Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak zmniejszyć koszty działalności i wciąż mieć ubezpieczenie?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-12-05

Prowadzę działalność od kilku lat. Pomaga mi mąż, którego zgłosiłam jako osobę współpracującą. Składki wynoszą jednak ponad 2000 zł miesięcznie, co trudno nam płacić, bo w branży jest zastój. Jak zmniejszyć składki ZUS, a może ubezpieczyć męża w KRUS-ie (ma działkę rolną oddaną w dzierżawę)? Chcę, by mąż miał wciąż ubezpieczenie, ale jednak opłaty nas przerastają, tym bardziej, że mąż już niewiele robi w mojej firmie (poświęca na to może 2 godz. tygodniowo).

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obowiązek zgłoszenia męża jako osoby współpracującej istnieje tylko w sytuacji, gdy mąż prowadzi z Panią wspólnie działalność gospodarczą lub pracuje przy tej działalności.

W każdym innym przypadku nie ma takiej konieczności, aby w ogóle go zgłaszać do ubezpieczeń społecznych. Oczywiście zmniejsza to potencjalnie jego emeryturę, ale nie ma takiego obowiązku.

Może go Pani zgłosić tylko do ubezpieczenia zdrowotnego, obecnie także do UP jako osobę bezrobotną, albo tak jak Pani sugeruje – ubezpieczyć go w KRUS.

Należy zacząć od wyrejestrowania z ubezpieczenia jako osobę współpracującą.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, wymienionemu ubezpieczeniu podlega obowiązkowo: rolnik, zamieszkujący i prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych lub dział specjalny produkcji rolnej, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także małżonek rolnika oraz domownik (zobacz odsyłacze poniżej:) stale pracujący w tym gospodarstwie, jeżeli rolnik ten, jego małżonek, domownik, nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Osoby niespełniające warunków do podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu, dla których działalność rolnicza stanowi stałe źródło utrzymania, mogą ubezpieczyć się dobrowolnie po złożeniu stosownego wniosku w jednostce KRUS.

Rolnik prowadzący działalność rolniczą w gospodarstwie o powierzchni równej 1 ha przeliczeniowemu i poniżej 1 ha przeliczeniowego (a także jego małżonek i domownik) oraz osoba, która – będąc rolnikiem – przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa do zalesienia na zasadach określonych w odrębnych przepisach, jeśli nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu ani nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty, może być objęty ubezpieczeniem w pełnym zakresie, tzn. jednocześnie ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim oraz ubezpieczeniem emerytalno-rentowym lub tylko ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim.

Dokonując wyboru, musi Pani odpowiedzieć sobie na pytanie, co chce zapewnić mężowi. Cy tylko ubezpieczenie zdrowotne? Może obyć się to bezkosztowo przy zgłoszeniu do Pani ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny, przy rejestracji w UP. Czy też chce zapewnić mężowi ubezpieczenie społeczne wpływające na wysokość jego emerytury? Wówczas oczywiście pozostaje najtańszy KRUS.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Rozłożenie spłaty zadłużenia na raty – ZUS

Mam bardzo duże zadłużenie w ZUS, około 200 tys. zł z czego 50 tys. zł to odsetki. Zaległości powiększają się od 5 lat. Prowadzę...

 

Zmiany okresów przedawnienia składek ZUS

Pracuję na umowę o pracę od ponad 20 lat. W latach 1999-2005 miałem dodatkowo działalność gospodarczą. Teraz ZUS wszczął wobec mnie...

 

Kiedy następuje przedawnienie zaległości w ZUS?

Mam stare długi w ZUS, od prawie 10 lat mieszkam za granicą, nie posiadam meldunku w Polsce. Dowiedziałem się, że ZUS poprzez policję usiłuje...

 

Pismo z ZUS z żądaniem zaległych składek

W 2004 r. zgłosiłam do ZUS-u działalność gospodarczą. Ze względu na różne problemy finansowe nie płaciłam obowiązkowego ubezpieczenia. Z opieki...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »