Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ile można dorobić na wcześniejszej emeryturze?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-06-19

Mąż jest na wcześniejszej emeryturze. Ie mąż może dorobić do swojej emerytury w nie swoim zakładzie pracy? Jest to emeryt z wcześniejszą emeryturą w warunkach szkodliwych w wieku 60 lat, jaka będzie dla niego zatem korzystniejsza umowa: umowa o pracę czy umowa o dzieło? Pragnę nadmienić, że mąż nie chce wstrzymania emerytury na czas pracy.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeśli Pani mąż nie osiągnął wieku ustawowego emerytalnego, jego zarobki podlegają ograniczeniom. Kwestie zawieszania i zmniejszania świadczeń emerytalno-rentowych regulują przepisy art. 103–106 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.).

Zasadą jest, że prawo do emerytury ulega zawieszeniu lub świadczenie to ulega stosownemu zmniejszeniu w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Jeżeli ich dochody wynoszą :

  • do 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – wypłacane jest całe świadczenie,
  • od 70% do 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – świadczenie zmniejsza się o kwotę, o jaką osiągany przychód przekracza 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie więcej niż o kwotę maksymalnych zmniejszeń ustalonych dla danego rodzaju świadczeń,
  • powyżej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – zawiesza się wypłatę świadczenia.

Zgodnie z komunikatem prezesa GUS średnia płaca w czwartym kwartale 2015 roku wyniosła 4066,95 zł. W związku z tym od 1 czerwca 2016 roku emeryci mogą dorobić miesięcznie:

  • do 2927,10 zł zł brutto bez zmniejszenia świadczenia,
  • od 2927,10 zł do 5436,00 zł zł brutto – świadczenie zmniejszone o sumę przekroczenia 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
  • powyżej 5436,00 zł zł brutto – ZUS zawiesi świadczenie.

Umowa o dzieło nie powoduje powstania tytułu ubezpieczenia. Nie ogranicza wysokości dodatkowego dochodu. Ale i nie powiększy przyszłej emerytury i nie pozwoli jej przeliczyć.

Więc – albo dorabianie bez ograniczeń na umowie o dzieło, albo dorabianie z ograniczeniami, na umowę o pracę, zlecenie i doliczanie tego do emerytury.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Odmowa emerytury pomostowej

Pracuję na PKP jako kierownik pociągu od kwietnia 1980 roku, w styczniu 2017 ukończyłam 55 lat. Czy mam prawo do emerytury pomostowej? ZUS wyliczył mi 18...

 

Szkoła policealna a lata pracy

Szkoła policealna a lata pracy

Czy 2-letnia szkoła policealna liczy się do lat pracy (chodzi o emeryturę)?

Przejście na emeryturę nauczyciela z art. 88 KN

Czy mogę przejść na emeryturę z artykułu 88 KN? Mam 59 lat, w tym roku skończę 37 lat pracy. Do 31 grudnia 2008 roku nie złożyłam podania...

 

Brak opłacania składek na FEP

Pracowałem jako monter instalacji gazowych i kierowca pojazdu uprzywilejowanego pogotowia gazowego. Od 2009 r. zakład pracy nie opłacał składek na FEP,...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »