Kategoria: Zasiłki

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Emerytura w trakcie pobierania zasiłku chorobowego

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-07-27

W październiku zaczynam czas uprawniający do przejścia na emeryturę, jednocześnie pozostaję na zwolnieniu lekarskim i zasiłku chorobowym wypłacanym przez ZUS. Czy muszę przejść na emeryturę w trakcie pobierania zasiłku? Co się stanie, jeśli nie złożę wniosku i innych dokumentów do ZUS-u, pozostając na zwolnieniu lekarskim?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Panie Mecenasie! Bardzo dziękujemy za całą pomoc - wiele wątpliwości nam Pan wyjaśnił . Sądzę, że dalej będziemy próbować same rozplątywać te nasze sprawy, choć jeśli napotkamy kolejne trudności, pozwolimy sobie w nowych zapytaniach skorzystać z Pańskiej pomocy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
Ewa, 70 lat, obecnie emerytka
Bardzo dziękuje Pani Izabeli za niezwykle klarowną poradę prawną. To już kolejny raz kiedy korzystam z usług portalu i wiem, że jak tylko będę potrzebował prawnego wsparcia to tu wrócę. Pozdrawiam
Miłosz, 31 lat
Bardzo fajna sprawa. Porada prawna bez ruszania się z domu i poszukiwania kancelarii. I do tego prawie błyskawiczna odpowiedź. Z udzielonej odpowiedzi jestem zadowolona. Co do ceny, to nie wiem czy zapłaciłam dużo czy mało, bo nie korzystałam wcześniej z porad prawników, więc nie mam porównania. Wydaje mi się jednak, że cena nie była zbyt niska w porównaniu do stopnia złożoności sprawy.
Barbara
Rzeczowe wyjaśnienie i informacja której nie mogłam nigdzie znaleźć, nikt nie potrafił konkretnie odpowiedzieć co mam zrobić, jaki wniosek mam złożyć. Cena bardzo sensowna, zwłaszcza że bez wychodzenia z domu, bez starty czasu, paliwa i wszelkiego po drodze wiem co mam zrobić.
Ewa, 35 lat, Pracownik IT
Serdeczne i szczere podziękowania dla Pana Janusza Polanowskiego za okazaną pomoc i doradztwo. Pełen profesjonalizm. Polecam.
Dawid, 29 lat, Przedsiębiorca

Przepis art. 129 ustawy o emeryturach i rentach z FUS stanowi, że świadczenia wypłaca się poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek lub wydano decyzję z urzędu.

Brzmienie wymienionego przepisu nie nasuwa żadnych wątpliwości. Wynika z niego, że wypłatę świadczenia warunkuje nie tylko prawo do jego nabycia, ale również data złożenia o nie wniosku. Zgodnie z treścią przepisu art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1227) postępowanie w sprawach świadczeń wszczyna się na podstawie wniosku zainteresowanego, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Pomimo zatem, że nie budzi wątpliwości stanowisko, że prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego powstaje z mocy prawa, a decyzja organu rentowego ma jedynie charakter deklaratoryjny, samo spełnienie się przesłanek warunkujących prawo do świadczenia in abstracto nie stanowi podstawy do wypłaty świadczenia. Podstawę taką – jak już wskazano – zgodnie z treścią powołanego art. 129 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, stanowi wniosek o przyznanie świadczenia, a zatem niewątpliwie ustawodawca przypisał decydującą rolę woli uprawnionego, który nawet jeżeli spełnia warunki nabycia prawa do świadczenia, nie musi z niego korzystać. Konsekwencją tego jest to, że dopiero złożenie wniosku o świadczenie powoduje obowiązek jego wypłaty, a ustawodawca nie przewidział możliwości wyrównania świadczenia osobom, które wystąpiły z wnioskiem o nie później, niż nabyły do niego prawo (vide: wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 15 stycznia 2013 roku, sygn. akt III AUa 782/12, publ. LEX 1246770).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Okoliczność, że uprawniona osoba nie wiedziała o przysługującym jej prawie nie zmienia powyższej oceny. Podkreślić bowiem trzeba, że zgodnie z ugruntowanym w judykaturze stanowiskiem Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie ma obowiązku informowania potencjalnych zainteresowanych o możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę. Obowiązek taki nie wynika ani z przepisów ustawy

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ani też z przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (vide: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 2008 roku, sygn. akt III UK 93/07, publ. LEX nr 500068).

Uprawnienia wynikające z systemu zabezpieczenia społecznego, w tym prawo do emerytury, są wyczerpująco uregulowane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Jedną z zasad demokratycznego państwa prawnego jest wymóg jawności prawa, rozumiany w ten sposób, że akty prawne obowiązują dopiero po ich ogłoszeniu w stosownym organie promulgacyjnym i upływie vacatio legis, tak, aby zainteresowane podmioty miały możliwość i czas na zapoznanie się z obowiązującym stanem prawnym. Dotyczy to zarówno obowiązków nakładanych przez rozmaite podmioty, jak i przysługujących im uprawnień. W związku z zasadą jawności obowiązuje również zasada „ignorantia iusis nocet” („nieznajomość prawa szkodzi”), podkreślająca, że osoby uczestniczące w obrocie prawnym powinny wykazać się aktywnością w ustaleniu swojej sytuacji prawnej.

Oczywiście, że lepiej jest przejść na emeryturę później, jeśli miałaby być wyliczana po staremu, jeśli ze składek zgromadzonych to także, bo liczy się tabela średniej dalszej trwania życia. Proszę pamiętać, aby nie składać wniosku w czerwcu, bo jest to najmniej korzystne, bo omijają emeryta dwie waloryzacje.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »