Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Karta pobytu dla wspólnika w spółce

Michał Berliński • Opublikowane: 2019-08-12

Ubiegam się o kartę pobytu z tytułu pracy, wcześniejsza mi się skończyła. Ale w międzyczasie zostałam wspólnikiem w spółce (25% udziałów), czekając na decyzję. Czy urząd może cofnąć mi decyzję z tytułu umowy o pracę w mojej sytuacji?

Michał Berliński

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję. :) Odpowiedz wyczerpująca - jestem zadowolona
Grażyna
Porada prawna konkretna, odpowiedź wyczerpująca, z podaniem podstawy prawnej. Usługa wykonana w ustalonym terminie. Zdecydowanie polecam.
Barbara, 55 lat
Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat

Z opisanego przez Panią stanu faktycznego wynika, iż uzyskała Pani zezwolenie na pobyt czasowy i pracę z uwagi na kontynuację pracy na terytorium Polski. Zgodnie z art. 101 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach zezwolenie na pobyt czasowy cofa się cudzoziemcowi gdy:

 • po pierwsze, ustał cel pobytu, który był powodem udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy,

 • po drugie, przestał on spełniać wymogi udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na deklarowany cel pobytu,

 • po trzecie, wystąpiła przynajmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 2 lub 4–8, to znaczy:

  1. obowiązuje wpis danych cudzoziemca do wykazu cudzoziemców, których pobyt jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niepożądany,

  2. wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego,

  3. w postępowaniu w sprawie udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy złożył on wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub dołączył do niego dokumenty zawierające takie dane lub informacje,

  4. w postępowaniu w sprawie udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy zeznał on nieprawdę lub zataił prawdę albo podrobił lub przerobił dokument w celu użycia go jako autentycznego lub takiego dokumentu używał jako autentycznego,

   Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

   Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

  5. zalega z uiszczeniem podatków, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

  6. nie zwrócił kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, które zostały pokryte z budżetu państwa,

  7. podlegając obowiązkowi leczenia na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, nie wyraża zgody na to leczenie.

Jeśli nie zachodzą żadne powyższe okoliczności w przypadku Pani zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, to Pani zezwolenie w mojej ocenie nie zostanie cofnięte. Bycie wspólnikiem spółki w żaden sposób nie narusza przepisów prawa i na tej podstawie, nie powinno zostać cofnięte wydane zezwolenie.

Należy również wskazać, iż aby zostać wspólnikiem spółki, zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, cudzoziemiec musi posiadać tytuł prawny do pobytu na terytorium RP – w Pani przypadku niezbędne jest posiadanie wyżej wskazanego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne materiały

Pomoc finansowa dla osoby, która straciła oko

Na jaką pomoc finansową może liczyć osoba, która straciła oko? Czy otrzyma zasiłek pielęgnacyjny na stałe, czy okresowo? Ponoć należy się on tylko do...

Czy praca w przedszkolu jest pracą w szczególnych warunkach?

Czy praca w przedszkolu na czas określony w pełnym wymiarze godzin, w ramach płatnej praktyki dyplomowej zaliczana jest do pracy...

Wyliczenie dochodu na osobę przez pracownika MOPS-u

Złożyłam wniosek na alimenty z funduszu alimentacyjnego. Pani w MOPS-ie wydała decyzją odmowną z powodu przekroczenia progu dochodowego. Czy...

Spór z ZUS o urlop rodzicielski

Odkąd urodziło nam się dziecko, moja żona przeszła na urlop macierzyński. Po pewnym czasie (po ok. 22 tygodniach) żona wróciła do pracy na 1/3 etatu....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »