Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wygaśnięcie umowy-zlecenia przed porodem a zasiłek macierzyński

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-11-07

Będąc w ciąży, byłam zatrudniona na umowę-zlecenie. Przed porodem (ok. 3 tygodnie) umowa wygasła. W ZUS-ie powiedziano mi, że uzyskać zasiłek macierzyński zakład pracy powinien zgłosić mnie po porodzie do ZUS-u. Pracodawca twierdzi, że nie miał takiego obowiązku. Nie chce mi też wystawić dokumentów o wysokości wynagrodzenia (potrzebne do wynagrodzenia). Poza tym dostałam jeszcze jedną wypłatę po rozwiązaniu umowy (za maj). Czy muszę ją zwrócić? Jak uzyskać zasiłek macierzyński i becikowe?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Osoba zatrudniona na podstawie umowy-zlecenia nie korzysta z gwarancji prawnych związanych z rodzicielstwem przewidzianych w przepisach prawa pracy. Pracownikiem jest bowiem osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.

Pani z pracodawcą miała zawartą umowę cywilnoprawną (umowę-zlecenie), w związku z czym nie była Pani pracownikiem w rozumieniu art. 2 Kodeksu pracy, zatem nie znajduje bezpośredniego zastosowania gwarancja prawna ochrony stosunku pracy w okresie macierzyństwa określona w treści art. 177 K.p. Oznacza to, że pracodawca nie musiał przedłużać umowy cywilnoprawnej (umowy-zlecenia) do dnia porodu.

Skoro Pani umowa wygasła przed porodem – nie było podstaw, aby zgłaszać Panią do ubezpieczenia zdrowotnego i chorobowego, a tym samym skoro Pani nie była w dniu porodu ubezpieczona – nie ma Pani prawa do zasiłku macierzyńskiego. Niestety z uwagi na fakt, że była to umowa-zlecenia, nie może Pani żądać od pracodawcy, aby Panią do takiego ubezpieczenia zgłosił.

Co do wynagrodzenia – jeśli zostało ono Pani wypłacone za maj, choć umowa już Panią z pracodawcą nie łączyła –a więc omyłkowo – to niestety musi Pani owo wynagrodzenie zwrócić. Jednocześnie z tytułu zakończenia umowy-zlecenia nie ma obowiązku wystawiania żadnych dokumentów- na przykład świadectwa pracy.

Co do wystawienia do becikowego zaświadczenia o wysokości dochodów – to zleceniodawca, czyli Pani pracodawca, powinien Pani wystawić, ewentualnie wystarczy, aby Pani przedstawiła umowę-zlecenia, z której powinno wynikać, jaki dochód Pani osiągnęła.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »