Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy jako kierowca OSP mogę już iść na emeryturę?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-10-25

Czy jako kierowca OSP od 13 lat (mój wiek to 55 lat) z ogólnym stażem pracy 38 lat, mam szansę na uzyskanie emerytury?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W dniu 1 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 664). Zmieniła zasady przyznawania emerytur poprzez:

wprowadzenie minimalnego wieku (co najmniej 55 lat) uprawniającego do przejścia na emeryturę,

wydłużenie aktywności zawodowej żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy wymienionych służb (z 15 do 25 lat),

zmianę zasad obliczania wysokości świadczenia i podstawy jego wymiaru (patrz tabela).

Nowe zasady przyznawania emerytury oraz obliczania jej wysokości obejmują osoby, które po raz pierwszy wstąpiły (lub wstąpią) do służby po 31 grudnia 2012 r.

Dla osób, które wstąpiły do straży przed 2013 rokiem, nie ma dolnej granicy wieku, ale jest wymagany okres pracy 15 lat służby.

Stosownie do art. 13 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy okres nauki w szkołach pożarniczych traktuje się jako równorzędny ze służbą. Dlatego okres ten można obecnie zaliczyć strażakom do wysługi emerytalnej.

Napisał Pan, że ma 13 lat służby, jeśli nie ma okresów równorzędnych z tą służbą, musi Pan dopracować do 15 lat.

„Art. 13. 1. Jako równorzędne ze służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i w Służbie Więziennej traktuje się:

1) okresy służby w charakterze funkcjonariusza Urzędu Ochrony Państwa;

1a) okresy służby w charakterze funkcjonariusza Policji państwowej, Milicji Obywatelskiej, z wyjątkiem służby określonej w ust. 2;

[1b) okresy służby w charakterze funkcjonariusza w organach bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388 oraz z 2016 r. poz. 178), na zasadach określonych w art. 15b, z wyjątkiem służby określonej w ust. 2;]

1c) okresy służby na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13b, na zasadach określonych w art. 15c, z wyjątkiem służby określonej w ust. 2;

2) służbę wojskową uwzględnianą przy ustalaniu prawa do emerytury wojskowej;

3) okresy służby w charakterze funkcjonariusza Służby Ochrony Kolei, jeżeli funkcjonariusz przeszedł bezpośrednio do służby w Milicji Obywatelskiej lub w Służbie Więziennej w terminie do dnia 1 kwietnia 1955 r.;

4) okresy zatrudnienia lub służby w zawodowych jednostkach ochrony przeciwpożarowej i nauki w szkołach pożarniczych, w charakterze członka Korpusu Technicznego Pożarnictwa, a także funkcjonariusza pożarnictwa w terminie do dnia 31 stycznia 1992 r.”

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Jak przenieść składki emerytalne z Irlandii do Polski?

Jak przenieść składki emerytalne z Irlandii do Polski?

Pracuję razem z mężem w Irlandii. Mąż wypracował już sobie tutaj emeryturę, a mnie brakuje kilku lat pracy. Odprowadzałam oczywiście tutaj...

Doliczenie wakacji i ferii zimowych do stażu pracy w gospodarstwie rolnym

Czy mam szansę na doliczenie wakacji i ferii zimowych do stażu pracy w gospodarstwie rolnym moich rodziców? Gdy byłam w szkole średniej (lata...

 

Odejście na emeryturę żołnierza

Sprawa dotyczy odejścia na emeryturę żołnierza. W roku 2003 zakończyłem 12-miesięczną służbę zasadniczą. Po dwóch latach w roku 2005...

 

Emerytura z FUS-u

Czy mam prawo do emerytury FUS-u po ukończeniu 65 lat życia? Od 1990 roku otrzymuję świadczenie emerytalne z MSW, pracując jednocześnie poza resortem na...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »