Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Strona: 1 2 3 4 5 6

 

Czerpanie z oszczędności przed przejściem na emeryturę

Mam 55 lat. Planuję zgromadzić tyle oszczędności, by przed przejściem na emeryturę być kilka lat bez zatrudnienia i pieniądze „na życie” czerpać właśnie z tych oszczędności. Czy możliwa jest taka przerwa w pracy, czy będę motem mógł – po...

Kiedy pracę w gospodarstwie rolnym można zaliczyć do stażu pracy?

W latach 1972-1974 posiadałem własne gospodarstwo rolne o pow. 0,52 ha, w którym prowadziłem produkcję roślinną. Jednocześnie uczyłem się w technikum ogrodniczym i mieszkałem w internacie. Czy w tym wypadku moją pracę w gospodarstwie rolnym...

Wakacyjna praca w OHP a prawo do emerytury

Wakacyjna praca w OHP a prawo do emerytury

Czy praca ucznia na wakacjach po roku 1975 według indywidualnej umowy, a także w wakacyjnym OHP może być uwzględniona przy ustalaniu prawa do emerytury? Dodam, iż nie były wówczas odprowadzane składki do ZUS, ani zwykle nie zawierano umów z uczniami, jedynie szkoła...

Praca w zakładzie karnym jako księgowa

Złożyłam wniosek o emeryturę i ZUS nie uznał mi szczególnych warunków z tytułu wykonywania pracy w przywięziennym zakładzie pracy. Pracowałam w pełnym wymiarze pracy jako księgowa. Miejsce wykonywania pracy to teren ścisły zakładu karnego. Za pracę ze...

Lata pracy na roli a emerytura

Lata pracy na roli a emerytura

W latach 1973–1975 pracowałem na roli w gospodarstwie rodziców (pół hektara). Nie było obowiązku płacenia składki. Czy ZUS zaliczy mi ten okres do lat pracy?

Wcześniejsza emerytura stomatologa

Jestem stomatologiem, mam 59 lat. Przez 20 lat pracowałam w przychodniach na umowę o pracę, a od 15 lat prowadzę własny gabinet. Wiem, że według przepisów nie mogę skorzystać z uprawnień dotyczących pracy w szczególnych warunkach, mimo że wykonuję ten...

Świadczenie kompensacyjne czy wcześniejsza emerytura nauczycielska

Świadczenie kompensacyjne czy wcześniejsza emerytura nauczycielska

Od 1984 roku pracuję jako nauczyciel na etacie w szkole. Powinnam przejść na emeryturę w kwietniu 2019 roku, ale nie ma dla mnie godzin w szkole. Co mogę zrobić w mojej sytuacji? Czy przejść na tzw. wcześniejszą emeryturę, czy pracować do 2019 r. za bardzo...

Argumenty dla ZUS-u w sprawie przejścia na emeryturę

Chciałabym odejść na wcześniejszą emeryturę w warunkach szkodliwych. Brakuje mi kilku miesięcy. Chciałabym doliczyć okres pracy w gospodarstwie rolnym u dziadków, jak miałam 17–19 lat. Mam na to świadków. Jakich argumentów użyć w sporze z ZUS?

Doliczenie lat prowadzenia gospodarstwa rolnego

Od 1986 r. jestem na rencie wypadkowej. Po śmierci ojca zająłem się gospodarstwem rolnym, prowadząc je przez kilka lat. Nie płaciłem składek na KRUS jako rencista. Obecnie chciałbym doliczyć kilka lat prowadzenia gospodarstwa do brakującego mi okresu pracy. ZUS się nie zgadza. Czy...

Studium nauczycielskie ukończone przed laty

Studium nauczycielskie ukończone przed laty

W 1971 r. ukończyłam dzienne studium nauczycielskie. Później podjęłam uzupełniające studia na uniwersytecie (ten sam kierunek). Ukończyłam je z tytułem magistra. Czy studium nauczycielskie będzie wliczone do okresu nieskładkowego?

Czy KRUS wlicza się do emerytury z ZUS?

Czy KRUS wlicza się do emerytury z ZUS?

Dotarły do mnie informacje, że przechodząc do KRUS i potem wracając ewentualnie do ZUS, przy przejściu na emeryturę ZUS może mi naliczyć najniższą stawkę emerytury. Czy to prawda? Czy okres ubezpieczenia w KRUS dolicza się do okresu ubezpieczenia w ZUS?

Zniszczone dokumenty a dochodzenie prawidłowo naliczonej emerytury

W 2008 r. przeszedłem na emeryturę, pismem poleconym zakwestionowałem jej wysokość. Obecnie wciąż wydaje mi się, że mam rację, że źle naliczono mi świadczenie. Czy coś mogę zrobić w tej sprawie? Ponadto zakład pracy zniszczył część dokumentacji i nie mogę...

Praca w rolniczej spółdzielni

Będąc pracownikiem i członkiem rolniczej spółdzielni, wykonywałem pracę traktorzysty i kierowcy ciężarówki. Czy mogę ubiegać się o wcześniejszą emeryturę? Pracę wykonywałem w latach 1962–1993 i posiadam jedynie zwykłe świadectwo pracy,...

Przepisanie emerytury

Mój ojciec ma 80 lat, jest na emeryturze i jest wdowcem. Opiekujemy się nim na zmianę – tj. ja i moje dwie siostry. Ojciec wymyślił, że chciałby zamieszkać z moją teściową. Czy możliwe jest przepisanie jej emerytury ojca po jego śmierci?

Starania o uzyskanie 1,5 świadczenia emerytalnego

Posiadam rentę w związku ze służbą wojskową, po przebytych urazach na kontrakcie w służbie zawodowej, również posiadam emeryturę z ZUS-u. Zgodnie z przepisami ZUS mogę starać się o 1,5 świadczenia emerytalnego. Po wystąpieniu do ZUS z tym problemem...

Emerytura kolejowa

Mam 62 lata. Przepracowanych lat pracy razem mam 40, w tym ponad 16 lat w przedsiębiorstwie kolei PKP. W czasie pracy dla PKP byłem delegowany do pracy w NRD, gdzie przepracowałem ponad 6 lat jako kierownik zespołu w Berlinie. Delegowany byłem z mojej...

Odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w sprawie odmowy przyznania emerytury

Na świadectwie wykonywania pracy w szczególnych warunkach, wydanym przez nieistniejący już zakład, określono moje stanowisko jako spawacz (wymienione w wykazie A rozporządzenia z 1983 r.), co jest niezgodne z wykazem zarządzenia resortowego. Z uwagi na...

Doliczenie innych okresów do stażu pracy w wojsku

Doliczenie innych okresów do stażu pracy w wojsku

Jestem żołnierzem zawodowym. Wcześniej byłem w służbie zasadniczej, później rok na zasiłku dla bezrobotnych oraz pracowałem sezonowo. Czy te okresy (oraz praca w gospodarstwie rodziców jako nastolatek) mogę doliczyć do stażu pracy w wojsku?

Kiedy przychody wpływają na zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia emerytalnego?

Od 5 lat* jestem na wcześniejszej emeryturze i jednocześnie pracuję na 3/4 etatu na umowę o pracę, od której to umowy odprowadzane są wszystkie składki do ZUS. W 2009 i 2010 r. moim 3 źródłem dochodów była umowa-zlecenie, od której były odprowadzane tylko...

Praca w polu jako okres uzupełniający do emerytury?

Praca w polu jako okres uzupełniający do emerytury?

W latach 1972–1975 pracowałem w gospodarstwie rolnym razem z rodzicami. Gospodarstwo i dom, w którym mieszkaliśmy, należały do sąsiadów. Praca wykonywana była całymi dniami. Czy ten okres pracy w polu może być policzony jako okres uzupełniający do...

Jak przeliczyć emeryturę?

Od kilku lat jestem na emeryturze nauczycielskiej. Prowadzę jednocześnie działalność gospodarczą, opłacam składki zdrowotne. Mam 63 lata. Jak przeliczyć emeryturę? Obecnie, po waloryzacji, moja emerytura wynosi 1500 zł. Dotąd nie robiłam przeliczenia.

Czy otrzymam emeryturę mieszaną?

W 2009 r. nabyłam prawo do wcześniejszej emerytury, która została naliczona według starych zasad. Nie pobierałam jej i została zawieszona, ponieważ nadal pracuję. 20 maja 2013 r. nabędę prawo do emerytury powszechnej. Czy aby ją otrzymać w wyliczonej już wysokości,...

Warunki przejścia na emeryturę pomostową

W listopadzie skończę 57 lat, przepracowałam w banku 35 lat. Od 2003 r. prowadzę równocześnie działalność gospodarczą. Bank rozwiązał ze mną umowę o pracę, powołując się na art. 53 § 1 pkt 1 lit b Kodeksu pracy – dopadła mnie ciężka choroba i 13...

Wcześniejsza emerytura dla rolnika

Ja i mąż mamy działki rolne, jesteśmy płatnikami KRUS od 30 lat. Mąż ma 60 lat. Chcemy dokonać podziału majątku i podzielić się działkami tak, żeby każde z nas posiadało mniej niż 1 ha ziemi. Czy mąż będzie mógł wtedy starać się o wcześniejszą...

Przeliczenie odwieszonej emerytury

Przeliczenie odwieszonej emerytury

Cztery lata temu, po ukończeniu 60 lat wystąpiłem z wnioskiem do ZUS o przyznanie mi wcześniejszej emerytury. Otrzymałem decyzję o wysokości świadczenia emerytalnego i natychmiast zawiesiłem jego wypłatę. Nie pracowałem w kraju, nie wnosiłem żadnych...

Zaliczenie opłacania składek na KRUS do okresu składkowego

Mam 61 lat, przepracowałem 10 lat w szczególnych warunkach, poza tym ogólnie mam 16 lat okresu składkowego i ostatnie 10 lat opłacam KRUS. Czy składki KRUS liczą się do okresu składkowego przy ustalaniu prawa do emerytury pomostowej?

Praca w chłodni i prawo do wcześniejszej emerytury

Praca w chłodni i prawo do wcześniejszej emerytury

Pracowałem w chłodni w latach 1982–1996. Były to warunki szkodliwe i temperatura poniżej zera. Za pracę otrzymywałem dodatek za zatrudnienie w szkodliwych warunkach. Moim kolegom przysługuje prawo do wcześniejszej emerytury, mi – nie. Czy mogę starać...

Przepisy resortowe dotyczące pracy w szczególnych warunkach

Przepisy resortowe dotyczące pracy w szczególnych warunkach

Mąż ubiega się o wcześniejszą emeryturę (dawniej pracował w szczególnych warunkach, teraz w urzędzie). Niestety w dokumentach złożonych do ZUS zakład nie podał przepisów resortowych dotyczących wykazu prac w szczególnych warunkach pracowników jednostek...

Przeliczanie emerytury nauczycielskiej

Od 1977 r. pracowałem w szkole, w 2007 r. przeszedłem na emeryturę nauczycielską. W tym czasie pracowałem na część etatu przez prawie 3 lata. Czy ZUS przeliczy mi część socjalną emerytury zgodnie z nowymi przepisami? Czy będzie ona naliczana od nowej podstawy?

Odprawa dla nauczyciela odchodzącego na emeryturę

Pracuję w szkole, jestem nauczycielem. Kilka lat temu nabyłam prawo do wcześniejszej emerytury na którą chciałabym przejść od lutego tego roku. Dwa miesiące temu miałam operację i obecnie przebywam na zwolnieniu lekarskim, które potrwa jeszcze miesiąc. Czy mogę...

Przejście na wcześniejszą emeryturę kolejową

Pracuję na kolei od 1972 r. W 2012 r. nabyłem prawo do przejścia na wcześniejszą emeryturę w wieku 60 lat. Czy powinienem przejść na nią przed wejściem w życie nowej ustawy? Czy po jej wejściu coś się zmieni na moją niekorzyść (w kwestii finansowej)?

Prawo do emerytury a rozwiązanie stosunku pracy

W 2006 roku uzyskałem prawo do emerytury. W decyzji ZUS napisał, że wypłata emerytury podlega zawieszeniu, gdyż kontynuuję zatrudnienie. Dopiero po rozwiązaniu stosunku pracy będzie mi mógł ZUS wypłacać należne świadczenie. Pracowałem do końca września 2011 roku, nie...

Przeliczenie emerytury z nową kwotą bazową

Przeliczenie emerytury z nową kwotą bazową

Czy należy się przeliczenie emerytury z nową kwotą bazową po 30 miesiącach pracy po przejściu na emeryturę? W roku 2005 poprosiłam o wyliczenie emerytury, mając już wiek i 30 lat pracy. Wiedziałam jednak, że emerytury pobierać nie będę. Pracowałam nadal. Na...

Emerytura wojskowa a emigracja na stałe

Chciałbym wyjaśnić kwestię mojej wojskowej emerytury. Otóż po przepracowaniu ponad 15 lat w wojsku przeszedłem na emeryturę, którą pobieram od roku 2009 r. Wyemigrowałem na stałe do Niemiec i podjąłem tam pracę, stąd z emerytury była mi potrącana kwota...

Przegrana sprawa z ZUS-em o emeryturę w sądzie apelacyjnym – co robić?

Mój tata kilka miesięcy temu skończył 60 lat, ma przepracowane 35 lat, w tym 16 w warunkach szczególnych. ZUS odmówił mu przyznania emerytury. Tata się odwołał, odbyła się kolejna rozprawa. Sąd uznał okres pracy taty, ale ZUS się odwołał do sądu apelacyjnego...

Strona: 1 2 3 4 5 6

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

prawo windykacyjne

Szukamy prawnika »