Kategoria: Emerytura

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kiedy nabędę prawo do emerytury?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-02-22

Przy ciągle zmieniających się przepisach dotyczących wieku przejścia na emeryturę nie wiem, od kiedy byłabym do niej upoważniona. Mój rocznik to 1959, obecnie pracuję na umowę na czas nieokreślony, z moim pracodawcą mogę rozwiązać umowę od zaraz – on zlikwiduje moje stanowisko pracy, abym mogła ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych. Z powodów rodzinnych zależy mi na zakończeniu pracy, w związku z tym proszę mi wyjaśnić, przez jak długi okres mogłabym otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych, a następnie od kiedy byłabym uprawniona do przejścia na emeryturę. Nie wiem, czy to ma znaczenie dla otrzymania zasiłku i (lub) emerytury, ale dodatkowo jestem współwłaścicielem 2 hektarów ziemi rolnej.

Marta Handzlik

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Zgodnie z ciągle jeszcze obowiązującymi przepisami ze stycznie 2013 r. kobiety urodzone w 1959 r. mogą przechodzić na emeryturę w wieku 62 lat i 1-4 miesięcy (w zależności od miesiąca urodzenia). Pani ma obecnie 57 lat, więc do nabycia praw emerytalnych brakuje Pani co najmniej 5 lat.

Długość okresu, przez jaki można otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych, wynosi:

  • 6 miesięcy – dla bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju;
  • 12 miesięcy – dla bezrobotnych:
    a) zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju lub
    b) powyżej 50 roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku, lub
    c) którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego.

Generalnie mogłaby Pani otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych przez 12 miesięcy, jeśli ma Pani co najmniej 20-letni staż pracy. Jeśli nie – zasiłek może Pani otrzymywać jedynie przez 6 miesięcy. Pozostaje jednak kwestia posiadania gospodarstwa rolnego.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zgodnie z art. 2 ust. 2 lit. d ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy bezrobotny nie może być właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm. ), o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe.

Jeśli jest Pani współwłaścicielem 2 ha ziemi, to z dużą dozą prawdopodobieństwa Pani udział nie przekracza 2 ha przeliczeniowych, a więc może Pani zarejestrować się jako bezrobotna i otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych, ale po jego zakończeniu nie nabędzie Pani jeszcze prawa do emerytury, chyba że w międzyczasie zostaną zmienione przepisy o wieku emerytalnym.

Tak długo, jak długo przepisy dotyczące wieku emerytalnego nie są uchwalone, nie mogę udzielić odpowiedzi, czy będzie Pani musiała czekać na ukończenie 60 roku życia, czy będzie Pani mogła przejść na emeryturę wcześniej. Dopiero bowiem po zakończeniu prac nad ustawą i jej uchwaleniu można będzie określić, jakie przepisy będą miały do Pani zastosowanie.

Stan prawny z listopada 2016 r.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Emerytura z Polski i na Islandii

Mieszkam na Islandii od 11 lat. Emeryturę polską pobieram już 13 lat. Od kilku miesięcy weszłam w wiek emerytalny na Islandii i niedługo przejdę tu...

Czy rentę wlicza się do emerytury?

Czy renta wlicza się do emerytury? Czy okres przebywania na rencie może być zaliczony do okresów składkowych tak jak urlop wychowawczy (tj. składkowy 1/3)?

Emerytura miesiąc po świadczeniu rehabilitacyjnym

Obecnie przebywam na L4. Mam przyznane świadczenie rehabilitacyjne na 3 miesiące, czyli do końca kwietnia. W maju nabywam prawo do emerytury. Co...

Kiedy najszybciej mogę odejść na emeryturę?

Kiedy będę mogła odejść na emeryturę, z jakiego przywileju mogę skorzystać, żeby odejść na wcześniejszą emeryturę? Mam 54 lata pracuję od 198 r....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »