Kategoria: Emerytura

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Emerytura a chorobowe

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-10-19

W kwietniu mogę odejść na emeryturę, ale napisałem o rozwiązanie stosunku pracy we wrześniu i dostałem zgodę. Obawiam się tego, że mogę już w sierpniu być w szpitalu na konieczną, poważną operację i potem na długim zwolnieniu. Jakie są procedury rozwiązania umowy o pracę w takiej sytuacji?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Panie Mecenasie! Bardzo dziękujemy za całą pomoc - wiele wątpliwości nam Pan wyjaśnił . Sądzę, że dalej będziemy próbować same rozplątywać te nasze sprawy, choć jeśli napotkamy kolejne trudności, pozwolimy sobie w nowych zapytaniach skorzystać z Pańskiej pomocy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
Ewa, 70 lat, obecnie emerytka
Bardzo dziękuje Pani Izabeli za niezwykle klarowną poradę prawną. To już kolejny raz kiedy korzystam z usług portalu i wiem, że jak tylko będę potrzebował prawnego wsparcia to tu wrócę. Pozdrawiam
Miłosz, 31 lat
Bardzo fajna sprawa. Porada prawna bez ruszania się z domu i poszukiwania kancelarii. I do tego prawie błyskawiczna odpowiedź. Z udzielonej odpowiedzi jestem zadowolona. Co do ceny, to nie wiem czy zapłaciłam dużo czy mało, bo nie korzystałam wcześniej z porad prawników, więc nie mam porównania. Wydaje mi się jednak, że cena nie była zbyt niska w porównaniu do stopnia złożoności sprawy.
Barbara
Rzeczowe wyjaśnienie i informacja której nie mogłam nigdzie znaleźć, nikt nie potrafił konkretnie odpowiedzieć co mam zrobić, jaki wniosek mam złożyć. Cena bardzo sensowna, zwłaszcza że bez wychodzenia z domu, bez starty czasu, paliwa i wszelkiego po drodze wiem co mam zrobić.
Ewa, 35 lat, Pracownik IT
Serdeczne i szczere podziękowania dla Pana Janusza Polanowskiego za okazaną pomoc i doradztwo. Pełen profesjonalizm. Polecam.
Dawid, 29 lat, Przedsiębiorca

Zgodnie z tym, co Pan opisał, rozumiem, że zawarł Pan z zakładem pracy porozumienie dotyczące terminu rozwiązania umowy o pracę – na wrzesień 2015 roku.

Zgodnie z art. 30 Kodeksu pracy jednym ze sposobów rozwiązania umowy o pracę jest porozumienie. Należy zauważyć, że ustawodawca wymienia go w podanym przepisie na pierwszym miejscu, co oznacza, że traktuje ten sposób rozwiązania umowy za najlepszy. Jest on bowiem odzwierciedleniem zgodnej woli stron.

W drodze porozumienia można rozwiązać każdą umowę o pracę. Rozwiązanie umowy następuje w terminie określonym w porozumieniu, który strony mogą ustalić dowolnie. W przypadku nieokreślenia w porozumieniu terminu rozwiązania umowy o pracę, porozumienie powoduje rozwiązanie umowy w dniu zawarcia porozumienia (zobacz: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2001 r.; sygn. akt I PKN 844/2000; OSNAPiUS 2001 r. nr 14, poz. 8).

Z inicjatywą rozwiązania umowy o pracę w drodze porozumienia może wystąpić każda ze stron (pracownik lub pracodawca). Jeżeli przykładowo pracownik chce skorzystać z tej formy rozwiązania umowy, powinien przedstawić pracodawcy (najlepiej na piśmie) taką propozycję i czekać na jego odpowiedź. Propozycja powinna zawierać wyraźne oświadczenie o chęci rozwiązania umowy o pracę w drodze porozumienia i wskazane jest, aby zawierała proponowany termin rozwiązania umowy. Jeśli pracodawca wyrazi zgodę, wówczas najlepiej, aby strony sporządziły na piśmie osobny dokument porozumienia i razem go podpisały, co będzie oznaczało skuteczne zawarcie porozumienia. Do zawarcia porozumienia może również dojść w ten sposób, że pracodawca złoży swój podpis na pisemnej propozycji pracownika i dopisze, że wyraża zgodę na rozwiązanie umowy na warunkach wskazanych w propozycji pracownika.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Obawia się Pan, że we wrześniu będzie przebywał na zwolnieniu lekarskim. Zgodnie z art. 41 Kodeksu pracy „pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia”.

Konstrukcja prawna przewidziana w art. 41 polega na zakazie złożenia przez pracodawcę oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę w okresach przewidzianych w tym przepisie. Przesłanki ochronne (np. choroba pracownika) muszą zatem istnieć w chwili złożenia przez pracodawcę oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę. Brak tych przesłanek ochronnych w chwili złożenia przez zakład pracy oświadczenia dotyczącego wypowiedzenia umowy o pracę wyłącza stosowanie art. 41, choćby nawet w okresie wypowiedzenia powstały przesłanki uzasadniające zakaz wypowiedzenia, np. choroba pracownika (por. wyrok SN z 11 listopada 1986 r., sygn. akt I PRN 85/86 PiZS 1987 nr 4, poz. 60).

Jeśli więc już zostało zawarte porozumienie w zakresie terminu rozwiązania umowy o pracę – umowa rozwiąże się we wrześniu. Pana choroba nie jest tu przeszkodą, bowiem oświadczenie w zakresie rozwiązania umowy zostało już złożone. Otrzyma Pan świadectwo pracy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »