Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dochód utracony a wysokość zasiłku rodzinnego

Marta Handzlik • Opublikowane: 2018-10-22

Tydzień temu wróciłam do pracy po urlopie macierzyńskim. Przed macierzyńskim pracowałam w tym samym zakładzie pracy jako sekretarka na 3/4 etatu i pedagog na 1/2 etatu. Miałam więc 2 umowy o pracę. Umowa o pracę na stanowisko sekretarki została rozwiązana. Natomiast umowa na stanowisku pedagoga pozostała zwiększona do całego etatu. Jaki w związku z tym dochód powinien być liczony do zasiłku rodzinnego? Czy rozwiązanie umowy na stanowisku sekretarki to jest dochód utracony?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Upoważnionymi do otrzymywania zasiłku rodzinnego są:

  • rodzice lub opiekunowie prawni dziecka,
  • opiekunowie faktyczni dziecka (osoba, która wystąpiła do sądu rodzinnego z wnioskiem o przysposobienie dziecka),
  • osoby uczące się (maksymalnie do 24. roku życia).

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom lub opiekunom dziecka do momentu, gdy dziecko ukończy 18 lat lub do chwili zakończenia nauki w szkole (nie dłużej niż do 21. roku życia). W sytuacji, gdy dziecko legitymuje się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (umiarkowanym lub znacznym), świadczenie jest wypłacane rodzicom lub opiekunom do 24. roku życia dziecka (pod warunkiem, że dziecko kontynuuje naukę).

Do obliczenia dochodu dla celów zasiłku rodzinnego brany jest co do zasady dochód uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jednak w niektórych przypadkach dochód uzyskany lub utracony w roku kalendarzowym, w którym składany jest wniosek o świadczenie, ma znaczenie.

Dochód utracony brany jest pod uwagę przy obliczaniu dochodu, jeżeli jego utrata jest spowodowana:

 

  • uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
  • utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
  • utratą zatrudnienia, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
  • utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
  • wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

Do wniosku o zasiłek rodzinny należy zatem dołączyć dokument potwierdzający utratę przez członka rodziny dochodu oraz wysokość utraconego dochodu.

Słowem – dochód brany pod uwagę do zasiłku rodzinnego to dochód z poprzedniego roku kalendarzowego (czyli z okresu, gdy pobierała Pani świadczenia rodzicielskie i miała Pani dwie umowy). Dochód utracony z powodu wygaśnięcia umowy jest uwzględniany przy obliczeniu wysokości dochodu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Chorobowe z etatu a umowa-zlecenie

Pracuję na pełnym etacie. w roku 2016 podpisałem z jedną z firm umowę zlecenie na wykonanie prac od dnia 01.06.2016 do 15.08.2016, jednocześnie...

 

Opieka nad dzieckiem a świadczenie rehabilitacyjne

Dwa miesiące temu wykorzystałam pełen okres pobierania zasiłku chorobowego. Leczę się na depresję. Odpowiednio wcześniej złożyłam wniosek...

 

Przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego

Przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego

Mąż ma przyznane świadczenie rehabilitacyjne (na choroby związane z sercem) na 3 miesiące – koniec świadczenia 20.03. Czy powinien złożyć...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »