Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak będzie wyglądać mój zasiłek?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-08-31

Od 5 lat prowadzę działalność gospodarczą i opłacam oprócz obowiązkowych składek również dobrowolną chorobową. Składki te opłacam jednak od podstawy minimalnej. Od niedawna jestem w ciąży i chciałabym uzyskać konkretne informacje, co mogę zrobić, by podwyższyć kwotę zasiłku macierzyńskiego, który będzie przysługiwał mi w 2016 roku? W jaki sposób mogę tego dokonać? Jak wyliczyć wysokość zasiłku (biorąc za podstawę różne kwoty)? Od dziś muszę niestety być na zwolnieniu do końca miesiąca – jak to wpływa na wyliczenie zasiłku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dnia 15 maja 2015 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 1066), wprowadzając istotne zmiany w zakresie ustalania podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia chorobowego przysługujących ubezpieczonym niebędącym pracownikami.

Zgodnie z art. 48 ustawy podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem stanowi przeciętny miesięczny przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Co do zasady wiec podwyższenie teraz podstawy nie wpłynie na radykalne zwiększenie Pani świadczeń po porodzie, ponieważ do podstawy wymiaru zasiłku będzie brany przychód z ostatnich 12 miesięcy. Aby więc przychód był brany z krótszego okresu, musiałaby Pani zrobić co najmniej 31-dniową przerwę w opłacaniu składki chorobowej. Ale tutaj pojawia się problem związany z obowiązującą od stycznia nowelizacją ustawy.

Zgodnie z art. 48a ustawy „podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego przysługującego przedsiębiorcy, który podlegał ubezpieczeniu chorobowemu krócej niż 12 miesięcy kalendarzowych [a wiec gdy rozpocznie podleganie ubezpieczeniu po przerwie 31-dniowej], będzie stanowiła suma:

  • przeciętnej miesięcznej najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu kwot, o których mowa w art. 3 pkt 4 u.ś.p.ch.m., za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia, z których przychód podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku, oraz
  • kwoty stanowiącej iloczyn 1/12 przeciętnej kwoty zadeklarowanej jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, w części przewyższającej najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu kwot, o których mowa w art. 3 pkt 4 u.ś.p.ch.m., za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia, z których przychód podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku, oraz liczby tych miesięcy.

Generalnie skoro teraz opłaca Pani składkę od minimalnej podstawy, to w jednym i drugim przypadku – czyli przy zwiększeniu podstawy bez robienia przerwy w opłacaniu składki chorobowej i przy zwiększeniu podstawy po przerwie prowadzić będzie do tego samego – nie przełoży się na realne zwiększenie Pani zasiłku. 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »