Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy ZUS ma prawo odmówić wypłaty zasiłku?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-10-21

Moja żona jest zatrudniona na umowę o pracę w spółce z o.o., w której jest też udziałowcem (30%). Ja jestem prezesem zarządu tej spółki. Za dwa miesiące żona prawdopodobnie wybierze się na zwolnienie lekarskie w związku z planowanym porodem. Czy w związku z zależnościami rodzinnymi ZUS ma prawo odmówić jej wypłaty zasiłku?

Marta Handzlik

»Wybrane opinie klientów

Bardzo uprzejmie dziękuję za dotychczasową pomoc. Odpowiedź jest wyczerpująca mimo, że problem jest bardzo szeroki.
Janina
Bardzo dziękuję. :) Odpowiedz wyczerpująca - jestem zadowolona
Grażyna
Porada prawna konkretna, odpowiedź wyczerpująca, z podaniem podstawy prawnej. Usługa wykonana w ustalonym terminie. Zdecydowanie polecam.
Barbara, 55 lat
Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 210 K.s.h. w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników.

Wskazany przepis dotyczy reprezentacji spółki w umowach zawieranych pomiędzy spółką z jednej strony oraz członkiem zarządu z drugiej strony. Z przepisu tego jasno wynika, że w powyższym stanie faktycznym reprezentacja spółki przez zarząd, tj. przez członków zarządu, jest całkowicie wykluczona. Wówczas z mocy art. 210 § 1 K.s.h. spółkę powinna reprezentować rada nadzorcza lub pełnomocnik zgromadzenia wspólników. Reprezentacja spółki przez specjalnie w tym celu powołanego pełnomocnika z reguły ma miejsce wtedy, gdy spółka nie posiada rady nadzorczej.

Wyłączenie możliwości reprezentacji spółki przez zarząd w umowach, których drugą stroną jest członek zarządu, ma na celu wyeliminowanie istniejącego konfliktu interesów pomiędzy członkiem zarządu oraz spółką.

Przepis art. 210 § 1 K.s.h. jest przepisem bezwzględnie wiążącym i umowa spółki nie może zawierać w tym względzie innego rozstrzygnięcia. Dlatego też zgromadzenie wspólników nie może przekazać innej osobie lub organowi spółki swojej kompetencji w zakresie wyznaczania pełnomocników do zawarcia umowy przez spółkę z członkiem zarządu.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 18 lutego 2014 r. (III AUa 786/13) wynagrodzenie członka zarządu spółki wypłacone na podstawie nieważnej umowy nie wchodzi do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, gdyż umowa nieważna od samego początku nie rodzi obowiązku objęcia ubezpieczeniami społecznymi.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2012 r. (II PK 290/11) to, że członek zarządu nie może reprezentować spółki w umowie z innym członkiem zarządu (art. 210 § 1 K.s.h. w związku z art. 58 § 1 K.c.) nie oznacza, że jego zachowanie jest bez znaczenia przy ocenie oświadczenia woli spółki (art. 60 K.c.), gdyż nawet w aspekcie czynności prawnej może być to wyrażone przez każde zachowanie, a ocena w tym względzie zależy od indywidualnych okoliczności sprawy.

Nie zachodzi problem dorozumianego zawarcia umowy o pracę z członkiem zarządu spółki kapitałowej, nawet przy braku rady nadzorczej i pełnomocnika powołanego uchwałą zgromadzenia wspólników (art. 210 § 1 K.s.h.), gdy umowa ta została zawarta przed objęciem funkcji w zarządzie spółki i dotyczy stanowiska dyrektora w spółce. Problem może być aktualny po powołaniu tego pracownika do zarządu spółki w odniesieniu do zmian wysokości jego wynagrodzenia za pracę.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2010 r. (I UK 281/09) umowa o pracę zawarta z członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez osobę nieumocowaną do tej czynności jest bezwzględnie nieważna.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 23 lipca 2009 r. (II PK 36/09) na podstawie art. 210 § 1 K.s.h. w związku z art. 58 § 1 K.c. nieważna jest nie tylko umowa ustalająca warunki zatrudnienia z członkiem zarządu spółki z o.o., przy której zawarciu przewodniczący rady nadzorczej w ogóle nie posiada upoważnienia zawartego w uchwale tej rady, ale także, gdy legitymuje się takim upoważnieniem, lecz wykracza poza jego ramy co do istotnych warunków zatrudnienia ustalonych w uchwale rady.

Podsumowując – jeśli nie jest to spółka dwuosobowa, albo jeśli żona nie jest członkiem zarządu to ZUS nie będzie mógł zanegować zgodności z prawem takiej umowy. To, że mąż jest w zarządzie spółki nie powoduje, że umowa jest nieważna albo niezgodna z prawem i mogłaby stanowić podstawę odmowy świadczeń przez ZUS.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne materiały

Możliwości przyszłej matki-przedsiębiorcy

Od 1,5 roku prowadzę działalność gospodarczą. Opłacam też dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Staramy się z mężem o dziecko. Jakie mam...

Dochody szacunkowe a zasiłek rodzinny

Mąż posiada gospodarstwo rolne, które jest rozliczane na zasadach ogólnych (faktury zakupu, faktury sprzedaży). Dodatkowo mąż prowadzi pozarolniczą...

Zasiłek chorobowy ZUS

Moja żona ma dwie prace na umowę na czas nieokreślony. Niedawno zaszła w ciążę i wybiera się do lekarza. W pierwszej pracy ma kontakt ze...

Pomoc dla drugiej żony i siostry zmarłego

Mój były mąż zmarł 4 miesiące temu i zostawił bez zabezpieczenia swoją drugą żonę i siostrę. Chciałabym im jakoś pomóc. Siostra od wielu...

Adopcja dwojga dzieci a zasiłek

Zamierzamy adoptować dwoje dzieci, wkrótce mają z nami zamieszkać. Czy należy mi się zasiłek macierzyński? Zastanawiamy się nad założeniem firmy...

Zasiłek chorobowy przy działalności gospodarczej i umowie o pracę

Jestem zatrudniona na etacie na czas nieokreślony, w tej chwili przebywam na urlopie wychowawczym, który kończy mi się za 2 tygodnie. Wtedy zamierzam iść...

Zasiłek pogrzebowy po śmierci osoby, na którą wystawione są rachunki

Niecałe 8 miesięcy temu zmarła moja mama. Wszystkie formalności załatwiła moja siostra, która miała prawną opiekę nad mamą. Siostra zaczęła starać...

Przywrócenia terminu do złożenia wniosku o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

Rejestracja mojej działalności gospodarczej miała miejsce 3 kwietnia. Księgowa zgłosiła to do ZUS 5 maja. ZUS przyjął ZUA do ubezpieczeń społecznych...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »