Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak zwiększyć małą emeryturę po przejściu z renty?

Michał Soćko • Opublikowane: 2019-08-02

Pracowałam w pełnym wymiarze czasu pracy. W listopadzie 1984 r. przeszłam na rentę. Miałam przepracowane 21 lat. Czy wysokość mojej renty obliczana była z ostatnich przepracowanych 10 lat poprzedzających przejście na rentę, czy tylko z ostatniego roku przed przejściem na świadczenie? Rentę miałam bardzo niską i po osiągnięciu wieku 60 lat z urzędu przekształcono ją w emeryturę (08.2003 r.). Emerytura była i jest bardzo niska. Starałam się udokumentować moje zarobki, które były dość wysokie, ale z powodu zamknięcia zakładów pracy lub zniszczenia dokumentów miałam trudności z wykazaniem tych dochodów. Czy ZUS, posiadając odprowadzane przez te wszystkie lata moje składki, nie może skorzystać ze swoich dokumentów, które pewnie wykazałyby osiągane przeze mnie dochody? Łącznie przepracowałam ponad 34 lata, od renty w niepełnym wymiarze, i wszystkie lata były składkowe. Liczyłam, że po przejściu w stan spoczynku moja emerytura będzie wyższa, sprawiedliwa. Co można uczynić, aby zwiększyć moją emeryturę? Obecnie mam 76 lat i jest trudno z takiej emerytury się utrzymać.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że nie ma jakiegoś prostego mechanizmu, który będzie umożliwiał podwyższenie emerytury. Takim sposobem mogłoby być przede wszystkim wystąpienie do ZUS, a następnie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych o podwyższenie emerytury (ponowne przeliczenie). Przy czym w tym wypadku trzeba byłoby wykazać albo jakieś dodatkowe okresy pracy, które nie zostały uprzednio uwzględnione, albo też że uzyskiwała Pani wyższe wynagrodzenie niż zostało to przyjęte.

Wskazała Pani, że starała się udokumentować zarobki, które w poszczególnych okresach były dość wysokie, ale z powodu zamknięcia niektórych zakładów lub braku w ich archiwach miała Pani trudności w udokumentowaniu całego, pełnego okresu dochodów.

Trzeba jednak wspomnieć, że sąd pracy i ubezpieczeń społecznych jest organem niezależnym od ZUS. Kontroluje on prawidłowość wydanych przez ZUS decyzji i nie jest związany rozstrzygnięciami ZUS-u.

Co prawda ZUS najprawdopodobniej w pierwszej instancji odmówi podwyższenia emerytury, jeżeli nie przedstawi Pani nowych dokumentów. Niemniej jednak będzie mogła się Pani od takiej decyzji odwołać właśnie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

Wyjaśnić przy tym należy, że sąd pracy i ubezpieczeń społecznych nie jest związany oceną prawną dokonaną przez ZUS i może samodzielnie ocenić stan faktyczny i prawny sprawy. Innymi słowy sąd ten może więcej niż ZUS. Nie musi się on bowiem opierać na dowodach z dokumentów. Może przesłuchiwać świadków, powołać biegłego z zakresu rachunkowości, który obliczy hipotetyczną wysokość emerytury w najkorzystniejszym wariancie etc.

W związku z powyższym, jeśli nawet dokumentacja płacowa zaginęła, to nie wyklucza to powołania przez Panią świadków, którzy mogą potwierdzić w jakim czasie, gdzie Pani pracowała i jakie wynagrodzenie z tego tytułu pobierała. Mogłaby Pani powołać współpracowników lub przedstawić dokumentację koleżanki z pracy zajmującej podobne stanowisko.

Na podstawie tych wszystkich zeznań, dokumentów i innych dowodów sąd zleci biegłemu przygotowanie opinii w przedmiocie wysokości emerytury. Jeżeli wyjdzie ona wyższa, to sąd zasądzi podwyższenie emerytury i orzeczenie to będzie wiążące dla ZUS-u.

Gdyby decydowała się Pani na wniesienie odwołania od decyzji ZUS do sądu, to niech Pani od razu wystąpi o pełnomocnika z urzędu. Jeżeli wykaże Pani w oświadczeniu majątkowym, że nie stać Panią na pełnomocnika z wyboru, to sąd ustanowi dla Pani radcę prawnego lub adwokata, który będzie pomagał w prowadzeniu sprawy.

Co do zasad obliczenia Pani emerytury, a uprzednio renty: Zgodnie z art. 180 u.e.r. zasadniczo, jeżeli miała Pani ustalone prawo do renty na podstawie poprzednich przepisów, to zachowywała Pani to prawo w wysokości ustalonej przed dniem wejścia w życie nowej ustawy. Innymi słowy przejęła Pani prawo do renty w takiej wysokości, w jakiej przysługiwało Pani ono na podstawie poprzednich przepisów.

 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

prawo windykacyjne

Szukamy prawnika »