Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ile musi być przepracowanych lat w warunkach szkodliwych aby starać się o wcześniejszą emeryturę?

Marek Gola • Opublikowane: 2019-06-10

Kilka dni temu skończyłem 60 lat. W chwili obecnej mam przepracowane 45 lat, w tym lata w warunkach szkodliwych. Ile musi być tych lat, abym mógł się starać o wcześniejszą emeryturę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż należy odróżnić pracę w warunkach szczególnych od pracy w warunkach szkodliwych. Jedynie wykonywanie pracy w tzw. warunkach szczególnych uprawnia Pana do wcześniejszej emerytury. Musi Pan zatem w pierwszej kolejności przeanalizować posiadane przez siebie świadectw pracy celem ustalenia, czy znajduje się w nich odesłanie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze poprzez wskazanie stanowiska wedle wykazu i rodzaju zgodnego z w/w rozporządzeniem.

Mając to na uwadze, należy wskazać, iż opisany powyżej stan faktyczny najpełniej spełnia dyspozycję art. 184 ustawy, który dopuszcza nabycie prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach. Aby nabyć prawo do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach, musi Pan spełnić następujące warunki:

  •  
  • do 1 stycznia 1999 r. Pana staż pracy w szczególnych warunkach przekraczać musi 15 lat,
  • do 1 stycznia 1999 r. Pana staż pracy (okres składkowy i nieskładkowy) wynosić musi co najmniej 25 lat,
  • w chwili składania wniosku o taką emeryturę musi mieć Pan ukończone 60 lat.

Emerytura, o której mowa wyżej, przysługuje pod warunkiem nieprzystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego albo złożenia wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa oraz rozwiązania stosunku pracy – w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem.

Zatem jeżeli w dniu 31 grudnia 1998 r. miał Pan 15 lat pracy w szczególnych warunkach oraz staż pracy 25 lat, jak również nie przystąpił Pan do otwartego funduszu emerytalnego (lub przekaże środki na rzecz budżetu państwa) oraz rozwiąże Pan stosunek pracy (na dzień składania wniosku), będzie się Pan mógł ubiegać o emeryturę.

Należy również wskazać, iż prace, które są uznane za pracę w warunkach szczególnych, zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Proszę również pamiętać, iż aby praca została zakwalifikowana do pracy w szczególnych warunkach, musiała ona być świadczona stale i w pełnym wymiarze czasu pracy.

Ów staż pracy w warunkach szczególnych należy udowodnić,przed ZUS-em za pomocą dokumentów – świadectw pracy i zaświadczeń wydawanych przez pracodawców, jeżeli ZUS odmówi prawa do emerytury, można wnosić odwołanie do sądu, wtedy okoliczność pracy w szczególnych warunkach można udowadniać poza dokumentami, również zeznaniami świadków.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »