bez starty czasu, paliwa i wszelkiego po drodze wiem co mam zrobić.
Ewa, 35 lat, Pracownik IT
Serdeczne i szczere podziękowania dla Pana Janusza Polanowskiego za okazaną pomoc i doradztwo. Pełen profesjonalizm. Polecam.
Dawid, 29 lat, Przedsiębiorca

Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowniczych oraz innych wypłat zawsze rozliczają pracodawcy. Nie ma tu znaczenia, że osoba, która otrzymała zaległe wynagrodzenie, jest byłym pracownikiem (art. 17 i art. 46 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

Jeżeli osoba uzyskuje przychód, który stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, to obowiązek sporządzania wymaganych dokumentów oraz terminowego opłacenia całości składek, w tym części finansowanej zarówno przez płatnika, jak i przez osobę ubezpieczoną – spoczywa na płatniku składek – byłym pracodawcy. Nie ma znaczenia, czy nadal trwa stosunek pracy, z którego został osiągnięty przychód stanowiący podstawę wymiaru składek.

Pracodawca może dochodzić od pracownika zwrotu poniesionych kosztów z tytułu opłacenia za niego składek na ubezpieczenia społeczne w części, w jakiej powinny być one sfinansowane przez ubezpieczonego, tj. pracownika. Najczęściej stosowana jest konstrukcja bezpodstawnego wzbogacenia (nienależnego świadczenia).

W ramach Kodeksu cywilnego ustawodawca wprowadził konstrukcję bezpodstawnego wzbogacenia. Zgodnie z ustawą przepisy dotyczące bezpodstawnego wzbogacenia stosuje się także w przypadku nienależnego świadczenia.

Nienależne świadczenie zostało uregulowane w art. 410 § 2 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „świadczenie jest nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany lub nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, albo jeżeli podstawa świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, albo jeżeli czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia”. Jest to szczególny rodzaj bezpodstawnego wzbogacenia, a cechą wspólną jest tu uzyskanie korzyści cudzym kosztem – w tym wypadku w wyniku wykonania zobowiązania. Z przywołanego przepisu wynika, że z nienależnym świadczeniem mamy do czynienia w przypadku:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

  1. Gdy spełniający świadczenie w rzeczywistości wcale nie był zobowiązany (czyli wystąpił brak zobowiązania zwany w języku łacińskim); chodzi więc o sytuację, gdy brak było ważnego zobowiązania, a świadczący był w przekonaniu, że ono istnieje, będziemy tu brać pod uwagę także sytuacje, gdy zobowiązanie istniało, ale świadczący świadczył ponad swoje zobowiązanie (np. w sytuacji nadpłaty).
  2. Odpadnięcia podstawy prawnej, która istniała w chwili spełnienia świadczenia, a odpadnięcie nastąpiło później, przykładem będzie odwołanie darowizny.
  3. Gdy zamierzony cel nie został osiągnięty – błąd dotyczy tu dalszego biegu wydarzeń, bowiem świadczący świadczy w przekonaniu, że w późniejszym okresie, w wyniku zachowań odbiorcy świadczenia, zostanie osiągnięty określony cel owego świadczenia; przykładem jest wykorzystanie kredytu bankowego niezgodnie z jego przeznaczeniem.
  4. Gdy czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była i jest nieważna – nie ma tu znaczenia, z jakiego powodu czynność jest nieważna, może być to sprzeczność z ustawą, zasadami współżycia społecznego, niezachowania formy (i inne).

Ustawodawca przewidział też przypadki, kiedy nie można zadąć zwrotu świadczenia. Można tu wyróżnić następujące sytuacje:

  1. Wyłączenie zwrotu świadczenia spełnionego świadomie – spełniający świadczenie wiedział, że nie był do niego zobowiązany, w związku z tym przyjmuje się założenie, że nie liczy na jego późniejszy zwrot. Można żądać jednak zwrotu w takich sytuacjach, gdy świadczono z zastrzeżeniem zwrotu, w celu uniknięcia przymusu oraz w wykonaniu nieważnej czynności prawnej.
  2. Wyłączenie zwrotu świadczenia zgodnego z zasadami współżycia społecznego – ustawodawca kierował się tu względami moralnymi; za SN przykładowo można podać za zgodne z tymi zasadami dostarczanie aresztowanym żywności.
  3. Wyłączenie zwrotu świadczenia przedawnionemu – kiedy upłynie termin przedawnienia świadczenia nie mogą być przymusowo dochodzone, zobowiązanie co prawda istnieje, ale nie jest zaskarżalne. Także przy zobowiązaniach z gier i zakładów nie można żądać ich zwrotu (chyba, że nastąpią wyjątki przewidziane w przepisach).
  4. Wyłączenie zwrotu świadczenia niewymagalnego – chodzi o sytuację, gdy ktoś spełnia świadczenie zanim stało się ono wymagalne – nie może żądać wtedy jego zwrotu.

Oczywiście przy braku zgody byłego pracownika na zwrot składek, pracodawca zmuszony będzie do wytoczenia powództwa.

Ale jego pozytywny efekt zależny jest od stanu faktycznego w sprawie. Zasadniczo od tego, czy były pracownik otrzymał nienależne świadczenie, do którego zwrotu jest zobowiązany, lub czy wzbogacił się bezpodstawnie kwotą składek, jaka nie została mu potracona z wypłat.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »