Kategoria: Zasiłki

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wygaśnięcie umowy-zlecenia przed porodem a zasiłek macierzyński

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-11-07

Będąc w ciąży, byłam zatrudniona na umowę-zlecenie. Przed porodem (ok. 3 tygodnie) umowa wygasła. W ZUS-ie powiedziano mi, że uzyskać zasiłek macierzyński zakład pracy powinien zgłosić mnie po porodzie do ZUS-u. Pracodawca twierdzi, że nie miał takiego obowiązku. Nie chce mi też wystawić dokumentów o wysokości wynagrodzenia (potrzebne do wynagrodzenia). Poza tym dostałam jeszcze jedną wypłatę po rozwiązaniu umowy (za maj). Czy muszę ją zwrócić? Jak uzyskać zasiłek macierzyński i becikowe?

Marta Handzlik

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Osoba zatrudniona na podstawie umowy-zlecenia nie korzysta z gwarancji prawnych związanych z rodzicielstwem przewidzianych w przepisach prawa pracy. Pracownikiem jest bowiem osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.

Pani z pracodawcą miała zawartą umowę cywilnoprawną (umowę-zlecenie), w związku z czym nie była Pani pracownikiem w rozumieniu art. 2 Kodeksu pracy, zatem nie znajduje bezpośredniego zastosowania gwarancja prawna ochrony stosunku pracy w okresie macierzyństwa określona w treści art. 177 K.p. Oznacza to, że pracodawca nie musiał przedłużać umowy cywilnoprawnej (umowy-zlecenia) do dnia porodu.

Skoro Pani umowa wygasła przed porodem – nie było podstaw, aby zgłaszać Panią do ubezpieczenia zdrowotnego i chorobowego, a tym samym skoro Pani nie była w dniu porodu ubezpieczona – nie ma Pani prawa do zasiłku macierzyńskiego. Niestety z uwagi na fakt, że była to umowa-zlecenia, nie może Pani żądać od pracodawcy, aby Panią do takiego ubezpieczenia zgłosił.

Co do wynagrodzenia – jeśli zostało ono Pani wypłacone za maj, choć umowa już Panią z pracodawcą nie łączyła –a więc omyłkowo – to niestety musi Pani owo wynagrodzenie zwrócić. Jednocześnie z tytułu zakończenia umowy-zlecenia nie ma obowiązku wystawiania żadnych dokumentów- na przykład świadectwa pracy.

Co do wystawienia do becikowego zaświadczenia o wysokości dochodów – to zleceniodawca, czyli Pani pracodawca, powinien Pani wystawić, ewentualnie wystarczy, aby Pani przedstawiła umowę-zlecenia, z której powinno wynikać, jaki dochód Pani osiągnęła.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Kontrola stwierdzająca nieważność decyzji przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

Córka urodziła się z poważną wadą wzroku. Do szesnastego roku życia córki żona otrzymywała świadczenie pielęgnacyjne, ponieważ zrezygnowała...

Problem ze świadczeniami z ZUS-u

Moja żona prowadziła działalność gospodarczą, zaszła w ciążę i przeszła na urlop macierzyński. W ZUS-ie uzyskaliśmy informację, iż...

Czy komisja może zasądzić świadczenie rehabilitacyjne wstecz?

Mąż przebywał na zwolnieniu lekarskim po ustaniu zatrudnienia. Po 182 dniach zostało mu przyznane świadczenie rehabilitacyjne. Niemniej jednak...

Niewydanie zgody na urlop macierzyński na dziecko niepełnoletniej córki

Moja 16-letnia córka urodziła syna. Złożyłam wniosek o ustanowienie mnie opiekunem prawnym i rodziną zastępczą. Złożyłam w pracy wniosek...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »