Kategoria: Emerytura

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mam prawo do wcześniejszej emerytury kolejowej?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-07-28

Urodziłem się w 1955 roku. Od 1975 roku do chwili obecnej zatrudniony jestem na PKP. Czy po osiągnięciu wieku 60 lat będę mógł przejść na emeryturę kolejową?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Zgodnie z zapisami ustawy o emeryturach i rentach z FUS:

„Art. 50. 1. Prawo do emerytury kolejowej, o której mowa w art. 40, przysługuje pracownikom kolejowym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r., jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

1) nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa;

2) warunki do uzyskania emerytury określone w tym przepisie spełnią do dnia 31 grudnia 2008 r.;

3)

2. Przepis art. 46 ust. 2 stosuje się odpowiednio.”

Art. 40 ww. ustawy mówi: „Kolejowa emerytura przysługuje pracownikowi kolejowemu urodzonemu przed dniem 1 stycznia 1949 r., który spełnia łącznie następujące warunki:

1) osiągnął wiek emerytalny wynoszący dla kobiet 55 lat, mężczyzn 60 lat;

2) ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety i 25 lat dla mężczyzny, w tym co najmniej 15 lat zatrudnienia na kolei, łącznie z okresami równorzędnymi i zaliczalnymi do okresów zatrudnienia na kolei, o których mowa w art. 44-45”.

W praktyce taka regulacja oznacza, że prawo do wcześniejszej emerytury kolejowej nabędą wyłącznie kobiety z roczników 1948-1953, ponieważ tylko one do końca 2008 roku ukończyły wcześniejszy wiek emerytalny wynoszący dla kobiet 55 lat.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Dla pracowników zatrudnionych na kolei, którzy nie nabyli prawa do emerytury w niższym wieku emerytalnym, przewidziano, od 1 stycznia 2009 r., emerytury pomostowe.

Jeśli dysponuje Pan świadectwem pracy w szczególnych warunkach, może Pan próbować starać się o wcześniejszą emeryturę z art. 184 ustawy.

„Art. 184. 1. Ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku przewidzianego w art. 32, 33, 39 i 40, jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy osiągnęli:

1) okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymaganym w przepisach dotychczasowych do nabycia prawa do emerytury w wieku niższym niż 60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn oraz

2) okres składkowy i nieskładkowy, o którym mowa w art. 27.

2. Emerytura, o której mowa w ust. 1, przysługuje pod warunkiem nieprzystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego oraz rozwiązania stosunku pracy – w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem.”

Musiałby Pan udowodnić 25 lat pracy na 1 stycznia 1999 roku. Jeśli można doliczyć szkołę, pracę w gospodarstwie rodziców – powinien Pan spełnić ten warunek.

Prawa do emerytury kolejowej Pan nie będzie miał.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Wcześniejsza emerytura z KRUS a dochody uzyskiwane za granicą

Pobierałem do maja 2014 wcześniejszą emeryturę z KRUS, obecnie mam „zwykłą”. W tym czasie pracowałem przez 25 miesięcy...

Brakujący zapis do przedstawienia w ZUS

Spełniam warunku do przejścia na tzw. wcześniejszą emeryturę kolejową. W latach 1972–1999 pracowałem w firmie, która podlegała pod PKP, na...

Pierwsza wypłata emerytury

W październiku 2013 r. osiągnąłem wiek emerytalny. Trzy dni później złożyłem wniosek do ZUS o emeryturę. Do dziś czekam na decyzję. 30.11.2013 r....

Zakończenie działalności i przejście na emeryturę

Od 12 lat prowadzę działalność gospodarczą. Od kilku lat robię to wraz z synami (zatrudniłem ich). Obecnie chcę przejść na emeryturę, bo za kilka...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »