Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Emerytura dla nauczyciela prowadzącego działalność gospodarczą

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-03-04

Spełniłem wszystkie warunki do przejścia na emeryturę z art. 88 KN (oprócz zwolnienia się z pracy). Od kilku lat prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą i jednocześnie cały czas pracuję w szkole, w pełnym wymiarze godzin. Z dniem 31 sierpnia będę zwolniony z pracy na podstawie art. 20 KN. Czy prowadzenie działalności gospodarczej nie jest przeszkodą w odejściu na emeryturę z art. 88 KN? Kiedy powinienem złożyć wniosek o emeryturę do ZUS?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z przepisami art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674; dalej jako – Karta Nauczyciela):

– nauczyciele w rozumieniu art. 3 pkt 1 Karty Nauczyciela, mający 30-letni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze,

– nauczyciele klas, szkół, placówek i zakładów specjalnych mający 25-letni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze w szkolnictwie specjalnym,

mogą – po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy – przejść na emeryturę.

Natomiast w myśl art. 88 ust. 1a Karty Nauczyciela, nauczyciele spełniający warunki określone w ust. 1, mogą przejść na emeryturę również w wypadku rozwiązania stosunku pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy, w okolicznościach określonych w art. 20 ust. 1, 5c i 7, tj.:

– całkowitej likwidacji szkoły lub częściowej, uniemożliwiającej dalsze zatrudnianie nauczyciela,

– zmian organizacyjnych uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela,

– wygaśnięcia z mocy prawa stosunku pracy nauczyciela, z upływem sześciomiesięcznego okresu pozostawania przez niego w stanie nieczynnym,

– wygaśnięcia stosunku pracy z dniem odmowy podjęcia pracy przez nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym.

Jeżeli zatem stosunek pracy został z Panem rozwiązany z powodu jednej z wyżej wymienionych przyczyn, nabywa Pan prawo do emerytury na podstawie przepisów Karty Nauczyciela, z dniem rozwiązania stosunku pracy.

Wniosek może Pan złożyć przed 31 sierpnia, ale świadczenie i tak zostanie przyznane od 1 września po przedłożeniu świadectwa pracy.

Prowadzenie działalności gospodarczej nie ma znaczenia. Może wpłynąć na zawieszenie emerytury w części lub całości, ale nie musi. W każdym razie nie wpływa w żaden sposób na prawo do emerytury nauczycielskiej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Wypłata emerytury po rozwiązaniu umowy o pracę

Za dwa miesiące nabywam prawa emerytalne. Chcę dalej pracować u tego samego pracodawcy i pobierać emeryturę. Czy warunkiem pobierania emerytury jest...

 

Emerytura z zagranicy a składka zdrowotna

Emerytura z zagranicy a składka zdrowotna

Mam emeryturę polską (2300 zł) oraz niemiecką, która jest wypłacana raz do roku w kwocie ok. 800 zł. Dzisiaj dostałam informację z banku, który...

Praca w USA na wcześniejszej emeryturze, czy będą konsekwencje?

Mój wujek pracował w USA w latach 1997-2001, będąc w Polsce na wcześniejszej emeryturze. W 2002 r. skończył 60 lat. Czy może ubiegać...

 

Nieujawnienie pracy za granicą przy przyznaniu emerytury w Polsce

Nieujawnienie pracy za granicą przy przyznaniu emerytury w Polsce

Trzy miesiące temu przyznano mi emeryturę (jestem urodzona w 1955 r.). We wniosku nie ujawniłam, że jestem ubezpieczona za granicą i tu pracuję....

Interpretacja art. 185 ustawy o emeryturach i rentach FUS

Proszę o interpretację art. 185 ustawy o emeryturach i rentach FUS. Co znaczy „faktyczne przejście na emeryturę”? Czy jest to data...

 

Jakie warunki musi spełnić górnik, aby przejść na emeryturę pomostową?

Mój mąż urodził się w 1956 r. Pracuje w kopalni od 1976 r., jest górnikiem. Na dzień 01.01.1999 r. ma udowodnione okresy pracy: nieskładkowe 9...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »