Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dodatek pieniężny dla wdowy po osobie uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2019-06-07

Jestem od 12 lat na rencie rodzinnej zawodowej po mężu. Gdyby mąż żył, miałby rentę zawodową plus pół emerytury. Czy mnie, jako wdowie, przysługuje dodatek z emerytury męża do renty rodzinnej zawodowej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak rozumiem, chodzi Pani o dodatki, które są wypłacane od 1 marca b.r.*

Jednorazowy dodatek pieniężny przysługuje osobom, które na dzień 29 lutego 2016 roku miały ustalone prawo do:

 1. renty inwalidy wojennego (wojskowego) lub renty rodzinnej po inwalidzie wojennym (wojskowym),
 2. renty z tytułu niezdolności do pracy przysługującej w związku z pobytem w miejscach odosobnienia określonych w ustawie kombatanckiej, renty rodzinnej po osobach pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z pobytem w miejscach odosobnienia określonych w ustawie kombatanckiej,
 3. emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy albo renty rodzinnej przyznanej w drodze wyjątku na podstawie ustawy o kombatantach,
 4. emerytury, emerytury częściowej, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej lub renty rodzinnej, określonych w ustawie emerytalnej,
 5. renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem (przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy) albo spowodowanej chorobą zawodową, w tym renty szkoleniowej lub do renty rodzinnej wypadkowej,
 6. renty z tytułu niezdolności do pracy wskutek wypadku w szczególnych okolicznościach oraz wskutek choroby zawodowej lub renty rodzinnej po osobie, która zmarła wskutek wypadku w szczególnych okolicznościach lub wskutek choroby zawodowej,
 7. renty socjalnej,
 8. świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego,
 9. świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
 10. okresowej emerytury kapitałowej,
 11. emerytury pomostowej,
 12. nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Zatem w przypadku spełnienia ww. okoliczności przysługuje Pani stosowny dodatek.

* Opis sprawy z października 2018 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

prawo windykacyjne

Szukamy prawnika »