Kategoria: Zasiłki

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Emerytura w trakcie pobierania zasiłku chorobowego

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-07-27

W październiku zaczynam czas uprawniający do przejścia na emeryturę, jednocześnie pozostaję na zwolnieniu lekarskim i zasiłku chorobowym wypłacanym przez ZUS. Czy muszę przejść na emeryturę w trakcie pobierania zasiłku? Co się stanie, jeśli nie złożę wniosku i innych dokumentów do ZUS-u, pozostając na zwolnieniu lekarskim?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Przepis art. 129 ustawy o emeryturach i rentach z FUS stanowi, że świadczenia wypłaca się poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek lub wydano decyzję z urzędu.

Brzmienie wymienionego przepisu nie nasuwa żadnych wątpliwości. Wynika z niego, że wypłatę świadczenia warunkuje nie tylko prawo do jego nabycia, ale również data złożenia o nie wniosku. Zgodnie z treścią przepisu art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1227) postępowanie w sprawach świadczeń wszczyna się na podstawie wniosku zainteresowanego, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Pomimo zatem, że nie budzi wątpliwości stanowisko, że prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego powstaje z mocy prawa, a decyzja organu rentowego ma jedynie charakter deklaratoryjny, samo spełnienie się przesłanek warunkujących prawo do świadczenia in abstracto nie stanowi podstawy do wypłaty świadczenia. Podstawę taką – jak już wskazano – zgodnie z treścią powołanego art. 129 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, stanowi wniosek o przyznanie świadczenia, a zatem niewątpliwie ustawodawca przypisał decydującą rolę woli uprawnionego, który nawet jeżeli spełnia warunki nabycia prawa do świadczenia, nie musi z niego korzystać. Konsekwencją tego jest to, że dopiero złożenie wniosku o świadczenie powoduje obowiązek jego wypłaty, a ustawodawca nie przewidział możliwości wyrównania świadczenia osobom, które wystąpiły z wnioskiem o nie później, niż nabyły do niego prawo (vide: wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 15 stycznia 2013 roku, sygn. akt III AUa 782/12, publ. LEX 1246770).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Okoliczność, że uprawniona osoba nie wiedziała o przysługującym jej prawie nie zmienia powyższej oceny. Podkreślić bowiem trzeba, że zgodnie z ugruntowanym w judykaturze stanowiskiem Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie ma obowiązku informowania potencjalnych zainteresowanych o możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę. Obowiązek taki nie wynika ani z przepisów ustawy

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ani też z przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (vide: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 2008 roku, sygn. akt III UK 93/07, publ. LEX nr 500068).

Uprawnienia wynikające z systemu zabezpieczenia społecznego, w tym prawo do emerytury, są wyczerpująco uregulowane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Jedną z zasad demokratycznego państwa prawnego jest wymóg jawności prawa, rozumiany w ten sposób, że akty prawne obowiązują dopiero po ich ogłoszeniu w stosownym organie promulgacyjnym i upływie vacatio legis, tak, aby zainteresowane podmioty miały możliwość i czas na zapoznanie się z obowiązującym stanem prawnym. Dotyczy to zarówno obowiązków nakładanych przez rozmaite podmioty, jak i przysługujących im uprawnień. W związku z zasadą jawności obowiązuje również zasada „ignorantia iusis nocet” („nieznajomość prawa szkodzi”), podkreślająca, że osoby uczestniczące w obrocie prawnym powinny wykazać się aktywnością w ustaleniu swojej sytuacji prawnej.

Oczywiście, że lepiej jest przejść na emeryturę później, jeśli miałaby być wyliczana po staremu, jeśli ze składek zgromadzonych to także, bo liczy się tabela średniej dalszej trwania życia. Proszę pamiętać, aby nie składać wniosku w czerwcu, bo jest to najmniej korzystne, bo omijają emeryta dwie waloryzacje.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Odprawa pośmiertna po byłym mężu

Jak uzyskać odprawę pośmiertną dla syna po zmarłym ojcu oraz czy ja – była żona – również jestem uprawniona do otrzymania odprawy pośmiertnej?...

Kontrola stwierdzająca nieważność decyzji przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

Córka urodziła się z poważną wadą wzroku. Do szesnastego roku życia córki żona otrzymywała świadczenie pielęgnacyjne, ponieważ zrezygnowała...

Składki według starych przepisów i poród po nowym roku

Założyłam firmę w 2014 r. Opłacałam wysoką składkę, potem byłam na L4 i urodziłam dziecko. Kończy mi się zasiłek macierzyński i znów...

Jeden dzień nieciągłości w zwolnieniu

Obecnie przebywam na zwolnieniu lekarskim od psychiatry. Z powodu mojego niedopatrzenia ponowne zwolnienie jest wystawione tak, że brakuje 1 dnia do...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »