Kategoria: Emerytura

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Emerytura a chorobowe

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-10-19

W kwietniu mogę odejść na emeryturę, ale napisałem o rozwiązanie stosunku pracy we wrześniu i dostałem zgodę. Obawiam się tego, że mogę już w sierpniu być w szpitalu na konieczną, poważną operację i potem na długim zwolnieniu. Jakie są procedury rozwiązania umowy o pracę w takiej sytuacji?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Zgodnie z tym, co Pan opisał, rozumiem, że zawarł Pan z zakładem pracy porozumienie dotyczące terminu rozwiązania umowy o pracę – na wrzesień 2015 roku.

Zgodnie z art. 30 Kodeksu pracy jednym ze sposobów rozwiązania umowy o pracę jest porozumienie. Należy zauważyć, że ustawodawca wymienia go w podanym przepisie na pierwszym miejscu, co oznacza, że traktuje ten sposób rozwiązania umowy za najlepszy. Jest on bowiem odzwierciedleniem zgodnej woli stron.

W drodze porozumienia można rozwiązać każdą umowę o pracę. Rozwiązanie umowy następuje w terminie określonym w porozumieniu, który strony mogą ustalić dowolnie. W przypadku nieokreślenia w porozumieniu terminu rozwiązania umowy o pracę, porozumienie powoduje rozwiązanie umowy w dniu zawarcia porozumienia (zobacz: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2001 r.; sygn. akt I PKN 844/2000; OSNAPiUS 2001 r. nr 14, poz. 8).

Z inicjatywą rozwiązania umowy o pracę w drodze porozumienia może wystąpić każda ze stron (pracownik lub pracodawca). Jeżeli przykładowo pracownik chce skorzystać z tej formy rozwiązania umowy, powinien przedstawić pracodawcy (najlepiej na piśmie) taką propozycję i czekać na jego odpowiedź. Propozycja powinna zawierać wyraźne oświadczenie o chęci rozwiązania umowy o pracę w drodze porozumienia i wskazane jest, aby zawierała proponowany termin rozwiązania umowy. Jeśli pracodawca wyrazi zgodę, wówczas najlepiej, aby strony sporządziły na piśmie osobny dokument porozumienia i razem go podpisały, co będzie oznaczało skuteczne zawarcie porozumienia. Do zawarcia porozumienia może również dojść w ten sposób, że pracodawca złoży swój podpis na pisemnej propozycji pracownika i dopisze, że wyraża zgodę na rozwiązanie umowy na warunkach wskazanych w propozycji pracownika.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Obawia się Pan, że we wrześniu będzie przebywał na zwolnieniu lekarskim. Zgodnie z art. 41 Kodeksu pracy „pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia”.

Konstrukcja prawna przewidziana w art. 41 polega na zakazie złożenia przez pracodawcę oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę w okresach przewidzianych w tym przepisie. Przesłanki ochronne (np. choroba pracownika) muszą zatem istnieć w chwili złożenia przez pracodawcę oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę. Brak tych przesłanek ochronnych w chwili złożenia przez zakład pracy oświadczenia dotyczącego wypowiedzenia umowy o pracę wyłącza stosowanie art. 41, choćby nawet w okresie wypowiedzenia powstały przesłanki uzasadniające zakaz wypowiedzenia, np. choroba pracownika (por. wyrok SN z 11 listopada 1986 r., sygn. akt I PRN 85/86 PiZS 1987 nr 4, poz. 60).

Jeśli więc już zostało zawarte porozumienie w zakresie terminu rozwiązania umowy o pracę – umowa rozwiąże się we wrześniu. Pana choroba nie jest tu przeszkodą, bowiem oświadczenie w zakresie rozwiązania umowy zostało już złożone. Otrzyma Pan świadectwo pracy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Emerytura nauczycielska na starych zasadach

Jestem nauczycielem z 36-letnim stażem pracy pedagogicznej. Mam 59 lat. Ponieważ chciałabym jeszcze pracować, interesuje mnie ostateczny termin,...

Ustanie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne po osiągnieciu wieku emertyalnego

Prowadzę samodzielną działalność gospodarczą. 6 listopada2014 osiągnąłem wiek emerytalny. Ostatnią składkę (za listopad 2014) wpłaciłem przed 10...

Świadczenie dla pracownika kopalni

Urodziłem się w 1952 r. Zgodnie z opinią urzędnika nabyłem prawo do emerytury już kilka miesięcy temu, skoro w 1999 r. miałem ponad 25 lat...

Jak przeprowadzić sprawę przejścia na emeryturę

W sierpniu skończyłam 60 lat. Za 6 miesięcy uzyskam prawo do emerytury. Obecnie przebywam na zasiłku chorobowym. Chcę przejść na emeryturę...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »