Kategoria: Składki

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mam prawo do preferencyjnej stawki ZUS?

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2015-07-04

Chcę niebawem otworzyć własną działalność. Ponad rok temu już miałam taki zamiar i złożyłam wniosek o wpis do CEIDG, uzyskałam go, dostałam numer REGON. Działalność miałam otworzyć miesiąc później, ale zrezygnowałam (wykreśliłam wpis, wyrejestrowałam się z ZUS). Czy jeżeli teraz założę i zacznę prowadzić swoją firmę, będę miała prawo do preferencyjnej stawki ZUS przez 2 lata?

Katarzyna Nosal

»Wybrane opinie klientów

Panie Mecenasie! Bardzo dziękujemy za całą pomoc - wiele wątpliwości nam Pan wyjaśnił . Sądzę, że dalej będziemy próbować same rozplątywać te nasze sprawy, choć jeśli napotkamy kolejne trudności, pozwolimy sobie w nowych zapytaniach skorzystać z Pańskiej pomocy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
Ewa, 70 lat, obecnie emerytka
Bardzo dziękuje Pani Izabeli za niezwykle klarowną poradę prawną. To już kolejny raz kiedy korzystam z usług portalu i wiem, że jak tylko będę potrzebował prawnego wsparcia to tu wrócę. Pozdrawiam
Miłosz, 31 lat
Bardzo fajna sprawa. Porada prawna bez ruszania się z domu i poszukiwania kancelarii. I do tego prawie błyskawiczna odpowiedź. Z udzielonej odpowiedzi jestem zadowolona. Co do ceny, to nie wiem czy zapłaciłam dużo czy mało, bo nie korzystałam wcześniej z porad prawników, więc nie mam porównania. Wydaje mi się jednak, że cena nie była zbyt niska w porównaniu do stopnia złożoności sprawy.
Barbara
Rzeczowe wyjaśnienie i informacja której nie mogłam nigdzie znaleźć, nikt nie potrafił konkretnie odpowiedzieć co mam zrobić, jaki wniosek mam złożyć. Cena bardzo sensowna, zwłaszcza że bez wychodzenia z domu, bez starty czasu, paliwa i wszelkiego po drodze wiem co mam zrobić.
Ewa, 35 lat, Pracownik IT
Serdeczne i szczere podziękowania dla Pana Janusza Polanowskiego za okazaną pomoc i doradztwo. Pełen profesjonalizm. Polecam.
Dawid, 29 lat, Przedsiębiorca

Zgodnie z art. 18 a ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych,  w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.Zgodnie z ustępem drugim cytowanego przepisu, przepisy te nie mają zastosowania do osób, które:

  1. prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność;
  2. wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

 
Użyte w przepisie sformułowania: „prowadzą”, „prowadziły” świadczą o tym, że chodzi o stan faktyczny, o rzeczywiste prowadzenie działalności, a nie fakt bycia zarejestrowanym przedsiębiorcą. Na dzień dzisiejszy w sądownictwie dominuje pogląd, według którego na cele składkowe ustala się stan faktycznego prowadzenia działalności. Rejestracja tworzy jedynie pewne domniemanie, które można podważyć dowodami. Skoro ma Pani dokument świadczący o tym, że wycofała Pani swoją rejestrację, to w takim przypadku w mojej ocenie ZUS nie może mówić o prowadzeniu przez Panią działalności. Podobnie sprawa wygląda w sytuacji, gdy przedsiębiorcy przestawali prowadzić działalność, ale nie zgłaszali tego faktu we właściwych organach. Dopuszcza się wówczas możliwość udowodnienia, że działalność rzeczywiście w okresie, który ZUS uznaje jako podlegający obowiązkowym ubezpieczeniom, nie była wykonywana i obowiązek składkowy, a co za tym idzie, zaległość z tego tytułu nie powstały. W mojej ocenie podobnie sprawa wygląda w sytuacji, gdy przedsiębiorca w ogóle nie rozpoczął działalności.
 
Dla potwierdzenia mojego stanowiska mogę przytoczyć jeden z wyroków, jaki zapadł w podobnej sprawie, wprawdzie na niekorzyść płatnika, jednak doskonale obrazuje on, jakie fakty są ustalane przez ZUS przy ocenie stanu faktycznego uprawniającego do zwolnienia. Chodzi o wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 29 sierpnia 2012 roku (sygn. akt II AUa 655/2012), w którym to wyroku sąd nie uznał, iż wykreślenie z dniem rozpoczęcia działalności uprawnia potem do preferencyjnej składki, bowiem w badanym stanie ustalił ponad wszelką wątpliwość, że przedsiębiorca swoją działalność prowadził co najmniej przez kilka miesięcy. Treść wyroku wskazuje na to, że w przypadku ustalenia, że działalność faktycznie nie została podjęta (a w Pani przypadku można tego niewątpliwie dowieść), składki preferencyjne by przysługiwały, pomimo istniejącego wpisu. Wyrok w załączeniu do zapoznania się.
 
Fakt zastosowania tej samej nazwy działalności nie ma najmniejszego znaczenia dla sprawy. Gdyby ZUS nie uznał Pani uprawnienia, wówczas swojego prawa można żądać przed sądem.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »