Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Strona: 1 2 3 4 5 6

 

Brak wiedzy o konieczności złożenia wniosku o emeryturę

Prawo do emerytury nabyłam w marcu 2015 roku, czytałam, że ZUS nalicza emeryturę z urzędu, więc spokojnie czekałam, a okazało się, że ZUS informuje i nalicza tym obywatelom, którzy już pobierają jakieś pieniądze. Poprzednie moje wnioski (o wcześniejszą...

Pełny etat przez 15 lat

Mam 15 lat pracy na pełen etat (1977–1992), później byłam na urlopie wychowawczym. Mam skończone 60 lat. Czy nabyłam już prawo do emerytury?

Jak podnieść emeryturę w związku z zagranicznym ubezpieczeniem?

Jestem na emeryturze mundurowej niepełnej i pracuję w chwili obecnej w Niemczech. Czy jest możliwość podniesienia emerytury w oparciu o ubezpieczenie z zagranicy? Jeśli tak to, w jaki sposób mam to zrobić?

Ochrona przedemerytalna a nowy, przedłużony wiek emerytalny

Mam 62 lata. Od 12 lat pracuję na stanowisku z powołania w jednostce samorządowej. Według poprzednio obowiązującej ustawy emerytalnej w wieku 65 lat, tj. z dniem 01.01.2018 r., nabyłbym prawo do emerytury (staż wynosi 38 lat). Po zmianie przepisów...

Jakie warunki musi spełnić górnik, aby przejść na emeryturę pomostową?

Mój mąż urodził się w 1956 r. Pracuje w kopalni od 1976 r., jest górnikiem. Na dzień 01.01.1999 r. ma udowodnione okresy pracy: nieskładkowe 9 miesięcy 15 dni, składkowe 24 lata 25 dni, uzupełniające – rola 1 rok 5 miesięcy 9 dni, staż sumaryczny 25 lat, staż...

Interpretacja art. 185 ustawy o emeryturach i rentach FUS

Proszę o interpretację art. 185 ustawy o emeryturach i rentach FUS. Co znaczy „faktyczne przejście na emeryturę”? Czy jest to data przyznania emerytury, czy data podjęcia świadczenia?

Nieujawnienie pracy za granicą przy przyznaniu emerytury w Polsce

Nieujawnienie pracy za granicą przy przyznaniu emerytury w Polsce

Trzy miesiące temu przyznano mi emeryturę (jestem urodzona w 1955 r.). We wniosku nie ujawniłam, że jestem ubezpieczona za granicą i tu pracuję. Jest to jednak umowa-zlecenia, nie na warunkach zatrudnienia. Jak mam wyprostować teraz tę sprawę w ZUS-ie? Nie chciałabym...

Emerytura dla nauczyciela prowadzącego działalność gospodarczą

Spełniłem wszystkie warunki do przejścia na emeryturę z art. 88 KN (oprócz zwolnienia się z pracy). Od kilku lat prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą i jednocześnie cały czas pracuję w szkole, w pełnym wymiarze godzin. Z dniem 31 sierpnia...

Praca w USA na wcześniejszej emeryturze, czy będą konsekwencje?

Mój wujek pracował w USA w latach 1997-2001, będąc w Polsce na wcześniejszej emeryturze. W 2002 r. skończył 60 lat. Czy może ubiegać się o świadczenia emerytalne od USA bez obawy, że będzie musiał zwrócić pobieraną wtedy polską emeryturę? Czy mogą...

Emerytura z zagranicy a składka zdrowotna

Emerytura z zagranicy a składka zdrowotna

Mam emeryturę polską (2300 zł) oraz niemiecką, która jest wypłacana raz do roku w kwocie ok. 800 zł. Dzisiaj dostałam informację z banku, który wypłaca mi niemiecką emeryturę, że muszę również płacić od tej emerytury składkę zdrowotną. Czy obowiązuje minimum...

Czy decyzja ZUS jest zgodna z prawem?

Urodziłem się w 1947 r. Jestem na wcześniejszej emeryturze od 2007r. (pracowałem w szkodliwych warunkach). Będąc na emeryturze, przepracowałem 32 miesiące składkowe. W tym roku zwróciłem się do ZUS o przeliczenie mi emerytury na nowo. Otrzymałem odpowiedz...

Emerytura z Ukrainy wypłacana w Polsce

Emerytura z Ukrainy wypłacana w Polsce

Gdzie po uzyskaniu przez emeryta z Ukrainy stałego pobytu w Polsce powinien on się zgłosić (i jak wygląda procedura), aby mógł otrzymywać emeryturę lub jakąkolwiek pomoc socjalną w Polsce (emerytura ukraińska jest bardzo niska, to w przeliczeniu niespełna...

Roszczenie o wypłatę odprawy emerytalno-rentowej

Roszczenie o wypłatę odprawy emerytalno-rentowej

Mam umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony. W zeszłym miesiącu osiągnęłam wiek emerytalny. Dwa miesiące temu złożyłam wniosek do ZUS o emeryturę ze wskazaniem, że nie będę dalej pracować, jednak do dzisiaj nie otrzymałam decyzji o naliczeniu...

Chcę złożyć wniosek o emeryturę pomostową, czy muszę określić czas odejścia z pracy?

Jeśli chcę złożyć wniosek o emeryturę pomostową, czy muszę określić czas odejścia z aktualnego miejsca pracy? Nie chciałbym się zwalniać, ponieważ nie mam pewności, czy uda mi się uzyskać dokumenty potwierdzające pracę w szczególnych warunkach...

Wypłata emerytury po rozwiązaniu umowy o pracę

Za dwa miesiące nabywam prawa emerytalne. Chcę dalej pracować u tego samego pracodawcy i pobierać emeryturę. Czy warunkiem pobierania emerytury jest rozwiązanie stosunku pracy z pracodawcą?

Warunki do spełnienia, by otrzymać emeryturę

Urodziłem się 09.05.1955. Do roku 1999 roku mam przepracowane 23 lata i 7 miesięcy, w tym 17 lat i 2 miesiące w szczególnych warunkach (nieujęte w nowych przepisach). Od 2001 roku pracuję (na umowę o pracę ) jako operator kompaktora na składowisku...

Utrata emerytury za popełnienie przestępstwa

Odszedłem ze służby w PSP i przeszedłem na wcześniejszą emeryturę. W tym roku popełniłem przestępstwo (jazda pod wpływem alkoholu). Czy w takim przypadku mogę stracić emeryturę?

Staż pracy w szczególnych warunkach i nieskorzystanie z wcześniejszej emerytury – czy wyższa emerytura?

Staż pracy w szczególnych warunkach i nieskorzystanie z wcześniejszej emerytury – czy wyższa emerytura?

Jaki wpływ na wysokość wyliczanej emerytury ma fakt posiadania świadectwa wykonywania prac w warunkach szczególnych w przypadku, gdy pracownik nie skorzysta z prawa do wcześniejszego przejścia na emeryturę, tylko wykonuje pracę w pełnym wymiarze godzin aż do...

Wygranie sprawy z ZUS a moment zwolnienia

Wygrałem sprawę z ZUS o przyznanie emerytury. Na infolinii poradzono mi, by nie rozwiązywać stosunku pracy do momentu otrzymania decyzji. Czy w tej sytuacji mogę się jednak spokojnie zwolnić, dostarczyć świadectwo pracy i czekać na decyzję? Nie...

Ile dostanę emerytury, jeśli przejdę na nią rok wcześniej?

Obecnie pracuję, ale w niedługo kończę 65 lat i wybieram się na 50% emeryturę przez okres 11 miesięcy, bo tyle mam dopracować zgodnie z nową ustawą. W ZUS poinformowano mnie, że za ten okres pobierania 50% emerytury kwota pobrana przez 11 miesięcy zostanie mi...

Praca w gospodarstwie należącym do babci a emerytura

Planuję przejście na emeryturę zgodnie z zasadami dla urodzonych po 1948 r. Do 25 lat okresu składkowego i nieskładkowego brakuje mi dwóch lat pracy. Wtedy to pracowałem w gospodarstwie rolnym należącym do babci, a po jej śmierci (w trakcie mojej szkoły)...

Praca w szczególnych warunkach a emerytura

Brakuje mi około 5 miesięcy do wymaganych 15 lat pracy w szczególnych warunkach. Pełniąc zasadniczą służbę wojskową wykorzystywano nas do prac budowlanych, remontowych i naprawczych bezpośrednio na torach kolejowych (w latach 1980-1982). Czy mogę ten okres wliczyć...

Emerytura a chorobowe

W kwietniu mogę odejść na emeryturę, ale napisałem o rozwiązanie stosunku pracy we wrześniu i dostałem zgodę. Obawiam się tego, że mogę już w sierpniu być w szpitalu na konieczną, poważną operację i potem na długim zwolnieniu. Jakie są procedury...

Jak przeprowadzić sprawę przejścia na emeryturę

Jak przeprowadzić sprawę przejścia na emeryturę

W sierpniu skończyłam 60 lat. Za 6 miesięcy uzyskam prawo do emerytury. Obecnie przebywam na zasiłku chorobowym. Chcę przejść na emeryturę w przysługującym mi terminie. Jestem dyrektorem w instytucji. Jak przeprowadzić sprawę przejścia na emeryturę –...

Świadczenie dla pracownika kopalni

Urodziłem się w 1952 r. Zgodnie z opinią urzędnika nabyłem prawo do emerytury już kilka miesięcy temu, skoro w 1999 r. miałem ponad 25 lat pracy, w tym 7 pod ziemią na kopalni – co obniża mi wiek emerytalny ponoć o 2 lata. Czy to prawda? Czy mam już...

Ustanie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne po osiągnieciu wieku emertyalnego

Prowadzę samodzielną działalność gospodarczą. 6 listopada2014 osiągnąłem wiek emerytalny. Ostatnią składkę (za listopad 2014) wpłaciłem przed 10 grudnia 2014. W pierwszych dniach listopada 2014 złożyłem do ZUS wniosek o przyznanie emerytury. Nie mam Jeszce decyzji...

Czy można przejść z renty na emeryturę?

Mam skończone 59 lat, pracuję w warunkach szczególnych, uznanych w przepisach. Moi koledzy korzystali z przejścia na wcześniejszą emeryturę. Ja jestem teraz na długim chorobowym. Lekarz kieruje mnie na rentę. Mam przepracowane w tych warunkach 30 lat i mam...

Emerytura nauczycielska na starych zasadach

Emerytura nauczycielska na starych zasadach

Jestem nauczycielem z 36-letnim stażem pracy pedagogicznej. Mam 59 lat. Ponieważ chciałabym jeszcze pracować, interesuje mnie ostateczny termin, w którym powinnam rozwiązać umowę o pracę, aby otrzymać emeryturę na tzw. starych zasadach.

Dokumenty do emerytury po zawieszeniu renty

W latach 1997-2000 z uwagi na stan zdrowia pobierałam rentę. Czas ten wykorzystałam na przekwalifikowanie się i w roku 1999 podjęłam pracę (wtedy w zakładzie pracy chronionej). Tak więc z końcem wspomnianego okresu nie występowałam już...

Dobrowolne rozwiązanie umowy przez nauczyciela idącego na emeryturę

Jestem nauczycielem, 31.12.2008 roku spełniłem warunki do uzyskania wcześniejszej emerytury z art. 88 Karty Nauczyciela oprócz rozwiązania stosunku pracy. Z dniem 31.12.1013 roku rozwiązałem stosunek pracy na własną prośbę ze szkołą, w której pracowałem od 1977...

Wcześniejsza emerytura za pracę w szczególnych warunkach

Czy mając działalność gospodarczą można ubiegać się o wcześniejszą emeryturę z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach? Mam działalność od 1995 r. i pracuję jako operator dźwigu. Czy te lata można doliczyć, aby udokumentować 15 lat pracy...

Brak na świadectwie pracy wpisu o pracy w szkodliwych warunkach

Brak na świadectwie pracy wpisu o pracy w szkodliwych warunkach

Mam 60 lat, przepracowałem na stacji paliw w sumie 34 lata, w tym jako ajent CPN 18 lat, pozostałe 16 lat jako pracownik – sprzedawca na stacjach paliw. Problem polega na tym, że na świadectwach pracy brak wpisu o pracy w szkodliwych warunkach. Obecnie od 4 lat...

Zmiana etatu na działalność przez emeryta

Jestem emerytem wojskowym z niepełną wysługą. Aktualnie pracuję na umowę o pracę i zarabiam dodatkowo ponad 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i w związku z tym moja emerytura podlega zmniejszeniu o 25%. W firmie, w której...

Emerytura po mężu

Emerytura po mężu

Mam przyjaciółkę. Obydwoje jesteśmy samotnymi, w pełni niezależnymi emerytami bez zobowiązań opiekuńczych. Każde z nas ma mieszkanie, gdzie jest zameldowany. Mieszkamy razem w moim bądź jej mieszkaniu. Co, oprócz zawarcia związku małżeńskiego, powinienem...

Odejście nauczyciela na emeryturę

Mój mąż, który jest nauczycielem, dostał decyzję od ZUS-u, w której zakład odmawia mu przyznania emerytury (pomimo wymaganego w art. 88 stażu pracy), ponieważ nie rozwiązał na swój wniosek umowy o pracę nauczycielską. Co ma teraz zrobić?

Zatrudnienie nauczyciela na stanowisku instruktor

Przez dwa lata pracowałam w przedszkolu, prowadząc zerówkę w spółdzielni. Okres ten nie został mi zaliczony do pracy pedagogicznej, dlatego że byłam zatrudniona jako instruktor – mimo że byłam nauczycielem. Czy jest szansa walki w sądzie o ten okres pracy?...

Zmiana formy organizacyjnej szpitala

Jestem pielęgniarka i pracuję w szpitalu, który przekształcił się już w spółkę, ale pracownicy mają zatrudnienie jeszcze na starych zasadach, czyli umowa o pracę na czas nieokreślony. Od maja 2015 roku będą nowe zasady zatrudnienia. W czerwcu 2015 roku...

Korzystniejsze przeliczenie emerytury

Na emeryturę przeszedłem po ukończeniu 60 lat zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Czy po osiągnięciu 65 lat należy mi się ponowne, korzystniejsze przeliczenie emerytury?

Dorabianie na emeryturze

Od 1 stycznia 2015 r. złożę wniosek o określenie wymiaru emerytury, do której nabywam prawo. Planuję też zawarcie umowy-zlecenia i być może założenie działalności. Spodziewam się dochodów wyższych niż średnia krajowa. Urodziłem się w 1947 r. Czy takie...

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne

Mam dylemat z podjęciem decyzji o przejściu na emeryturę. Urodziłem się w marcu 1951 roku. W 1971 r. podjąłem pracę zawodową, którą nadal kontynuuję. Przez ten czas pracowałem w przemyśle aż do 1 września 1994 r., kiedy to podjąłem pracę...

Czy mam prawo do wcześniejszej emerytury kolejowej?

Urodziłem się w 1955 roku. Od 1975 roku do chwili obecnej zatrudniony jestem na PKP. Czy po osiągnięciu wieku 60 lat będę mógł przejść na emeryturę kolejową?

Zakończenie działalności i przejście na emeryturę

Od 12 lat prowadzę działalność gospodarczą. Od kilku lat robię to wraz z synami (zatrudniłem ich). Obecnie chcę przejść na emeryturę, bo za kilka miesięcy kończę 65 lat. Jak to zrobić? Czy mam dać synom wypowiedzenie, a potem założą swoją firmę?

Pierwsza wypłata emerytury

Pierwsza wypłata emerytury

W październiku 2013 r. osiągnąłem wiek emerytalny. Trzy dni później złożyłem wniosek do ZUS o emeryturę. Do dziś czekam na decyzję. 30.11.2013 r. zwolniłem się z pracy, świadectwo pracy dostarczyłem do ZUS wraz z wnioskiem o wypłatę świadczenia (dnia...

Brakujący zapis do przedstawienia w ZUS

Spełniam warunku do przejścia na tzw. wcześniejszą emeryturę kolejową. W latach 1972–1999 pracowałem w firmie, która podlegała pod PKP, na stanowisku w warunkach szczególnych. Firma ogłosiła upadłość, a na świadectwie pracy nie umieszczono mi zapisu...

Prawo do emerytury pomostowej

Zbliżam się do 60 roku życia i mam przepracowane 40 lat w tym ponad 15 lat w szczególnych warunkach (od 1991 r. do 2006 r.). Czy jestem uprawniony do wcześniejszej emerytury?

Analiza uzasadnienia decyzji ZUS

ZUS odmówił mi wcześniejszej emerytury. Uzasadnia odmowę tym, że do 1999 r. nie miałem 25 lat stażu, natomiast pracowałem 15 w specjalnych warunkach. Mam 4 lata okresu nieskładkowego, 20 lat składkowego, w tym specjalne warunki – 15 lat. Dołączam decyzję ZUS...

Emerytura dla urodzonych po 31 grudnia 1948 r.

Urodziłam się w 1950 r. Byłam na wcześniejszej emeryturze od 2006 r. i nie pracowałam. W 2010 r. nabyłam prawo do powszechnej emerytury. W grudniu 2012 r. złożyłam wniosek o emeryturę. ZUS wyliczył mi emeryturę na nowych zasadach, czyli zwaloryzował mi...

Wcześniejsza emerytura z KRUS a dochody uzyskiwane za granicą

Pobierałem do maja 2014 wcześniejszą emeryturę z KRUS, obecnie mam „zwykłą”. W tym czasie pracowałem przez 25 miesięcy w Niemczech i otrzymywałem wypłatę miesięczną w kwocie 380 euro. Mam podwójne obywatelstwo i podwójny meldunek....

Wypłata emerytury – od nabycia prawa, czy od złożenia wniosku?

Wypłata emerytury – od nabycia prawa, czy od złożenia wniosku?

Od 3 lat spełniam warunki do pobierania emerytury, jednak o przeliczenie emerytury zwróciłem się do ZUS dopiero przed 2 miesiącami. Czy mogę ubiegać się o wypłatę zaległych emerytur z tych prawie 3 lat? ZUS mi odpisał, iż prawo do emerytury nabyłem dopiero teraz...

Przejście na emeryturę w czasie leczenia

Przejście na emeryturę w czasie leczenia

Mój mąż nabędzie prawo do emerytury w lipcu br. (jest urodzony w 1948 r.). Obecnie jest w czasie leczenia, czeka go operacja. Mamy wątpliwości, czy przebywając na zwolnieniu lekarskim, może przejść na emeryturę? W jego firmie osoby przechodzące od razu na...

Strona: 1 2 3 4 5 6

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

prawo windykacyjne

Szukamy prawnika »