Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dlaczego ZUS nie uznał pracy w szczególnych warunkach?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-05-16

Przepracowałem 43 lata jako kierowca samochodów ciężarowym (powyżej 3,5 tony). Świadectwo o wykonywaniu pracy w szczególnych warunkach posiadam tylko z jednego zakładu na okres 13 lat i 2 miesięcy. Z zakładu, w którym przepracowałem kolejne 4 lata, posiadam jedynie kart pracy potwierdzające, na jakich pracowałem samochodach – brak świadectwa o wykonywaniu pracy w szczególnych warunkach. W 1992 z kolegami zarejestrowaliśmy spółkę cywilną – przedsiębiorstwo transportowo-handlowe. W spółce pracowałem cały czas jako kierowca samochodu ciężarowego w pełnym wymiarze czasu pracy, co zostało potwierdzone świadectwem wykonywania pracy w szczególnych warunkach przez pełnomocnika spółki. W roku 2001 zmieniły się przepisy i każdy ze wspólników musiał otworzyć działalność na własne nazwisko. Spółka nie została zlikwidowana i dalej rozliczaliśmy się jako wspólnicy spółki. W tym miesiącu skończyłem 60 lat i złożyłem wniosek o wcześniejszą emeryturę, chcąc skorzystać z przywileju dla pracujących w szczególnych warunkach. Dostałem odmowę, ponieważ nie uwzględniono mi świadectwa ze spółki. Dlaczego moja praca w spółce cywilnej nie została uznana za pracę w szczególnych warunkach (jednemu ze wspólników ZUS uznał)? Jakie dowody przedstawić, aby udowodnić pracę kierowcy ciężarówki w zakładzie, który został zlikwidowany dawno temu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

ZUS zapewne ujął okres pracy w szczególnych warunkach jako okres prowadzenia działalności gospodarczej (zastanawia mnie jaka jest treść świadectwa pracy w szczególnych warunkach).

Jeśli chodzi o okres po 1992 roku, czyli okres prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej i możliwość zatrudnienia w niej – nie jest to prawnie wykluczone.

Powinnością wspólnika jest prowadzenie spraw spółki, a jego wkład może polegać wyłącznie na świadczeniu usług. Kodeks cywilny uprawnia i zobowiązuje do prowadzenia spraw spółki każdego ze wspólników. Nie jest potrzebna do tego żadna dodatkowa umowa między wspólnikiem a spółką. Możliwość zawarcia przez jednego ze wspólników spółki cywilnej z pozostałymi wspólnikami umowy o pracę, jeżeli przedmiotem tej umowy miałoby być prowadzenie spraw spółki lub jej reprezentowanie, została wprost zakwestionowana przez Sąd Najwyższy w uchwale 7 sędziów z 14 stycznia 1993 r. (II UZP 21/92, OSNC 1993/5/69).

W Pana przypadku zawarcie umowy o pracę może być nieprawidłowe także ze względu na fakt, że jako wspólnik byłby Pan jednocześnie pracownikiem i swoim pracodawcą. Niespełniony pozostałby więc warunek podporządkowania.

Inaczej będzie w sytuacji, gdy jednocześnie wspólnik oddzieli wykonywanie obowiązków wynikających z posiadania udziałów w spółce od świadczonej przez siebie pracy w charakterze pracownika tej spółki i będzie podlegał w pracy przełożonemu. Wtedy będzie możliwe zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Rodzaj wykonywanej pracy w ramach zatrudnienia pracowniczego nie może dotyczyć zarządzania spółką, a także innych prac, których wykonywanie należy do obowiązków wspólnika. Praca musi być świadczona w faktycznym podporządkowaniu, a nie w pozornym.

Jeśli spełnione są te kryteria – nawet jeśli ZUS podważy takie świadectwo, należy odwołać się do sądu i podać ww. argumenty.

Jeśli chodzi o wcześniejszą emeryturę, to oczywiście w grę wchodzi okres przed 1999 rokiem. 15 lat musi być spełnione do końca 1998 r.

Odpowiadając na pytanie – praca jako wspólnika spółki cywilnej nie może być zaliczona do pracy w szczególnych warunkach. Zatrudnienie jako pracownik – owszem.

Jeśli brak jest dokumentacji z zakładu pracy – będzie gorzej, ale proszę wystąpić do sądu o stwierdzenie istnienia stosunku pracy w szczególnych warunkach w odwołaniu od decyzji ZUS. Podać wszelkie posiadane dowody, powołać świadków. Wymaga to przeprowadzenia postępowania dowodowego, ale sądy uznają inne dowody niż tylko świadectwa pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »