Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dokumenty do emerytury po zawieszeniu renty

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-09-23

W latach 1997-2000 z uwagi na stan zdrowia pobierałam rentę. Czas ten wykorzystałam na przekwalifikowanie się i w roku 1999 podjęłam pracę (wtedy w zakładzie pracy chronionej). Tak więc z końcem wspomnianego okresu nie występowałam już o przedłużenie renty. Za dwa lata osiągnę wiek emerytalny. Niepokoi mnie fakt, że ZUS nie zwrócił mi przedłożonych dokumentów. Wobec tego, czy ponownie będę musiała „zdobywać” złożone już w ZUS dokumenty?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Z opisu wynika, że przysługuje Pani prawo do renty. ZUS więc posiada dokumenty złożone do celów renty.

Zasadniczo osoba ubiegająca się o emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy zobowiązana jest przedłożyć dokumenty stwierdzające:

  • datę urodzenia;
  • okresy uzasadniające prawo do świadczeń i ich wysokości;
  • wysokość wynagrodzenia, dochodu, przychodu i uposażenia, przyjmowanych do ustalenia podstawy wymiaru świadczeń;
  • okoliczności niezbędne do ustalenia świadczeń przysługujących z zagranicznych instytucji ubezpieczeniowych, jeżeli umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, tak stanowią.

Przepisy rozporządzenia o postępowaniu wyłączają obowiązek przedkładania – przez osoby zgłaszające wniosek o świadczenie – dokumentów potwierdzających dane zawarte na koncie ubezpieczonego, jak również dokumentów, które zostały złożone w organie rentowym dla celów ustalenia kapitału początkowego albo prawa lub wysokości innych świadczeń na podstawie ustawy emerytalnej lub odrębnych przepisów.

Dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia, a także inne okresy składkowe i nieskładkowe oraz wysokość wynagrodzenia, należy dołączyć do wniosku w oryginale albo przedłożyć ich odpisy poświadczone przez notariusza albo występującego w sprawie pełnomocnika strony, będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Oryginały dokumentów – po wykorzystaniu – ZUS zwraca wnioskodawcy. Nie podlegają zwrotowi zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia, przychodu, dochodu i uposażenia oraz zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, wystawione na druku według wzoru ZUS Rp-7, a także pisemne zeznania świadków i oświadczenia zainteresowanego.

Powinna Pani złożyć do ZUS dokumenty z okresu po przyznaniu renty, oraz zaświadczenia o wcześniejszych dochodach, jeśli nie przedkładała Pani RP7. Bowiem jeśli emerytura będzie liczona w oparciu o kapitał i składki – Pani wynagrodzenie może wpłynąć na wysokość świadczenia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Odejście nauczyciela na emeryturę

Mój mąż, który jest nauczycielem, dostał decyzję od ZUS-u, w której zakład odmawia mu przyznania emerytury (pomimo wymaganego w art. 88 stażu...

Brak na świadectwie pracy wpisu o pracy w szkodliwych warunkach

Mam 60 lat, przepracowałem na stacji paliw w sumie 34 lata, w tym jako ajent CPN 18 lat, pozostałe 16 lat jako pracownik – sprzedawca na stacjach...

Wcześniejsza emerytura za pracę w szczególnych warunkach

Czy mając działalność gospodarczą można ubiegać się o wcześniejszą emeryturę z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach? Mam...

Dobrowolne rozwiązanie umowy przez nauczyciela idącego na emeryturę

Jestem nauczycielem, 31.12.2008 roku spełniłem warunki do uzyskania wcześniejszej emerytury z art. 88 Karty Nauczyciela oprócz rozwiązania stosunku pracy....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »