Kategoria: Emerytura

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Emerytura dla urodzonych po 31 grudnia 1948 r.

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-07-06

Urodziłam się w 1950 r. Byłam na wcześniejszej emeryturze od 2006 r. i nie pracowałam. W 2010 r. nabyłam prawo do powszechnej emerytury. W grudniu 2012 r. złożyłam wniosek o emeryturę. ZUS wyliczył mi emeryturę na nowych zasadach, czyli zwaloryzował mi kapitał początkowy i składki. Waloryzacji dokonał na 2010 r. Czy ZUS powinien przeprowadzić waloryzację składek i kapitału na dzień złożenia wniosku i czy mogłam skorzystać z wyliczenia emerytury mieszanej, względnie na starych zasadach z kwotą bazową na dzień złożenia wniosku?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego określonego w art. 24 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.), zwanej ustawą emerytalną.

Wiek ten, na mocy ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 637), od dnia 1 stycznia 2013 r. uległ stopniowo wydłużeniu do docelowych 67 lat zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Zmiana dotyczy wszystkich mężczyzn oraz większości kobiet z tego przedziału wiekowego. Nie obejmuje jednak kobiet urodzonych w 1952 r. (i wcześniej), dla których powszechny wiek emerytalny nadal wynosi 60 lat.

Emeryt urodzony po 31 grudnia 1948 r. po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego, ma możliwość zgłoszenia wniosku o przyznanie prawa do emerytury na podstawie przepisów art. 24 ustawy emerytalnej, czyli według tzw. nowych zasad. Prawo do tej emerytury przysługuje bez względu na ilość udowodnionych okresów składkowych i nieskładkowych. Jeżeli po przeliczeniu emerytura okaże się niższa, świadczenie przysługuje w dotychczasowej wysokości.

Obecnie, tj. w latach 2009-2013 obowiązuje tzw. okres przejściowy, w którym dla osób kończących wiek emerytalny wysokość przyznawanej emerytury obliczana jest w sposób mieszany, określony w art. 183 ustawy emerytalnej, czyli częściowo według starych i częściowo według nowych zasad. W przypadku jednak, gdy emeryt pobrał, choćby za 1 miesiąc, wcześniejszą emeryturę przyznaną na podstawie art. 46 lub art. 50 ustawy emerytalnej, wysokość emerytury oblicza się tylko po nowemu, bez stosowania mieszanego sposobu wyliczenia.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Podstawę obliczenia emerytury stanowi wówczas kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, zaewidencjonowanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego od 1 stycznia 1999 r. do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego. Wysokość samej emerytury natomiast wynosi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy jej obliczenia przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego.

Nie mogła mieć Pani wyliczonego świadczenia w sposób mieszany.

Jednak od 1 października 2013 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach… (Dz. U., poz. 960) wprowadzające korzystniejszy sposób ustalania podstawy wymiaru kapitału początkowego. Od tego dnia, w przypadku gdy ubezpieczony pozostawał w ubezpieczeniu tylko przez część miesięcy w danym roku kalendarzowym, podstawa wymiaru kapitału jest ustalana poprzez porównanie wynagrodzenia za ten okres do sumy kwot przeciętnego wynagrodzenia z tego roku odpowiadającej liczbie miesięcy pozostawania w ubezpieczeniu. Przed tą datą zarobki uzyskane z faktycznie przepracowanego okresu były porównywane z sumą kwot przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za ten rok kalendarzowy (czyli za 12 miesięcy), z jednym wyjątkiem. A mianowicie zarobki uzyskane w roku, w którym ubezpieczony po raz pierwszy przystąpił do ubezpieczenia społecznego i pozostawał w nim przez część roku (od 23 września 2011 r.) ZUS porównywał z przeciętnym wynagrodzeniem ustalonym dla części tego roku. Zatem podstawa wymiaru ustalona „po staremu” w przypadku wielu ubezpieczonych została obliczona w niekorzystny sposób i obecnie powinna być ponownie przeliczona.

Podstawę obliczenia emerytury zgodnie z art. 26 ustawy emerytalnej stanowiła natomiast kwota składek na ubezpieczenie emerytalne oraz kapitału początkowego wnioskodawcy, z uwzględnieniem waloryzacji składek oraz kapitału początkowego, zaewidencjonowanego na jego koncie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Kiedy pracę w gospodarstwie rolnym można zaliczyć do stażu pracy?

W latach 1972-1974 posiadałem własne gospodarstwo rolne o pow. 0,52 ha, w którym prowadziłem produkcję roślinną. Jednocześnie uczyłem się...

Przejście na emeryturę w czasie leczenia

Mój mąż nabędzie prawo do emerytury w lipcu br. (jest urodzony w 1948 r.). Obecnie jest w czasie leczenia, czeka go operacja. Mamy wątpliwości,...

Wypłata emerytury – od nabycia prawa, czy od złożenia wniosku?

Od 3 lat spełniam warunki do pobierania emerytury, jednak o przeliczenie emerytury zwróciłem się do ZUS dopiero przed 2 miesiącami. Czy mogę ubiegać...

Wcześniejsza emerytura z KRUS a dochody uzyskiwane za granicą

Pobierałem do maja 2014 wcześniejszą emeryturę z KRUS, obecnie mam „zwykłą”. W tym czasie pracowałem przez 25 miesięcy...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »