Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy uzyskam wysoki zasiłek z ZUS-u?

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2015-01-08

Prowadzę własną działalność ponad rok, opłacam najniższe składki. Właśnie dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Mam i tak planowaną na za kilka tygodni operację, która raczej zostanie przeprowadzona mimo ciąży. Jak w tej sytuacji załapać się na wysoki zasiłek macierzyński? Kiedy zrezygnować z ubezpieczenia (np. na 31 dni) i znów się wpisać? Ile mogę otrzymać zasiłku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przystępując do Pani problemu, wyjaśnijmy sobie na początek zasady podstawowe dla kobiet w Pani sytuacji*.

Należy pamiętać, że podstawę wypłaty zasiłku stanowi zadeklarowana kwota, która nie może być jednak mniejsza niż 60% i nie większa niż 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce.

Zasadą jest, że dla obliczenia zasiłku macierzyńskiego brany jest pod uwagę przychód, który przedsiębiorca zadeklarował w ZUS-ie do wyliczenia składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. Podstawą do obliczenia wysokości świadczeń jest średnia zadeklarowanego przychodu z ostatnich 12 miesięcy, kiedy przedsiębiorca płacił chorobowe. Jeśli natomiast ubezpieczenie chorobowe było opłacane krócej niż rok, to podstawą do wyliczenia zasiłku jest ten krótszy okres, ale nie mniej niż miesiąc.

Obecnie obowiązujące przepisy umożliwiają kobiecie ciężarnej prowadzącej działalność gospodarczą, która opłacała dotąd tzw. preferencyjny, ulgowy ZUS albo też zwykły, zapewnienie sobie zasiłku macierzyńskiego w maksymalnej wysokości (miesięcznie 6082,01 zł netto) na cały okres urlopu macierzyńskiego.

Możliwość taką potwierdził wyrok Sądu Najwyższego z grudnia 2005 (wyrok SN z 5 grudnia 2007 r., opubl. Lex nr 346189, sygn. akt II UK 106/07) stanowiąc, iż „sędziowie uznali, że kobieta prowadząca własną firmę, wiedząc o tym, że jest w ciąży, na krótko przed porodem ma prawo zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i zadeklarować wysoką podstawę wymiaru składek po to, by otrzymać wysoki zasiłek macierzyński. Jeśli zadeklarowana kwota podstawy wymiaru składek nie przekracza kwoty maksymalnej, (czyli 250 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), ZUS nie ma prawa z urzędu obniżać do minimalnej podstawy wymiaru składek, żeby zapłacić niższy zasiłek”.

Sąd uznał też, że bez znaczenia jest fakt, jak długo składka na ubezpieczenie chorobowe była opłacana przed złożeniem wniosku o zasiłek, ani to, że wcześniej kobieta deklarowała niższą podstawę wymiaru składek.

Oznacza to dla Pani, że może w każdej chwili podnieść sobie wielkość opłacanych składek. A ponieważ tak jak pisałam wyżej, wyrok SN mówi również, iż nie istotny jest czas opłacania składki, ani ich wielkość, to umożliwia to Pani po powrocie do pracy zmniejszyć sobie składki do minimum. Natomiast należy liczyć się z tym, że takie działania mogą doprowadzić do kontroli z ZUS-u.

Co zatem należałoby uczynić w Pani sytuacji?

Wziąwszy pod uwagę fakt, że zasiłek macierzyński przysługuje od razu, bez okresu wyczekiwania (jak to ma miejsce przy 3-miesięcznym oczekiwaniu na zasiłek chorobowy) należałoby w ZUS-ie zadeklarować opłacanie składek w wyższej wysokości i je opłacać. W takiej sytuacji ZUS wyliczy zasiłek ze średniej z 12 miesięcy, w tym za okres z opłaconymi wyższymi stawkami. Niemniej należy pamiętać, że gdyby korzystała Pani z zasiłku chorobowego, to przyczyni się to do obniżenia średniej obliczonej za ostatnie 12 miesięcy opłacania zasiłku chorobowego. Skoro zatem wyliczony zasiłek będzie średnią tych 12 miesięcy, może się okazać, że w przypadku podwyższenia składek za np. ostatnie 2 miesiące, otrzyma Pani zasiłek znacznie niższy niż te ostatnie składki. Aby tego uniknąć, należałoby w tej sytuacji zawiesić płacenie składki na ubezpieczenie chorobowe na ponad 30 dni (czyli np. na 31, tak jak to Pani proponuje) w celu utracenia ciągłości. Przerwa ta spowoduje, że składka ZUS na ubezpieczenie chorobowe będą naliczana od nowa. Czyli po upływie powyższego okresu opłacać należy ubezpieczenie chorobowe od najwyższej preferencyjnej podstawy, co najmniej przez jeden pełny miesiąc, po to, aby nabyć prawo do wysokiego zasiłku macierzyńskiego. Proszę pamiętać, że podstawa ta nie może być większa niż 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Podsumowując – w przypadku, gdy kobieta prowadząca działalność gospodarczą przystąpiła dobrowolnie do ubezpieczenia chorobowego i zadeklarowała maksymalną wysokość podstawy wymiaru składek (8595,53 zł), w okresie tego ubezpieczenia urodziła dziecko, to z tą chwilą nabywa prawo do zasiłku macierzyńskiego w jego maksymalnej wysokości (brutto 7417,08 zł, netto 6082,01 zł) przez cały czas trwania urlopu macierzyńskiego. Warunkiem powyższego jest jednak wpłacanie do ZUS-u składek na ubezpieczenia w ich maksymalnej wysokości w okresie – co do zasady – 12 miesięcy poprzedzających urodzenie dziecka. Niemniej jednak, aby otrzymać maksymalny zasiłek macierzyński, wystarczające jest opłacenie maksymalnej składki za jeden pełny miesiąc pod warunkiem wcześniejszej rezygnacji z ubezpieczenia chorobowego na okres co najmniej 30 dni, a następnie ponownego przystąpienia do ubezpieczenia. Jeżeli bowiem przerwy w podleganiu ubezpieczeniu chorobowemu przekroczą 30 dni, to przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego ZUS weźmie pod uwagę wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe z ostatniego okresu opłacania podwyższonej stawki.

Musi więc Pani wziąć pod rozwagę, że w przypadku korzystania ze zwolnienia chorobowego w okresie opłacania podwyższonej składki wyliczony na koniec zasiłek macierzyński nie będzie płacony w pełnej wysokości, ponieważ zostanie obniżony czas wypłacania Pani zasiłku chorobowego. Może zatem lepiej tak wykalkulować, aby konieczną operację przejść wcześniej, a dopiero po niej wyrejestrować się z ZUS-u i po 31 dniach zarejestrować się ponownie, opłacając składkę podwyższoną na cały miesiąc przed porodem.

* Stan prawny z dnia 19.10.2012 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »