Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Informowanie o możliwości przejścia na świadczenie kompensacyjne

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-08-01

Czy ZUS ma obowiązek poinformowania o spełnieniu wymogów przejścia na świadczenia kompensacyjne nauczycieli przed rozwiązaniem stosunku pracy (naliczenia 20-letniego okresu pracy przy tablicy)? Wymóg wieku i 30-letniego okresu składkowego jest spełniony. Złożono wniosek, lecz urzędnik stale odwleka sprawę, żądając coraz to nowych dokumentów z okresu naliczonego wcześniej kapitału początkowego. Nie ukrywam, że zależy mi na czasie uzyskania świadczenia.

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Warunki nabycia prawa do świadczenia kompensacyjnego określa art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, przewidując, że „świadczenie to przysługuje nauczycielom, którzy spełnili łącznie następujące warunki:

1) osiągnęli wiek, o którym mowa w ust. 3,

2) mają okres składkowy i nieskładkowy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i 6 rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – wynoszący 30 lat, w tym 20 lat wykonywania pracy w jednostkach, o których mowa w art. 2 pkt 1 tej ustawy, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć,

3) rozwiązali stosunek pracy.

Postępowanie w sprawie świadczenia kompensacyjnego wszczyna się na wniosek nauczyciela zgłoszony w ZUS bezpośrednio lub za pośrednictwem płatnika składek. Do wniosku o świadczenie kompensacyjne należy dołączyć dokumenty pozwalające na ustalenie prawa do tego świadczenia, a także jego wysokości. Od decyzji wydanej w sprawie świadczenia kompensacyjnego przysługuje odwołanie do sądu powszechnego.

Bez rozwiązania stosunku pracy decyzja co do świadczenia zawsze będzie negatywna. Przepisy uprawniające do nabycia świadczeń o wyjątkowym charakterze wymagają ścisłej wykładni (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 lipca 2011 r., sygn. akt II UK 2/11, M. Pr. Pracy 2011 Nr 12, str. 663- 664), a więc nie jest dopuszczalne w takim przypadku stosowanie rozwiązań przyjętych na potrzeby świadczeń o innym charakterze. Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, o którym mowa w art. 4 ustawy o świadczeniach kompensacyjnych, jest świadczeniem dla tych ubezpieczonych, którzy poza innymi jeszcze przesłankami spełniają także warunek faktycznego wykonywania pracy nauczyciela w jednostkach, wymienionych w art. 2 pkt 1 tej ustawy w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Ustawa ta używa sformułowania „wykonywania pracy” przez co najmniej 20 lat pracy w określonych jednostkach oświaty. Oznacza to, że przy ustalaniu tego stażu nie podlegają uwzględnieniu okresy niewykonywania takiej pracy. W związku z tym do okresu pracy nauczycielskiej nie wlicza się okresów urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego ani okresu służby wojskowej. Nie są też w nim uwzględniane okresy niewykonywania pracy nauczycielskiej, za które nauczyciel otrzymał wynagrodzenie lub świadczenie z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

ZUS nie ma obowiązku wcześniejszego zawiadamiania strony, czy spełnia warunki (wszystkie pozostałe). To łatwo stwierdzić na podstawie dokumentacji. Jeśli ZUS zwleka z wydaniem decyzji, należy złożyć skargę na bezczynność organu (o ile nie wydal decyzji w ciągu 30 dni, a wniosek nie zawierał braków).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Dodatek kompensacyjny dla ofiar represji wojennych

Mój ojciec, mając 5 lat w 1942 r., był wysiedlony wraz z rodziną do innej miejscowości na okres do 1945 r. Obecnie ma 78 lat. Czy przysługuje mu do...

Wypowiedzenie podczas zasiłku rehabilitacyjnego

Do dnia 1 lipca skończy mi się świadczenie rehabilitacyjne. Już dziś wiem, że nie chcę wracać do staraj pracy. Czy mogę złożyć wypowiedzenie...

Dlaczego ZUS nie wypłacił środków z subkonta zmarłego męża?

Dlaczego ZUS nie wypłacił środków z subkonta zmarłego męża pomimo upływu terminu 3 miesięcy? Wspólność majątkowa istniała do końca.

Choroby zawodowe, jak je udowodnić i otrzymać świadczenia?

Od dłuższego czasu choruję. Leczę się na trzy jednostki chorobowe. Z powodu jednej z nich po 6 miesiącach zwolnienia lekarskiego zakład rozwiązał...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »