Kategoria: Zasiłki

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy ZUS ma prawo odmówić wypłaty zasiłku?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-10-21

Moja żona jest zatrudniona na umowę o pracę w spółce z o.o., w której jest też udziałowcem (30%). Ja jestem prezesem zarządu tej spółki. Za dwa miesiące żona prawdopodobnie wybierze się na zwolnienie lekarskie w związku z planowanym porodem. Czy w związku z zależnościami rodzinnymi ZUS ma prawo odmówić jej wypłaty zasiłku?

Marta Handzlik

»Wybrane opinie klientów

Panie Mecenasie! Bardzo dziękujemy za całą pomoc - wiele wątpliwości nam Pan wyjaśnił . Sądzę, że dalej będziemy próbować same rozplątywać te nasze sprawy, choć jeśli napotkamy kolejne trudności, pozwolimy sobie w nowych zapytaniach skorzystać z Pańskiej pomocy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
Ewa, 70 lat, obecnie emerytka
Bardzo dziękuje Pani Izabeli za niezwykle klarowną poradę prawną. To już kolejny raz kiedy korzystam z usług portalu i wiem, że jak tylko będę potrzebował prawnego wsparcia to tu wrócę. Pozdrawiam
Miłosz, 31 lat
Bardzo fajna sprawa. Porada prawna bez ruszania się z domu i poszukiwania kancelarii. I do tego prawie błyskawiczna odpowiedź. Z udzielonej odpowiedzi jestem zadowolona. Co do ceny, to nie wiem czy zapłaciłam dużo czy mało, bo nie korzystałam wcześniej z porad prawników, więc nie mam porównania. Wydaje mi się jednak, że cena nie była zbyt niska w porównaniu do stopnia złożoności sprawy.
Barbara
Rzeczowe wyjaśnienie i informacja której nie mogłam nigdzie znaleźć, nikt nie potrafił konkretnie odpowiedzieć co mam zrobić, jaki wniosek mam złożyć. Cena bardzo sensowna, zwłaszcza że bez wychodzenia z domu, bez starty czasu, paliwa i wszelkiego po drodze wiem co mam zrobić.
Ewa, 35 lat, Pracownik IT
Serdeczne i szczere podziękowania dla Pana Janusza Polanowskiego za okazaną pomoc i doradztwo. Pełen profesjonalizm. Polecam.
Dawid, 29 lat, Przedsiębiorca

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 210 K.s.h. w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników.

Wskazany przepis dotyczy reprezentacji spółki w umowach zawieranych pomiędzy spółką z jednej strony oraz członkiem zarządu z drugiej strony. Z przepisu tego jasno wynika, że w powyższym stanie faktycznym reprezentacja spółki przez zarząd, tj. przez członków zarządu, jest całkowicie wykluczona. Wówczas z mocy art. 210 § 1 K.s.h. spółkę powinna reprezentować rada nadzorcza lub pełnomocnik zgromadzenia wspólników. Reprezentacja spółki przez specjalnie w tym celu powołanego pełnomocnika z reguły ma miejsce wtedy, gdy spółka nie posiada rady nadzorczej.

Wyłączenie możliwości reprezentacji spółki przez zarząd w umowach, których drugą stroną jest członek zarządu, ma na celu wyeliminowanie istniejącego konfliktu interesów pomiędzy członkiem zarządu oraz spółką.

Przepis art. 210 § 1 K.s.h. jest przepisem bezwzględnie wiążącym i umowa spółki nie może zawierać w tym względzie innego rozstrzygnięcia. Dlatego też zgromadzenie wspólników nie może przekazać innej osobie lub organowi spółki swojej kompetencji w zakresie wyznaczania pełnomocników do zawarcia umowy przez spółkę z członkiem zarządu.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 18 lutego 2014 r. (III AUa 786/13) wynagrodzenie członka zarządu spółki wypłacone na podstawie nieważnej umowy nie wchodzi do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, gdyż umowa nieważna od samego początku nie rodzi obowiązku objęcia ubezpieczeniami społecznymi.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2012 r. (II PK 290/11) to, że członek zarządu nie może reprezentować spółki w umowie z innym członkiem zarządu (art. 210 § 1 K.s.h. w związku z art. 58 § 1 K.c.) nie oznacza, że jego zachowanie jest bez znaczenia przy ocenie oświadczenia woli spółki (art. 60 K.c.), gdyż nawet w aspekcie czynności prawnej może być to wyrażone przez każde zachowanie, a ocena w tym względzie zależy od indywidualnych okoliczności sprawy.

Nie zachodzi problem dorozumianego zawarcia umowy o pracę z członkiem zarządu spółki kapitałowej, nawet przy braku rady nadzorczej i pełnomocnika powołanego uchwałą zgromadzenia wspólników (art. 210 § 1 K.s.h.), gdy umowa ta została zawarta przed objęciem funkcji w zarządzie spółki i dotyczy stanowiska dyrektora w spółce. Problem może być aktualny po powołaniu tego pracownika do zarządu spółki w odniesieniu do zmian wysokości jego wynagrodzenia za pracę.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2010 r. (I UK 281/09) umowa o pracę zawarta z członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez osobę nieumocowaną do tej czynności jest bezwzględnie nieważna.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 23 lipca 2009 r. (II PK 36/09) na podstawie art. 210 § 1 K.s.h. w związku z art. 58 § 1 K.c. nieważna jest nie tylko umowa ustalająca warunki zatrudnienia z członkiem zarządu spółki z o.o., przy której zawarciu przewodniczący rady nadzorczej w ogóle nie posiada upoważnienia zawartego w uchwale tej rady, ale także, gdy legitymuje się takim upoważnieniem, lecz wykracza poza jego ramy co do istotnych warunków zatrudnienia ustalonych w uchwale rady.

Podsumowując – jeśli nie jest to spółka dwuosobowa, albo jeśli żona nie jest członkiem zarządu to ZUS nie będzie mógł zanegować zgodności z prawem takiej umowy. To, że mąż jest w zarządzie spółki nie powoduje, że umowa jest nieważna albo niezgodna z prawem i mogłaby stanowić podstawę odmowy świadczeń przez ZUS.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »