Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ile dostanę emerytury, jeśli przejdę na nią rok wcześniej?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-10-30

Obecnie pracuję, ale w niedługo kończę 65 lat i wybieram się na 50% emeryturę przez okres 11 miesięcy, bo tyle mam dopracować zgodnie z nową ustawą. W ZUS poinformowano mnie, że za ten okres pobierania 50% emerytury kwota pobrana przez 11 miesięcy zostanie mi potrącona z przyszłej już 100% emerytury, tzn. rozłożona na ilość lat życia statystycznego mężczyzny na emeryturze. Ile wynosić będzie to potrącenie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W świetle art. 26 ustawy emerytalnej „powszechna emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy jej obliczenia, tj. kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem waloryzacji składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury, oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego, przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego”.

Jednakże w przypadku osoby, która miała ustalone prawo do emerytury częściowej, nie będą uwzględniane kwoty zwiększeń składek na ubezpieczenie emerytalne oraz kapitału początkowego, uzyskanych w wyniku waloryzacji kwartalnej, przeprowadzonej w celu obliczenia emerytury częściowej.

Jeżeli zaś ubezpieczony pobrał emeryturę na podstawie przepisów art. 26b, 46, 50, 50a, 50e, 184 ustawy emerytalnej lub art. 88 ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), podstawę obliczenia emerytury powszechnej pomniejsza się o kwotę stanowiącą sumę kwot pobranych emerytur w wysokości przed odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dotyczy to również ubezpieczonych, którzy pobrali emeryturę górniczą.

W Pana przypadku obliczenie Pana ostatecznej – właściwej emerytury stanowi suma zwaloryzowanych składek, zaewidencjonowanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego minus 33 tys. zł, podzielone przez dalsze trwanie życia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »