Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak otrzymać wysoki zasiłek macierzyński?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2018-04-04

Prowadzę działalność gospodarczą jednoosobową od 4 lat, jestem teraz w ciąży. Opłacałam do tej pory najniższy ZUS. Jak należy teraz opłacać składki i które, aby później otrzymać wysoki zasiłek macierzyński(np. 3000 zł)? Przez jaki czas bym dostawała ten zasiłek?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety w sytuacji, gdy już jest Pani w ciąży, podwyższenie wysokości składek (i przede wszystkim opłacanie składki chorobowej) na pozostałe miesiące ciąży może nie dać Pani ostatecznie kwoty zasiłku rzędu 3000 zł. Zasiłek macierzyński przysługuje w przypadku osób prowadzących działalność za maksymalnie 52 tygodnie (przy urodzeniu jednego dziecka).

Wyliczenie podstawy zasiłku jest mniej korzystne w przypadku działalności gospodarczej, bowiem w takim przypadku zgodnie z art. 48 ustawy zasiłkowej podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem stanowi przeciętny miesięczny przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

„W przypadku ubezpieczonego, dla którego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe stanowi zadeklarowana kwota, podlegającego ubezpieczeniu chorobowemu przez okres krótszy niż okres 12 miesięcy podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi suma:

1) przeciętnej miesięcznej najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniach, o których mowa w art. 3 pkt 4, za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia, z których przychód podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku, oraz

2) kwoty stanowiącej iloczyn jednej dwunastej przeciętnej kwoty zadeklarowanej jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, w części przewyższającej najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniach, o których mowa w art. 3 pkt 4, za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia, z których przychód podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku, oraz liczby tych miesięcy”.

Słowem – aby Pani z działalności dostała maksymalnie wysoki zasiłek (przy maksymalnie wysokich składkach chorobowych) musiałaby Pani te wysokie składki opłacać przez 12 miesięcy. Jeśli okres ten będzie krótszy, brakujące miesiące do 12 zostaną uzupełnione o najniższą średnią, co z efekcie zaniży wysokość świadczenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Liczne choroby i zwolnienia L4

Jestem pracownikiem zatrudnionym na umowę o prace na czas nieokreślony, od kilku miesięcy przebywam na zwolnieniu lekarskim. Pierwsze ze zwolnień było...

 

Likwidacja firmy podczas urlopu rodzicielskiego pracownicy

Przebywam na urlopie macierzyńskim (połączony z rodzicielskim, czyli płatny 80%) do dnia 7 maja 2018 r. Mój pracodawca ogłosił likwidację firmy...

 

Wstrzymanie zasiłku chorobowego po odwieszeniu działalności

Mąż w trakcie zasiłku chorobowego zawiesił działalność gospodarczą. Po wyczerpaniu zasiłku chorobowego otrzymał świadczenie rehabilitacyjne....

 

Żona zatrudniona w firmie męża a zasiłek macierzyński

Żona jest zatrudniona w mojej firmie na umowę o pracę od około 3 lat. Odprowadzam pełne składki. Małżeństwem jesteśmy niespełna rok. Jest...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »