Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dokumenty do emerytury po zawieszeniu renty

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-09-23

W latach 1997-2000 z uwagi na stan zdrowia pobierałam rentę. Czas ten wykorzystałam na przekwalifikowanie się i w roku 1999 podjęłam pracę (wtedy w zakładzie pracy chronionej). Tak więc z końcem wspomnianego okresu nie występowałam już o przedłużenie renty. Za dwa lata osiągnę wiek emerytalny. Niepokoi mnie fakt, że ZUS nie zwrócił mi przedłożonych dokumentów. Wobec tego, czy ponownie będę musiała „zdobywać” złożone już w ZUS dokumenty?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z opisu wynika, że przysługuje Pani prawo do renty. ZUS więc posiada dokumenty złożone do celów renty.

Zasadniczo osoba ubiegająca się o emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy zobowiązana jest przedłożyć dokumenty stwierdzające:

  • datę urodzenia;
  • okresy uzasadniające prawo do świadczeń i ich wysokości;
  • wysokość wynagrodzenia, dochodu, przychodu i uposażenia, przyjmowanych do ustalenia podstawy wymiaru świadczeń;
  • okoliczności niezbędne do ustalenia świadczeń przysługujących z zagranicznych instytucji ubezpieczeniowych, jeżeli umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, tak stanowią.

Przepisy rozporządzenia o postępowaniu wyłączają obowiązek przedkładania – przez osoby zgłaszające wniosek o świadczenie – dokumentów potwierdzających dane zawarte na koncie ubezpieczonego, jak również dokumentów, które zostały złożone w organie rentowym dla celów ustalenia kapitału początkowego albo prawa lub wysokości innych świadczeń na podstawie ustawy emerytalnej lub odrębnych przepisów.

Dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia, a także inne okresy składkowe i nieskładkowe oraz wysokość wynagrodzenia, należy dołączyć do wniosku w oryginale albo przedłożyć ich odpisy poświadczone przez notariusza albo występującego w sprawie pełnomocnika strony, będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Oryginały dokumentów – po wykorzystaniu – ZUS zwraca wnioskodawcy. Nie podlegają zwrotowi zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia, przychodu, dochodu i uposażenia oraz zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, wystawione na druku według wzoru ZUS Rp-7, a także pisemne zeznania świadków i oświadczenia zainteresowanego.

Powinna Pani złożyć do ZUS dokumenty z okresu po przyznaniu renty, oraz zaświadczenia o wcześniejszych dochodach, jeśli nie przedkładała Pani RP7. Bowiem jeśli emerytura będzie liczona w oparciu o kapitał i składki – Pani wynagrodzenie może wpłynąć na wysokość świadczenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »