Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak będzie liczony zasiłek chorobowy?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-10-25

Sytuacja: pracownik zatrudniony na umowę o pracę, w ubiegłym roku wykonał trzy umowy o dzieło dla swojego pracodawcy. ZUS traktuje taką osobę jako pracownika i nakłada obowiązek odprowadzenia wszystkich składek od umowy o dzieło. W bieżącym roku pracownik zachorował, nie wykonuje już umowy o dzieło dla swojego pracodawcy. Jak będzie liczony zasiłek chorobowy? Czy z 12 miesięcy będzie wzięte pod uwagę wynagrodzenie z umowy o pracę i umowy o dzieło, czy tylko z umowy o pracę?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Szybka i bardzo konkretna odpowiedź
Magdalena
Bardzo sprawna, szybka, fachowa rzetelna pomoc. 
Beata
Bardzo uprzejmie dziękuję za dotychczasową pomoc. Odpowiedź jest wyczerpująca mimo, że problem jest bardzo szeroki.
Janina
Bardzo dziękuję. :) Odpowiedz wyczerpująca - jestem zadowolona
Grażyna
Porada prawna konkretna, odpowiedź wyczerpująca, z podaniem podstawy prawnej. Usługa wykonana w ustalonym terminie. Zdecydowanie polecam.
Barbara, 55 lat

Zasady dotyczące ustalania wymiaru zasiłku chorobowego reguluje m.in. art. 36 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 372 ze zm.). Zgodnie z ust. 1 powyższego przepisu podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, natomiast ust. 4 stanowi, iż podstawę wymiaru zasiłku chorobowego ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia uzyskanego u płatnika składek w okresie nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, w trakcie którego powstała niezdolność do pracy.

Powołując się na orzecznictwo Sądu Najwyższego, uznać należy, że podstawą wymiaru zasiłku chorobowego ubezpieczonego będącego pracownikiem – zgodnie z art. 36 ww. ustawy zasiłkowej – jest wynagrodzenie „faktycznie wypłacone” przez pracodawcę pracownikowi, a nie wynagrodzenie „przyznane”.

Cytowany wyżej przepis odnosi się w swej treści do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia „wypłaconego” pracownikowi. Nie ma znaczenia z jakiego tytułu – nie ma znaczenia, jak nazwano umowę.

Zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych za pracownika uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. Zgodnie zaś z treścią art. 9 ust. 1 ustawy systemowej – pracownik spełniający warunki do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym z innego tytułu jest objęty ubezpieczeniem jedynie z racji pozostawania w stosunku pracy.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Przepis ten zawiera normatywne ujęcie zasady prymatu ubezpieczenia pracowniczego. Ustawodawca uchylił jednak wskazaną regułę w sytuacji, gdy pracodawca zawiera ze swoim pracownikiem także umowę cywilnoprawną. W tym wypadku powstaje obowiązek opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia uzyskanego z tytułu umowy cywilnoprawnej. W uchwale z 2 września 2009 roku, II UZP 6/09, OSNP Nr 3-4/2010, poz. 46, Sąd Najwyższy stwierdził, że pracodawca, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnoprawnej, jest płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne. W uzasadnieniu uchwały podniesiono, że zwrot „na rzecz pracodawcy” oznacza, iż praca w ramach umowy cywilnoprawnej powinna być wykonywana faktycznie dla swojego pracodawcy. A zatem art. 8 ust. 2a ustawy odnosi się do interesu pracodawcy. W rezultacie punkt ciężkości został przesunięty na korzystanie z efektu pracy.

Powyższy podgląd potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 24 marca 2015 roku, II UK 184/14, zgodnie z którym wynagrodzenie z tytułu zawarcia umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych w sytuacji objętej hipotezą normy art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli okoliczności faktyczne sprawy wskazują na stałe i systematyczne realizowanie tego prawa w ramach umowy o dzieło w rozumieniu art. 627 K.c.

Podobnie w uchwale z 2 września 2009 roku, II UZP 6/09, Sąd Najwyższy stwierdził, że pracodawca, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnoprawnej, jest płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne materiały

Prowadzenie działalności i zatrudnienie w firmie męża a zasiłki w przypadku ciąży

Oboje z mężem prowadzimy działalności gospodarcze (każdy ma swoją firmę, usługi są identyczne). Jesteśmy architektami, ale prowadzimy też warsztaty...

Co zrobić, aby wysokość zasiłku macierzyńskiego była wyższa?

Pracuję w dwóch placówkach jednocześnie i zastanawiam się, jaki zasiłek macierzyński będzie mi przysługiwał. Pracuję w przedszkolu na...

Nienależnie pobrane świadczenie z ZUS

Moje pytanie dotyczy nienależnie pobranego świadczenia z ZUS. Jestem osobą pracującą zawodowo i równocześnie pobieram rentę rodzinną. Ostatnio...

Odmowna decyzja wypłaty zasiłku chorobowego

Prowadzę działalność gospodarczą. Dwa miesiące temu osiągnęłam wiek emerytalny, ale nie składałam jeszcze wniosku o emeryturę, normalnie opłacam...

Przejście na L4 z innego tytułu

Zostałam zatrudniona w marcu na czas określony na dwa lata na umowie o pracę. W pierwszej połowie maja, poszłam na zwolnienie lekarskie...

Zwolnienie lekarskie po świadczeniu rehabilitacyjnym

Dostałem świadczenie rehabilitacyjne na 2 miesiące, jutro się kończy. Złożyłem już wniosek o przedłużenie, ale nie mam jeszcze żadnej odpowiedzi....

Świadczenie rehabilitacyjne po powrocie do pracy

W moim przypadku zarówno pracodawca, jak i lekarz prowadzący przegapili okres pobierania zasiłku chorobowego, do którego miałem prawo do 10.02. Na L4...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »