Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Emerytura dla urodzonych po 31 grudnia 1948 r.

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-07-06

Urodziłam się w 1950 r. Byłam na wcześniejszej emeryturze od 2006 r. i nie pracowałam. W 2010 r. nabyłam prawo do powszechnej emerytury. W grudniu 2012 r. złożyłam wniosek o emeryturę. ZUS wyliczył mi emeryturę na nowych zasadach, czyli zwaloryzował mi kapitał początkowy i składki. Waloryzacji dokonał na 2010 r. Czy ZUS powinien przeprowadzić waloryzację składek i kapitału na dzień złożenia wniosku i czy mogłam skorzystać z wyliczenia emerytury mieszanej, względnie na starych zasadach z kwotą bazową na dzień złożenia wniosku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego określonego w art. 24 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.), zwanej ustawą emerytalną.

Wiek ten, na mocy ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 637), od dnia 1 stycznia 2013 r. uległ stopniowo wydłużeniu do docelowych 67 lat zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Zmiana dotyczy wszystkich mężczyzn oraz większości kobiet z tego przedziału wiekowego. Nie obejmuje jednak kobiet urodzonych w 1952 r. (i wcześniej), dla których powszechny wiek emerytalny nadal wynosi 60 lat.

Emeryt urodzony po 31 grudnia 1948 r. po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego, ma możliwość zgłoszenia wniosku o przyznanie prawa do emerytury na podstawie przepisów art. 24 ustawy emerytalnej, czyli według tzw. nowych zasad. Prawo do tej emerytury przysługuje bez względu na ilość udowodnionych okresów składkowych i nieskładkowych. Jeżeli po przeliczeniu emerytura okaże się niższa, świadczenie przysługuje w dotychczasowej wysokości.

Obecnie, tj. w latach 2009-2013 obowiązuje tzw. okres przejściowy, w którym dla osób kończących wiek emerytalny wysokość przyznawanej emerytury obliczana jest w sposób mieszany, określony w art. 183 ustawy emerytalnej, czyli częściowo według starych i częściowo według nowych zasad. W przypadku jednak, gdy emeryt pobrał, choćby za 1 miesiąc, wcześniejszą emeryturę przyznaną na podstawie art. 46 lub art. 50 ustawy emerytalnej, wysokość emerytury oblicza się tylko po nowemu, bez stosowania mieszanego sposobu wyliczenia.

Podstawę obliczenia emerytury stanowi wówczas kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, zaewidencjonowanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego od 1 stycznia 1999 r. do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego. Wysokość samej emerytury natomiast wynosi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy jej obliczenia przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego.

Nie mogła mieć Pani wyliczonego świadczenia w sposób mieszany.

Jednak od 1 października 2013 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach… (Dz. U., poz. 960) wprowadzające korzystniejszy sposób ustalania podstawy wymiaru kapitału początkowego. Od tego dnia, w przypadku gdy ubezpieczony pozostawał w ubezpieczeniu tylko przez część miesięcy w danym roku kalendarzowym, podstawa wymiaru kapitału jest ustalana poprzez porównanie wynagrodzenia za ten okres do sumy kwot przeciętnego wynagrodzenia z tego roku odpowiadającej liczbie miesięcy pozostawania w ubezpieczeniu. Przed tą datą zarobki uzyskane z faktycznie przepracowanego okresu były porównywane z sumą kwot przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za ten rok kalendarzowy (czyli za 12 miesięcy), z jednym wyjątkiem. A mianowicie zarobki uzyskane w roku, w którym ubezpieczony po raz pierwszy przystąpił do ubezpieczenia społecznego i pozostawał w nim przez część roku (od 23 września 2011 r.) ZUS porównywał z przeciętnym wynagrodzeniem ustalonym dla części tego roku. Zatem podstawa wymiaru ustalona „po staremu” w przypadku wielu ubezpieczonych została obliczona w niekorzystny sposób i obecnie powinna być ponownie przeliczona.

Podstawę obliczenia emerytury zgodnie z art. 26 ustawy emerytalnej stanowiła natomiast kwota składek na ubezpieczenie emerytalne oraz kapitału początkowego wnioskodawcy, z uwzględnieniem waloryzacji składek oraz kapitału początkowego, zaewidencjonowanego na jego koncie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »