Kategoria: Renta

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rentą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dodatek dla osoby pobierającej rentę i połowę emerytury

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-12-06

Pobieram rentę z tytułu choroby zawodowej i połowę emerytury, posiadam 35 procent uszczerbku na zdrowiu. Czy przysługuje mi z tego tytułu dodatek?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz § 8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r., w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustaleniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania podstawą orzekania w przedmiocie jednorazowego odszkodowania, są ustalenia Lekarza Orzecznika O/ZUS i Komisji Lekarskiej ZUS jako instancji odwoławczej. Jej opinia stanowi wyłączną podstawę ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu, braną pod uwagę przy wydawaniu decyzji. Odszkodowanie, które ustala organ rentowy, określa się w oparciu o występujący u poszkodowanego stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, wyrażony w procentach. Nie podlegają rekompensacie cierpienia, uciążliwości czy inne dolegliwości będące następstwem urazu. Nie jest to bowiem przewidziane w powołanych wyżej przepisach, które jako wyłączne kryterium ustalenia wymiaru odszkodowania ustanawiają stopień uszczerbku na zdrowiu i nie przewidują innych podstaw.

Uszczerbek na zdrowiu jest podstawą do przyznania odszkodowania, ale prawo nie przewiduje dodatków do renty wypadkowej z tytułu stopnia uszczerbku.

Z tytułu wypadku czy choroby zawodowej ma Pan prawo do:

  • jednorazowego odszkodowania,
  • renty.

Z kolei zgodnie z art. 11 ust. 1 powołanej wyżej ustawy „ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Przy czym na mocy ust. 2 powołanego artykułu za stały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy”. W myśl ust. 3 art. 11 „za długotrwały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie”.

Żadnych innych świadczeń prawo nie przewiduje.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rentą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Renta po mężu górniku

Mój mąż zmarł 9 lat temu, miał już emeryturę górniczą. Ja w chwili jego śmierci nie nabyłam żadnych praw do renty rodzinnej, miałam 43 lata. Nadal...

Skreślenie z listy studentów a renta

W grudniu skończyłam 25 lat, będąc na ostatnim roku studiów dziennych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami organ przyznał mi rentę do 30 września...

Przejęcie renty rodzinnej po niepełnosprawnym synu

Po śmierci męża (2 lata temu) na mój wniosek podzielono rentę rodzinną na mnie i mojego niepełnosprawnego syna. Za miesiąc on stanie się pełnoletni...

Staranie o rentę po mężu Niemcu w ZUS

Jestem wdową po mężu, który był Niemcem. Wystąpiłam do Niemiec o wypłatę renty po nim, odesłano mnie jednak do ZUS-u. Wyliczenie z ZUS-u...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »