Kategoria: Zasiłki

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-07-27

6 listopada rozpoczęłam działalność gospodarczą i opłaciłam wysokie składki ZUS. W grudniu też zapłaciłam, lecz za połowę miesiąca, gdyż poszłam na wcześniejszy macierzyński. 25 grudnia urodziłam dziecko. Dowiedziałam się, że abym mogła otrzymywać wyższy zasiłek macierzyński powinnam urodzić z dniem 1 stycznia lub rozpocząć działalność 31 października. Czy coś w tej kwestii da się zrobić (jakąś korektę daty zgłoszenia do ubezpieczenia)?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Obecnie w odniesieniu do prowadzących działalność gospodarczą ustawodawca przyjął zasadę, zgodnie z którą podstawę wymiaru zasiłku chorobowego ustala się z uwzględnieniem przychodu (art. 3 pkt 4 ustawy) z okresu 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego uwzględnia się przychód uzyskany za okres nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, z tytułu którego przysługuje zasiłek. Za okres nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego uważa się także kolejne okresy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu z tego samego tytułu, jeśli przerwa między nimi nie była dłuższa niż 30 dni.

Zgodnie z art. 49:

„1. Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego, podstawę wymiaru zasiłku stanowi:

1) najniższa miesięczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe za miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku, po odliczeniach, o których mowa w art. 3 pkt 4 – dla ubezpieczonych, dla których określono najniższą podstawę wymiaru składek;”

Nie ma możliwości zmiany daty zgłoszenia do ubezpieczenia.

Osoby przystępujące do ubezpieczeń na zasadzie dobrowolności zgłaszają wniosek o objęcie ubezpieczeniem na formularzu ZUS ZUA w terminie przez siebie wybranym. Termin ten nie może być jednak wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku. Jedynie w przypadku osób przystępujących do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego możliwe jest objęcie tym ubezpieczeniem od dnia wskazanego we wniosku, jeżeli zgłoszenie do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zostanie złożone w terminach określonych ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych.

Jeśli rozpoczęła Pani działalność od 6 listopada – nie ma możliwości objęcia ubezpieczeniem od 1 listopada.

Została Pani błędnie poinformowana co do możliwości uzyskania wyższego zasiłku.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »